Học giờ Trung qua bài bác hát Đáp án của chúng ta 你的答案 Nǐ de dá'àn qua lời giờ Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm tiếng Việt cùng dịch nghĩa


Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá"àn – A Nhũng 阿冗

Lời bài xích hát Đáp án của doanh nghiệp tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa

也许世界就这样我也还在路上没有人能诉说yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng wǒ yě hái zài lù·shang méi·yǒu rén néng sùshuōdể xủy sư chia chiêu không dang ủa dể hái chai lu sang mấy dẩu rấn nấng xu suaCó lẽ quả đât này chính là như vậy, tôi vẫn bước đi trên đường, không có bất kì ai để loại trừ ra nỗi lòng này

也许我只能沉默眼泪湿润眼眶可又不甘懦弱yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng kě yòu bùgān nuòruòdể xủy ủa chử nấng trấn sở hữu dẻn lây sư ruân dẻn vùng khửa dâu pu can nua ruaCó lẽ tôi chỉ hoàn toàn có thể trầm mặc, nước mắt ướt nhòe khóe mi, mà lại chẳng dám yếu đuối đuối

低著头期待白昼接受所有的嘲讽dī zhe tóu qīdài báizhòu jiēshòu suǒyǒu de cháofěngti không thấu tri tai pái châu phân chia sâu xủa dẩu tơ tráo phângCúi đầu ngóng ban mai, chấp nhận mọi sự trào phúng

向著风拥抱彩虹勇敢的向前走xiàng·zhe fēng yōngbào cǎihóng yǒnggǎn de xiàng qiān zǒuxeng chơ phâng dung pao trải húng dủng cản tơ xeng tren chẩuHướng về phía gió, ôm lấy cầu vồng, dũng mãnh bước về phía trước

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi"ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá"ànlí mính tơ na tao quang huây duê cua hây an tả p"ua i tria to chuy ủa nấng chảo tao tá anTia sáng sớm hừng đông sẽ chiếu thẳng qua bóng tối, đập tan đông đảo sự lo ngại tôi sẽ kiếm được đáp án

 

哪怕要逆著光就驱散黑暗丢弃所有的负担不再孤单不再孤单nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi"ān diūqì suǒyǒu de fùdān bù zài gūdān bù zài gūdānnả p"a dao ni chưa quang chiêu truy xan hây an tiêu tri xủa dẩu tơ phu rã pu chai cu chảy pu chai cu tanDẫu phải đi ngược sáng để xua tung bóng đêm, quăng quật đi toàn bộ gánh nặng, sẽ không thể cô đơn, không thể lẻ loi

也许世界就这样我也还在路上没有人能诉说yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng wǒ yě hái zài lù·shang méi·yǒu nhón nhén néng sùshuōdể xủy sư phân chia chiêu không dang ủa dể hái chai lu thanh lịch mấy dẩu rấn nấng xu suaCó lẽ nhân loại này đó là như vậy, tôi vẫn bước tiến trên đường, không có bất kì ai để trút ra nỗi lòng này

也许我只能沉默眼泪湿润眼眶可又不甘懦弱yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng kě yòu bùgān nuòruòdể xủy ủa chử nấng trấn download dẻn lây sư ruân dẻn khoang khửa dâu pu can nua ruaCó lẽ tôi chỉ có thể trầm mặc, nước đôi mắt ướt nhòe khóe mi, nhưng mà chẳng dám yếu đuối đuối

低著头期待白昼接受所有的嘲讽dī zhe tóu qīdài báizhòu jiēshòu suǒyǒu de cháofěngti chưa thấu tri tai pái châu chia sâu xủa dẩu tơ tráo phângCúi đầu đợi ban mai, đồng ý mọi sự trào phúng

向著风拥抱彩虹勇敢的向前走xiàng·zhe fēng yōngbào cǎihóng yǒnggǎn de xiàng qiān zǒuxeng chơ phâng dung pao trải húng dủng cản tơ xeng tren chẩuHướng về phía gió, ôm siết lấy cầu vồng, kiêu dũng bước về phía trước

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi"ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá"ànlí mính tơ na tao quang đãng huây duê cua hây an tả p"ua i tria lớn chuy ủa nấng chảo tao tá anTia sáng sớm hừng đông sẽ xuyên thẳng qua bóng tối, đập tan phần lớn sự lo lắng tôi sẽ tìm được đáp án

哪怕要逆著光就驱散黑暗丢弃所有的负担不再孤单不再孤单nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi"ān diūqì suǒyǒu de fùdān bù zài gūdān bù zài gūdānnả p"a dao ni không quang chiêu truy nã xan hây an tiêu tri xủa dẩu tơ phu rã pu chai cu chảy pu chai cu tanDẫu đề nghị đi ngược sáng nhằm xua tung bóng đêm, quăng quật đi tất cả gánh nặng, sẽ không thể cô đơn, không hề lẻ loi

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi"ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá"ànlí mính tơ mãng cầu tao quang đãng huây duê cua hây an tả p"ua i tria lớn chuy ủa nấng chảo tao tá anTia sáng sủa sớm hừng đông sẽ xuyên qua bóng tối, đập tan rất nhiều sự run sợ tôi sẽ tìm được đáp án

哪怕要逆著光就驱散黑暗nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi"ānnả p"a dao ni không quang chiêu truy vấn xan hây anDẫu buộc phải đi ngược sáng nhằm xua rã bóng đêm

有一万种的力量淹没孤单不再孤单yǒu yī wàn zhǒng de lì·liang yānmò gūdān bù zài gūdāndẩu i oan chủng tơ li leng den thiết lập cu rã pu chai cu tancó muôn nghìn nguồn sức mạnh, dìm chìm cô đơn, không còn cô đơn

(也许世界就这样)( yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng )( dể xủy sư phân tách chiêu chưa dang )Có lẽ nỗ lực giới chính là như vậy

(我也还路上)( wǒ yě hái zài lù·shang )( ủa dể hái chai lu sang )Tôi vẫn bước tiến trên đường

(没有人能诉说)( méi·yǒu rón rén néng sùshuō )( mấy dẩu rấn nấng xu sua )Không bao gồm ai cùng trút thai tâm sự

(也许我只能沉默)( yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò )( dể xủy ủa chử nấng trấn thiết lập )Có lẽ tôi chỉ có thể trầm lặng

(眼泪湿润眼眶)( yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng )( dẻn lây sư ruân dẻn khoang )nước mắt ướt nhòe khóe mi

(可又不甘懦弱)( kě yòu bùgān nuòruò )( khửa dâu pu can nua rua )nhưng không dám yếu đuối