Bài toán xác định lực cửa hàng giữa hai năng lượng điện điểm đứng yên chúng ta đọc rất cần phải nắm vứng định hiện tượng Cu-lông. Xác minh được điểm đặt, phương, chiều với độ mập của lực đó.

Bạn đang xem: Lực tương tác giữa 2 điện tích


TƯƠNG TÁC GIỮA hai ĐIỆN TÍCH ĐIỂM ĐỨNG YÊN

A.LÍ THUYẾT

 1.Lực thúc đẩy giữa 2 điện tích điểm.

 Lực can hệ giữa hai điện tích điểm quốc lộ và q.2 (nằm yên, đặt trong chân không) biện pháp nhau đoạn r có:

phương là mặt đường thẳng nối hai năng lượng điện tích.chiều là: chiều lực đẩy trường hợp qlq2 > 0 (cùng dấu). Chiều lực hút trường hợp qlq2 độ lớn: * tỉ lệ thuận với tích những độ phệ của hai năng lượng điện tích,

* tỉ lệ thành phần nghịch cùng với bình phương khoảng cách giữa chúng.

(F=kfracvarepsilon r^2)

*

Trong đó: k = 9.109N.m2/C2.

 (q_1,q_2): độ to hai điện tích (C )

 r: khoảng cách hai năng lượng điện (m)

(varepsilon): hằng số năng lượng điện môi . Trong chân không và không khí (varepsilon) =1

 Chú ý:

a) Điện tích điểm : là trang bị mà size các vật chứa điện tích rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.

-Công thức trên còn áp dụng được mang lại trường hợp những quả cầu đồng hóa học , lúc đó ta coi r là khoảng cách giữa trung khu hai trái cầu.

2. Điện tích q của một đồ dùng tích điện: (left | q ight |=n.e)

+ thứ thiếu electron (tích điện dương): q = + n.e

+ trang bị thừa electron (tích năng lượng điện âm): q = – n.e

Với: (e=1,6.10^-19C) : là điện tích nguyên tố.

n : số hạt electron bị vượt hoặc thiếu.

3.Môt số hiện tượng

B.BÀI TẬP TỰ LUẬN

Khi mang lại 2 quả cầu bé dại nhiễm điện tiếp xúc sau đó bóc tách nhau ra thì tổng điện tích chia đều cho mỗi quả cầuHiện tượng xảy ra tương tự khi nối nhị quả cầu bởi dây dẫn miếng rồi cắt quăng quật dây nốiKhi sờ tay vào trái cầu nhỏ dẫn điện đã tích điện thì quả mong mất điện tích cùng trở về trung hòa

Bài 1. Hai năng lượng điện (q_1=2.10^-8C,q_2=-10^^-8C) , đặt bí quyết nhau 20cm trong ko khí. Xác minh độ béo và vẽ hình lực ảnh hưởng giữa chúng?


ĐS: (4,5.10^-5N)

Bài 2. Hai điện tích (q_1=2.10^-6C,q_2=2.10^^-6C), để ở hai điểm A cùng B trong ko khí. Lực cửa hàng giữa bọn chúng là 0,4N. Xác minh khoảng cách AB, vẽ hình lực địa chỉ đó.

ĐS: 30cm

Bài 3. Hai điện tích đặt giải pháp nhau một khoảng chừng r trong không gian thì lực shop giữa bọn chúng là (2.10^-3)N. Nếu với mức cách này mà đặt trong năng lượng điện môi thì lực liên tưởng giữa bọn chúng là (10^-3)N.

a/ xác định hằng số điện môi của năng lượng điện môi.

b/ Để lực địa chỉ giữa hai năng lượng điện tích lúc đặt trong điện môi bởi lực tương tác khi đặt trong bầu không khí thì phải đặt hai năng lượng điện tích biện pháp nhau bao nhiêu? Biết trong không khí hai điện tích phương pháp nhau 20cm.

ĐS: (varepsilon =2); 14,14cm.

 Bài 4. Trong nguyên tử hiđrô (e) vận động tròn đầy đủ quanh hạt nhân theo quy trình tròn có nửa đường kính 5.10 -9 cm.

a. Khẳng định lực hút tĩnh năng lượng điện giữa (e) và hạt nhân.

 b. Khẳng định tần  số của (e)

ĐS: F=9.10-8 N b.0,7.1016 Hz

Bài 5. Một quả mong có cân nặng riêng (aKLR) ( ho)= 9,8.103 kg/m3,bán kính R=1cm tích năng lượng điện q = -10 -6 C được treo vào đầu một sợi dây mảnh gồm chiều dài l =10cm. Trên điểm treo bao gồm đặt một điện tích âm q0 = - 10 -6 C .Tất cả để trong dầu có KLR D= 0,8 .103 kg/m3,hằng số năng lượng điện môi (varepsilon) =3.Tính lực căng của dây? lấy g=10m/s2.


ĐS:0,614N

Bài 6.

Xem thêm: Các Bài Tập Xác Định Phụ Tải Tính Toán, Phương Pháp Xác Định Phụ Tải Tính Toán

hai quả mong nhỏ, tương tự nhau, bởi kim loại. Quả ước A mang điện tích 4,50 µC; quả mong B mang điện tích – 2,40 µC. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi đưa chúng ra phương pháp nhau 1,56 cm. Tính lực liên quan điện giữa chúng.

Tải về

Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn đồ lý lớp 11 - coi ngay