Bạn đang xem: Lực f=5n tác dụng vào vật có khối lượng 1kg

Một vật trọng lượng 1kg sẽ đứng yên cùng bề mặt phẳng ở ngang. Chức năng một lực có độ to là22N và hợp với phương ngang một góc450cho g = 10m/s2và biết thông số ma ngay cạnh giữa sàn với vật là 0,2. Sau 10s thứ đi được quãng mặt đường là từng nào ?


Cho một đồ vật có cân nặng m vẫn đứn yên trên mặt phẳng ở ngang, tính năng một lực là 48N có phương phù hợp với phương ngang một góc600 . Sau khoản thời gian đi được 4s thì đạt được vận tốc 6m/s. Mang sử thông số ma gần kề giữa vật và sàn là 0,1 thì sau thời điểm đi được quãng đường 16m thì gia tốc của vật dụng là bao nhiêu? mang lại g=10m/s2


Một vật khối lượng 2kg bỏ lên mặt phẳng nằm ngang.Khi chức năng một lực tất cả độ béo là 1N theo phương ngang vật bắt đầu trượt xung quanh phẳng nằm ngang. Thật ra, sau khi đi được 8m kể từ thời điểm đứng yên, thiết bị dạt được vận tốc 2m/s. Gia tốc chuyển động, lực ma cạnh bên và hệ số ma ngay cạnh lần lượt là? (Lấy g = 10m/s2)


Cho một thứ có cân nặng 10kg ném lên một sàn nhà. Một người tác dụng một lực là 30N kéo vật theo phương ngang, thông số ma giáp giữa vật và sàn nhà làμ=0,2. Chog=10m/s2 . Tính tốc độ của vật


Cho một đồ gia dụng có cân nặng m vẫn đứn yên trên mặt phẳng nằm ngang, công dụng một lực là 48N có phương hợp với phương ngang một góc 60. Sau khoản thời gian đi được 4s thì đạt được vận tốc 6m/s. Thuở đầu bỏ qua ma sát, xác định trọng lượng của vật


Cho một vật dụng có trọng lượng 10kg ném lên một sàn nhà. Một người chức năng một lực là 30N kéo đồ gia dụng theo phương ngang, thông số ma gần kề giữa vật với sàn nhà là μ=0,2 . Chog=10m/s2 . Nếu bỏ qua ma liền kề và lực kéo phù hợp với phương chuyển động một góc thì gia tốc của vật sau 5s là?


Một ôtô có khối lượng 3,6 tấn bắt đầu chuyển động trê tuyến phố nằm ngang với khả năng kéo F. Sau 20s vận tốc của xe pháo là 15m/s. Biết lực ma ngay cạnh của xe pháo với phương diện đường bằng 0,25Fk, g = 10m/s. Thông số ma gần kề của mặt đường và sức lực kéo của xe theo lần lượt là:


Một vật trọng lượng 1kg đã đứng yên xung quanh phẳng ở ngang. Tác dụng một lực bao gồm độ mập là22N và hợp với phương ngang một góc450cho g = 10m/s2và biết thông số ma ngay cạnh giữa sàn và vật là 0,2. Với sức lực kéo trên, xác định hệ số ma gần kề giữa vật cùng sàn để vật chuyển động thẳng đều.


Cho một đồ có khối lượng 10kg đặt trên một sàn nhà. Một người tính năng một lực là 30N kéo đồ vật theo phương ngang, thông số ma gần kề giữa vật với sàn nhà là μ=0,2 . Chog=10m/s2 . Sau khoản thời gian đi được quãng con đường 4,5m thì thứ có gia tốc là bao nhiêu, thời hạn đi không còn quãng con đường đó ?


Một vật khối lượng 2kg ném lên mặt phẳng ở ngang.Khi chức năng một lực gồm độ lớn là 1N theo phương ngang vật bước đầu trượt cùng bề mặt phẳng nằm ngang. Tính gia tốc của trang bị sau 4s. Coi lực ma liền kề là không xứng đáng kể
Xem thêm: Phân Tích 8 Câu Đầu Chinh Phụ Ngâm

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam