Một dòng điện vào ống dây nhờ vào vào thời hạn theo biểu thức (I = 0,4left( 5 - t ight);,,I) tính bằng ampe, (t) tính bằng giây. Ống dây có thông số tự cảm (L = 0,005,,H). Độ khủng suất điện cồn tự cảm trong ống dây là
Bạn đang xem: Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc

Cường độ dòng điện tại những thời điểm (t_1;,,t_2) là:

(eginarraylleft{ eginarraylI_1 = 0,4.left( 5 - t_1 ight)\I_2 = 0,4.left( 5 - t_2 ight)endarray ight.\ Rightarrow Delta i = I_2 - I_1 = 0,4.left( 5 - t_2 ight) = 0,4.left( 5 - t_1 ight) = 0,4.left( t_1 - t_2 ight) = - 0,4.Delta tendarray)

Độ lớn suất điện đụng tự cảm vào ống dây là:

(e_c = left| - LfracDelta iDelta t ight| = L.fracleftDelta t = 0,005.fracleftDelta t = 0,002,,left( V ight))


*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Dòng năng lượng điện trong cuộn trường đoản cú cảm sút từ 16A đến 0A trong 0,01s; suất điện rượu cồn tự cảm trong các số đó có quý hiếm trung bình 64V; độ từ bỏ cảm có mức giá trị:


Một ống dây dài (l = 30cm) bao gồm (N = 1000) vòng dây, 2 lần bán kính mỗi vòng dây (d = 8cm) gồm dòng năng lượng điện với cường độ (i = 2A). Từ thông qua mỗi vòng dây là:


Trong một mạch kín có độ tự cảm 0,5.10-3H. Ví như suất điện động tự cảm bởi 0,25V thì tốc độ biến thiên của chiếc điện bởi bao nhiêu?


Một ống dây dài 50cm gồm 2500 vòng dây. Đường kính của ống bởi 2cm. Mang đến một loại điện biến đổi đều theo thời hạn chạy qua ống dây. Sau thời gian 0,01s loại điện tăng từ bỏ 0 cho 1,5A. Suất điện rượu cồn tự cảm trong ống dây bao gồm độ lớn:


Trong mạch điện như hình vẽ, cuộn cảm L gồm điện trở bởi không. Thuở đầu đóng khóa K về địa điểm a để nạp tích điện cho cuộn cảm L, khi ấy dòng năng lượng điện qua L bởi 1,2A. đưa K sang vị trí b, sức nóng lượng tỏa ra vào R là bao nhiêu? Biết cuộn dây bao gồm độ trường đoản cú cảm L = 0,2H


*

Cho loại điện I = 20A chạy trong ống dây gồm chiều lâu năm 0,5m. Tích điện từ trường bên trong ống dây là 0,4J. Nếu ống dây gồm 1500 vòng dây thì nửa đường kính của ống dây là bao nhiêu?


Một ống dây rất dài được cuốn với mật độ 2000 vòng/mét. Ống dây có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào một trong những mạch điện. Sau khi đóng công tắc nguồn dòng điện trong ống dây biến đổi theo thời hạn (đồ thị). Cơ hội đóng công tắc ứng với thời gian t = 0. Suất điện đụng tự cảm trong ống dây sau khi đóng công tắc nguồn với thời gian t = 0,05s có mức giá trị:


*

Một ống dây khá dài được cuốn với tỷ lệ 2000 vòng/mét. Ống dây hoàn toàn có thể tích 500cm3. Ống dây được mắc vào một trong những mạch điện. Sau thời điểm đóng công tắc nguồn dòng năng lượng điện trong ống dây biến đổi theo thời hạn (đồ thị). Dịp đóng công tắc nguồn ứng với thời khắc t = 0. Suất điện cồn tự cảm vào ống dây từ thời gian t = 0,05s trong tương lai có quý hiếm là?


*

Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ, (L = 1H;E = 12V;r = 0), điện trở của biến hóa trở là (10Omega ). Điều chỉnh trở nên trở nhằm trong 0,1s điện trở của phát triển thành trở bớt còn (5Omega ).


Một ống dây dài 40cm, có toàn bộ 800 vòng dây, diện tích s tiết diện ngang của ống dây bởi 10cm2. Ống dây được nối với một nguồn điện bao gồm cường độ tăng trường đoản cú (0 o 4A). Tích điện của trường đoản cú trường biến đổi thiên trong ống dây là:


Một ống dây điện gồm lõi sắt bằng vật tư sắt từ bao gồm độ trường đoản cú thẩm (mu = 10^ 4), chạm màn hình từ bên phía trong ống dây là B = 0,05T. Mật độ năng lượng sóng ngắn từ trường trong ống dây có mức giá trị:


Một ống dây đồng hình trụ nhiều năm 25 cm bao gồm nhiều vòng dây quấn sít nhau và gồm điện trở 0,20 Ω. Dây đồng có tiết diện 1,0 mm2 và năng lượng điện trở suất 1,7.10-8 Ω.m. Từ trải qua mỗi vòng dây đồng và năng lượng từ trường trong ống dây khi bao gồm dòng điện độ mạnh 2,5 A chạy vào ống dây đồng là:


Một ống dây đồng hình trụ dài 25 cm với nhiều vòng dây quấn sít nhau và tất cả điện trở 0,20 Ω. Dây đồng gồm tiết diện 1,0 mm2 và năng lượng điện trở suất 1,7.10-8 Ω.m. Số vòng dây đồng cùng độ trường đoản cú cảm của ống dây đồng là:


Một cuộn dây dẫn bao gồm độ từ cảm 3,0H được nối với mối cung cấp điện gồm suất điện rượu cồn 6,0V với điện trở trong rất nhỏ tuổi không xứng đáng kể. Sau khoảng thời hạn bao thọ tính từ thời điểm nối cuộn dây dẫn với nguồn điện, cường độ cái điện chạy vào cuộn dây dẫn đến giá trị 5,0A. Giả sử cường độ chiếc điện tăng đều theo thời gian?


Một cuộn trường đoản cú cảm tất cả L = 50 mH thuộc mắc tiếp nối với một năng lượng điện trở R = 20 Ω, nối vào một nguồn điện gồm suất điện hễ 90 V, bao gồm điện trở trong không xứng đáng kể. Xác định tốc độ phát triển thành thiên của cường độ dòng điện I tại thời gian mà I = 2A?
Xem thêm: Đáp Án Cuộc Thi Vì An Toàn Giao Thông Hà Nội Kinh Tế Đô Thị Việt Nam

Sự biến hóa của chiếc điện trong một mạch điện theo thời hạn được mang lại trên hình 41.4. Call suất điện đụng tự cảm trong khoảng thời hạn 0s mang lại 1s là ℰ1, từ 1s đến 3s là ℰ2. Chọn đáp án đúng:

*


Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.