Một lăng kính tất cả góc chiết quang A = 6° (coi như thể góc nhỏ) được để trong không khí.. Bài bác 24.12 trang 65 Sách bài tập (SBT) trang bị Lí 12 – bài 24. Tán nhan sắc ánh sáng

24.12. Một lăng kính có góc tách quang A = 6° (coi như thể góc nhỏ) được để trong không khí. Chiếu một chùm tia nắng trắng song song, khiêm tốn vào mặt mặt của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của gốc phân tách quang, rất cạnh bên của lăng kính. Đặt một màn hình ảnh E sau lăng kính, vuông góc cùng với phương của chùm tia tới và biện pháp mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính so với ánh sáng sủa đỏ là nđ = 1,642 và so với ánh sáng sủa tím là nt = 1,685. Tính phạm vi từ màu đỏ đến màu sắc tím của quang phổ liên tiếp quan sát được bên trên màn ảnh.

Bạn đang xem: Một lăng kính có góc chiết quang a=6

Hướng dẫn giải đưa ra tiết

(xem Hình 24.1G)


*

Gọi A là góc phân tách quang của lăng kính ;

H là giao điểm của đường kéo dãn dài của tia tới với màn ảnh ; Đ cùng T là lốt của tia đỏ và tia tím trên màn ảnh. Góc lệch của tia đỏ và tia tím là

Dđ= A(nđ-1)

Quảng cáo

Dt = A(nt– 1)

Khoảng biện pháp từ các vết đỏ và vết tím tới điểm H là :

HĐ = AH.tanDđ= AH.tanA(nđ– 1)

HT = AH.tanDt = AH.tanA(nt – 1)

Độ rộng lớn từ red color đến màu tím của quang đãng phổ liên tục trên màn hình ảnh là :

ĐT = HT – HĐ = AH với A = 6°; nt– 1,685 ; nđ= 1,642 ; AH = 1,2 m thì ĐT = 5,4 mm.


Một lăng kính tất cả góc tách quang A = 6 ° , tách suất của lăng kính so với tia ló là n đ = 1,6444 và đối với tia tím là n t = 1,6852. Chiếu tia sáng sủa trắng tới mặt bên của lăng kính bên dưới góc tới nhỏ. Góc lệch thân tia ló red color và tia ló màu sắc tím:

A. 0,0011 rad

B. 0,0044 rad

C.0,0055 rad

D.0,0025 rad

Các thắc mắc tương từ

A. 0,0015 rad.

B.0,0043 rad.

C.0,0025 rad.

D.0,0011 rad.


Một lăng kính bao gồm góc tách quang 60. Chiếu một tia sáng trắng hẹp tuy nhiên song cho tới mặt mặt của lăng kính cùng với góc tới nhỏ dại cho chùm ló ra sinh sống mặt bên kia. Phân tách suất của lăng kính so với ánh sáng sủa đỏ là 1,62 và đối với ánh sáng tím là 1,68. Góc hợp do tia ló red color và color tím là : gồm tần số là

A. 0,240.

B. 0,24 rad.

C. 0,006 rad.

D. 0,0360.

Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp tuy nhiên song coi như 1 tia sáng vào mặt mặt AB của lăng kính gồm góc tách quang 500, dưới góc tới 600. Chùm tia ló thoát ra khỏi mặt AC có nhiều màu sắc biến thiên thường xuyên từ đỏ mang đến tím. Biết tách suất của hóa học làm lăng kính so với tia đỏ và tia tím theo lần lượt là: 1,54 với 1,58. Hãy xác định góc hợp vày giữa tia đỏ và tia tím ló ra khỏi lăng kính.

A.2,34 °

B.2,05 °

C.1,85 °

D. 1,75 °

Chiếu một chùm tia sáng sủa trắng hẹp tuy nhiên song coi như một tia sáng vào mặt bên AB của lăng kính có góc chiết quang 300, theo phương vuông góc. Chùm tia ló thoát khỏi mặt AC có nhiều màu sắc biến thiên tiếp tục từ đỏ mang đến tím. Biết phân tách suất của hóa học làm lăng kính so với tia đỏ cùng tia tím theo lần lượt là: 1,532 cùng 1,5867. Hãy khẳng định góc hợp vì giữa tia đỏ và tia tím ló thoát ra khỏi lăng kính.

A. 3,30.

B. 2,40.

C. 2,50.

D. 1,60.

Một lăng kính thủy tinh bao gồm góc chiết quang A = 5o, được coi là nhỏ, có chiết suất so với ánh sáng sủa đỏ và tia nắng tím theo thứ tự là nđ= 1,643 cùng nt= 1,685. Cho 1 chùm sáng trắng eo hẹp rọi vào một trong những mặt bên của lăng kính, dưới góc cho tới i nhỏ. Tính góc thân tia tím và tia đỏ sau khoản thời gian ló ra khỏi lăng kính.

Một lăng kính thủy tinh gồm góc phân tách quang A = 5°, cho tia nắng đỏ cùng tím truyền qua với vận tốc lần lượt là 1,826.108 m/s và 1,780108 m/s. Chiếu vào mặt bên của lăng kính một chùm sáng trắng thuôn (xem là 1 trong những tia) theo phương vuông góc với phương diện phẳng phân giác của góc phân tách quang, điểm đến gần A. Góc lệch thân tia ló đỏ với tia ló tím là:

A. 13’34’’

B. 3⁰13’

C. 12’26’’

D. 3⁰26’

Một lăng kính thủy tinh tất cả góc phân tách quang A = 5 ° , cho ánh sáng đỏ và tím truyền qua với vận tốc lần lượt là 1 trong những , 826 . 10 8 m/s với 1 , 78010 8 m/s. Chiếu vào mặt bên của lăng kính một chùm sáng sủa trắng thon (xem là một tia) theo phương vuông góc với phương diện phẳng phân giác của góc chiết quang, điểm tới bên A. Góc lệch giữa tia ló đỏ cùng tia ló tím là:

A. 13 " 34 " "

B. 3 ° 13 "

C. 12 " 26 " "

D. 3 ° 26 "

Chiếu một tia sáng sủa trắng vào một lăng kính đặt trong không khí có góc chiết quang A=4o bên dưới góc cho tới hẹp. Biết tách suất của lăng kính so với ánh sáng đỏ với tím thứu tự là 1,62 cùng 1,68. Độ rộng góc quang phổ của tia sáng đó sau khi ló khỏi lăng kính là

A. 0,015o

B. 0,24 rad

C.0,24o

D.

Xem thêm: Đề Cương Hóa 10 Học Kì 2 Môn Hóa Lớp 10, Đề Cương Ôn Học Kì 2 Môn Hóa Học Lớp 10 Có Đáp Án

0,015 rad

Một lăng kính thủy tinh gồm góc phân tách quang A = 6 ° để trong ko khí. Phân tách suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ cùng tím lần lượt là 1,64 và 1,68. Chiếu một chùm tia sáng tuy vậy song, hẹp có hai sự phản xạ đỏ và tím nói trên vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với phương diện này. Góc tạo bởi tia màu đỏ và tia màu tím sau khi ló thoát ra khỏi mặt bên còn sót lại của lăng kính bằng:

A. 1 , 16 °

B. 0 , 36 °

C. 0 , 24 °

D. 0 , 12 °


Lăng kính bao gồm chiết suất n = 1,6và góc phân tách quang A=6°. Một chùm sáng solo sắc thon thả được chiếu vào mặt bên AB của lăng kính với góc cho tới nhỏ. Tính góc lệch của tia ló với tia tới.