Nếu(a) và(b) cùng phân tách hết cho(c) thì (a+b) chia hết cho(c) ((a,b,c) là đông đảo số nguyên).

Bạn đang xem: Mệnh đề 10 bài tập trang 9

Các số nguyên gồm tận cùng bằng 0 số đông chia hết cho 5.

Tam giác cân có hai tuyến đường trung tuyến bởi nhau.

Hai tam giác đều nhau có diện tích s bằng nhau.

a) Hãy phát biểu mệnh đề đảo của mỗi mệnh đề trên.

b) phát biểu từng mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng khái niệm "điều khiếu nại đủ".

c) phân phát biểu từng mệnh đề trên, bằng phương pháp sử dụng tư tưởng "điều khiếu nại cần".


a) các mệnh đề đảo của từng mệnh đề bên trên là:

"Nếu (a+b) phân chia hết cho(c) thì(a) và(b) cùng phân chia hết đến (c)".

"Các số phân chia hết mang lại 5 đều phải có tận cùng bởi 0".

" Tam giác có hai tuyến phố trung tuyến bằng nhau là tam giác cân".

"Hai tam giác có diện tích s bằng nhau thì bằng nhau".

b) sử dụng khái niệm "điều khiếu nại đủ"

Điều kiện đủ nhằm (a+b) chia hết cho(c) là(a) và(b) cùng chia hết cho (c).

Điều kiện đầy đủ để một trong những chia hết đến 5 là số đó bao gồm tận cùng bởi 0.

Điều kiện đủ để một tam giác có hai đường trung tuyến cân nhau là tam giác đó cân.

Điều khiếu nại đủ để hai tam giác có diện tích bằng nhau là chúng bởi nhau.

c) áp dụng khái niệm "điều khiếu nại cần"

Điều kiện yêu cầu để(a) và(b) cùng phân tách hết cho(c) là (a+b) phân tách hết đến (c).

Điều kiện cần để một vài có tận cùng bởi 0 là số đó chia hết đến 5.

Điều kiện đề nghị để một tam giác là tam giác cân là hai tuyến phố trung đường của nó bằng nhau.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Điểm Thi Vào 10 Năm 2017 Hà Nội, Xem Điểm Thi Vào 10 Năm 2017

Điều kiện bắt buộc để nhì tam giác bằng nhau là chúng có diện tích s bằng nhau.

Ghi nhớ:

P là đưa thiết, Q là kết luận của định lí, hoặc

P là điều khiếu nại đủ để có Q, hoặc

Q là điểu khiếu nại cần để có P


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 1: Mệnh đề khác • Giải bài 1 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 trong những câu sau, câu... • Giải bài xích 2 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 Xét tính phải trái của... • Giải bài xích 3 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 cho các mệnh đề kéo... • Giải bài bác 4 trang 9 – SGK môn Đại số lớp 10 phát biểu mỗi mệnh... • Giải bài 5 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 sử dụng kí hiệu (forall,... • Giải bài 6 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 tuyên bố thành lời... • Giải bài bác 7 trang 10 – SGK môn Đại số lớp 10 Lập mệnh đề phủ...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập đúng theo - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và vận dụng - Hình học tập 10 •Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc nhì - Đại số 10 •Chương 3: phương pháp tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê lại - Đại số 10 •Chương 6: Cung với góc lượng giác. Bí quyết lượng giác - Đại số 10
bài xích trước bài bác sau