*

Mẫu nhấn xét Đảng viên nơi cư trú là gì?

Mẫu nhận xét Đảng viên địa điểm cư trú còn gọi là mẫu phiếu nhận xét Đảng viên vị trí cư trú tốt mẫu chủ ý nhận xét Đảng viên vị trí cư trú theo lý lẽ 213-QĐ/TW. Chủng loại phiếu dấn xét Đảng viên nơi cư trú là biểu chủng loại do các chi bộ cơ sở nhận xét về câu hỏi sinh hoạt Đảng của Đảng viên tại chỗ cư trú.

Bạn đang xem: Mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú

Mẫu dìm xét Đảng viên địa điểm cư trú cần sử dụng làm gì?

Mẫu nhấn xét Đảng viên địa điểm cư trú được dùng chú ý kiến, nhận xét Đảng viên nơi cư trú của các chi cỗ cơ sở về việc sinh hoạt của Đảng tại vị trí cư trú. Phiếu nhận xét đang nêu rõ đều nhận xét về hoạt động của Đảng viên và gia đình Đảng viên tại vị trí cư trú.

Sau đây là mẫu phiếu nhận xét Đảng viên vị trí cư trú mới nhất được dựng sẵn, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và bổ sung thông tin dễ dàng dàng, cung cấp tải miễn chi phí từ ViecLamVui, bạn cũng có thể tải mẫu về và áp dụng ngay tiện thể lợi, tiết kiệm chi phí thời gian.

XEM TRƯỚC MẪU PDF


*
Bấm nhằm tải: mẫu nhận xét Đảng viên địa điểm cư trú tệp tin Word

Mẫu dấn xét Đảng viên khu vực cư trú tất cả những tin tức gì?

Phiếu xin chủ kiến chi ủy nơi cư trú:

mặt trái: Đảng cỗ …., Đảng ủy (chi ủy) ….., mặt phải: Đảng cùng sản việt nam Phiếu xin chủ ý chi ủy chỗ cư trú Kính gửi: thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của cục Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác liên tiếp giữ mối liên hệ với tổ chức đảng với nhân dân địa điểm cư trú. Đảng ủy/chi bộ………………………………………………trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên………………………………tại chỗ cư trú (theo chủng loại gửi kèm). T/M Đảng ủy (chi ủy) ký, đóng góp dấu, ghi rõ bọn họ tên.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Loại Bỏ Virus Secoh, Remove Secoh

Phiếu dìm xét:

mặt trái: Đảng ủy xã, phường, thị trấn, chi Bộ ….., mặt phải: Đảng cộng sản nước ta PHIẾU NHẬN XÉT: đảng viên đã công tác liên tiếp giữ mối tương tác với tổ chức triển khai đảng và nhân dân vị trí cư trú đưa ra ủy sau khoản thời gian họp cùng với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất thừa nhận xét về đảng viên… về việc sinh hoạt Đảng xác thực của Đảng ủy, xã, phường, thị trấn; T/M bỏ ra Bộ: ký, ghi rõ họ với tên. …..