15 bài bác trắc nghiệm - Tính kha khá của vận động và cách làm cộng tốc độ có lời giải cụ thể !!

Câu hỏi :

Một chiếc thuyền buồm chạy ngược loại sông. Sau 1 giờ đi được 10 km. Tính tốc độ của thuyền đối với nước? Biết tốc độ của dòng nước là 2 km/h.


*