Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 3,521,302,0004,426,729,0006,396,472,0005,501,664,477 Tổng lợi nhuận trước thuế 74,176,000110,641,000114,012,000312,796,583 Tổng chi phí 3,381,565,0004,171,963,0006,248,010,0005,204,495,770 roi ròng(**) 56,635,00080,979,00083,987,000312,796,583


Bạn đang xem: Mhb là ngân hàng gì

*

Lãi ròng từ hoạt động tín dụngLãi ròng từ HĐ KD ngoại hối, vàngLãi thuần từ đầu tư, KD triệu chứng khoán
*
Lãi thuần từ chuyển động khác
*
*
*
*

Xem đầy đủ Tổng gia inthepasttoys.netản 40,097,711,00051,210,983,00047,281,766,00037,979,948,134 Tiền giải ngân cho vay 20,136,341,00022,628,912,00022,954,356,00024,817,319,240 Đầu tư đầu tư và chứng khoán 7,236,712,00010,471,738,0008,556,346,0005,954,617,549 Góp vốn và đầu tư chi tiêu dài hạn 172,147,000266,029,000269,393,000282,449,840 Tiền gửi 29,246,630,00035,746,009,00035,866,146,000 Vốn và các quỹ 1,108,442,0003,213,494,0003,187,021,00037,979,948,134
(*): bao gồm doanh thu thuần mặt hàng hóa và dịch vụ, lệch giá tài bao gồm và doanh thu khác(**): Trừ LNinthepasttoys.netT của cổ đông thiểu inthepasttoys.netố (nếu có)
*
Xem thêm: Giáo Án Động Vật Sống Trong Rừng 5 6 Tuổi, Giáo Án Khám Phá Khoa Học

(*) giữ ý: dữ liệu được tổng đúng theo từ những nguồn xứng đáng tin cậy, có mức giá trị tham khảo với những nhà đầu tư.Tuy nhiên, cửa hàng chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi khủng hoảng nào do inthepasttoys.netử dụng những dữ liệu này.
*