Mã di truyền là trình tự sắp đến xếp các nucleotit trong gen (trong mạch khuôn) vẻ ngoài trình tự sắp xếp những axit amin vào prôtêin. Vậy tính sệt hiệu của mã di truyền là gì? Hãy cùng Top giải mã trả lời thắc mắc trắc nghiệm dưới đây!

Câu hỏi: Mã di truyền gồm tính đặc hiệu, gồm nghĩa là:

A. Mã mở đầu là AUG, mã ngừng là UAA, UAG, UGA.

Bạn đang xem: Mã di truyền có tính đặc hiệu nghĩa là

B. Các bộ bố cùng xác minh một axit amin.

C. Một bộ cha mã hoá chỉ mã hoá mang lại một các loại axit amin.

D. Toàn bộ các loài những dùng phổ biến một cỗ mã di truyền.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. Một bộ cha mã hoá chỉ mã hoá cho một nhiều loại axit amin.

Mã di truyền tất cả tính đặc hiệu, tức là một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá mang đến một loại axit amin.

Giải thích hợp của cô giáo Top lời giải lí bởi vì sao chọn đáp án C


- Mã di truyền là trình tự sắp xếp những nucleotit trong gen (trong mạch khuôn) hiện tượng trình tự sắp đến xếp các axit amin vào prôtêin. Mã di truyền bao gồm bộ 3 mã gốc trên ADN và cỗ 3 mã sao trên mARN.

- Mã di truyền gồm tính sệt hiệu, tất cả nghĩa là một bộ tía mã hoá chỉ mã hoá cho một một số loại axit amin.

*

Bằng thực nghiệm các nhà kỹ thuật đã xác định được đúng đắn có 64 cỗ ba.Trong đó:

+ 61 bộ tía mã hóa cho 20 axit amin. 

+ 3 bộ ba không mã hóa mang lại axit amin nào được call là bộ ba kết thúc.

Trong quá trình dịch mã khi riboxom xúc tiếp với những bộ ba xong xuôi thì các tiểu phần của riboxom tách nhau ra và quá trình dịch mã kết thúc.

* Lí do loại bỏ các đáp án còn lại.

+ Mã di truyền mang tính chất thoái hóa, có nghĩa là nhiều bộ ba khác nhau cùng khẳng định một một số loại axit amin, trừ AUG cùng UGG.

+ Mã di truyền được đọc từ 1 điểm khẳng định theo từng bộ ba nuclêôtit nhưng không gối lên nhau.

+ Mã di truyển có tính phổ biến, tức là tất cả các loài đều có chung một bộ mã di truyền, trừ một vài nước ngoài lệ.

Từ những kiến thức trên loại đáp án A, B, D

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về Mã di truyền

Câu 1: Bản hóa học của mã di truyền là?

A. Trình tự sắp đến xếp những nulêôtit vào gen phương pháp trình tự chuẩn bị xếp các axit amin vào prôtêin.

B. Những axit amin đựơc mã hoá trong gen.


C. Cha nuclêôtit giáp cùng một số loại hay khác nhiều loại đều mã hoá cho một aa

D. Một bộ ba mã hoá cho một axit amin.

Đáp án: A

Câu 2: Tất cả các loài sinh vật đều có chung một cỗ mã di truyền, trừ một vài nước ngoài lệ, điều này biểu hiện đặc điểm gì của mã di truyền?

A. Mã di truyền bao gồm tính đặc hiệu.

B. Mã di truyền có tính thoái hóa.

C. Mã di truyền tất cả tính phổ biến.

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Toán 12 Có Đáp Án, Đề Thi Hk1 Toán 12

D. Mã di truyền luôn luôn là mã cỗ ba.

Đáp án: C

Câu 3: Mã di truyền mang ý nghĩa thoái hoá, tức là?

A. Nhiều bộ ba không giống nhau cùng mã hoá cho một một số loại axit amin

B. Toàn bộ các loài đa số dùng thông thường nhiều bộ mã di truyền

C. Tất cả các loài đều dùng bình thường một bộ mã di truyền

D. Một bộ ba mã dt chỉ mã hoá cho 1 axit amin

Đáp án: A

Câu 4: Mã di truyền bao gồm tính phổ biến, tức là?

A. Tất cả các loài hầu hết dùng tầm thường nhiều cỗ mã di truyền

B. Nhiều bộ ba cùng xác minh một axit amin

C. Một bô bố mã di truyền chỉ mã hoá cho 1 axit amin

D. Tất cả các loài đầy đủ dùng thông thường một cỗ mã di truyền, trừ một vài loại ngoại lệ

Đáp án: D

Câu 5: Trong 64 bộ bố mã di truyền, bao gồm 3 bộ cha không mã hoá đến axit amin nào. Những bộ ba đó là: