Cho mạch điện gồm sơ trang bị như hình vẽ, trong số ấy : E1 = 8V; r1 = 1,2Ω; E2 = 4 V; r2 = 0,4Ω, R = 28,4Ω; hiệu điện thay giữa hai đầu đoạn mạch đo được là UAB = 6V.

Bạn đang xem: Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ

 

Phương pháp:

Định pháp luật Ôm đối với toàn mạch: (I = fracE_bR_N + r_b)

Sử dụng công thức (10.1) trang 55 – SGK thiết bị Lí 11


Cách giải:

Giả sử cái điện mạch bao gồm chiều từ A cho B. Hiệu điện ráng giữa hai đầu A và B là:

(U_AB = - E_1 + E_2 + Ileft( R + r_1 + r_2 ight) Rightarrow I = fracU_AB + E_1 - E_2R + r_1 + r_2 = frac6 + 8 - 428,4 + 1,2 + 0,4 = frac13A)

Vì I > 0 cần chiều cái điện đã chọn từ A đến B là chiều đúng

Áp dụng định giải pháp Ôm cho những đoạn mạch AC với CB ta có:

(left{ eginarraylU_AC = I.r_1 - E_1 = frac13.1,2 - 8 = - 7,6V\U_CB = I.left( R + r_2 ight) + E_2 = frac13.left( 28,4 + 0,4 ight) + 4 = 13,6Vendarray ight.)


Đáp án nên chọn là: b


...

Bài tập bao gồm liên quan


Định điều khoản Ôm đối với toàn mạch - Mắc nguồn tích điện thành bộ Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Công thức nào là định giải pháp Ôm mang lại mạch điện kín đáo gồm một nguồn điện cùng một điện trở ngoài:


Cho mạch năng lượng điện như hình vẽ. Biểu thức nào dưới đây đúng:


*

Việc ghép tiếp liền các nguồn điện để


Việc ghép tuy nhiên song các nguồn năng lượng điện giống nhau thì


Trong một mạch điện bí mật nếu mạch bên cạnh thuần điện trở RN thì công suất của mối cung cấp điện gồm điện trở r được xem bởi biểu thức:


Một nguồn điện áp với suất điện hễ E, năng lượng điện trở trong r, mắc cùng với một năng lượng điện trở bên cạnh R = r thì cường độ chiếc điện chạy vào mạch là I. Nếu gắng nguồn năng lượng điện đó bởi 3 nguồn điện như nhau nó mắc tuy nhiên song thì cường độ mẫu điện vào mạch


Một cỗ nguồn có tía nguồn tương đương nhau mắc nối tiếp. Mạch ngoài là một điện trở không đổi. Nếu hòn đảo hai rất của một mối cung cấp thì


Một cỗ nguồn có ba nguồn như là nhau mắc nối tiếp. Mạch ngoài là một trong những điện trở không đổi. Nếu đảo hai rất của một nguồn thì


Cho mạch điện tất cả sơ đồ dùng như hình vẽ:

ξ = 6V, r = 1(Omega ), R1 = 0,8(Omega ), R2 = 2(Omega ), R3 = 3(Omega ).

Cường độ chiếc điện chạy qua mạch thiết yếu là?


*

Cho mạch điện gồm sơ đồ như hình vẽ:

Trong đó: E = 1,2 V, r = 0,1(Omega ), R1 = R3 = 2(Omega ). R2 = R4 = 4(Omega ). Hiệu điện gắng giữa nhị điểm A, B là:


*

Cho mạch điện có sơ vật dụng như hình vẽ:

Biết R2 = 2(Omega ),R3 = 3(Omega ). Khi K mở, vôn kế chỉ 6V. Lúc K đóng vôn kế chỉ 5,6V với ampe kế chỉ 2A.

Điện trở trong của nguồn tích điện bằng


*

Cho mạch điện có sơ trang bị như hình vẽ:

Biết R2 = 2(Omega ),R3 = 3(Omega ). Lúc K mở, vôn kế chỉ 6V. Lúc K đóng góp vôn kế chỉ 5,6V cùng ampe kế chỉ 2A.

Điện trở R1 có giá trị là:


Cho mạch điện như hình vẽ:

Biết, E = 1,5 V, r = 0,25(Omega ), R1 = 12(Omega ), R2 = 1(Omega ), R3 = 8(Omega ), R4 = 4(Omega ). Cường độ mẫu điện qua R1 là 0,24 A.

Suất điện cồn và năng lượng điện trở trong bộ nguồn là?


Cho mạch điện như hình vẽ:


Biết, (E = 1,5 V), (r = 0,25Omega ), (R_1= 12Omega ), (R_2= 1Omega ), (R_3= 8Omega ), (R_4= 4Omega ). Cường độ mẫu điện qua (R_1)là (0,24 A).

Hiệu điện cố kỉnh (U_AB) là?


Cho mạch điện có sơ thứ như hình vẽ:

Biết: E = 1,5 V, r = 1(Omega ), R = 6(Omega ). Cường độ chiếc điện qua mạch thiết yếu là?


Cho mạch điện gồm sơ đồ như hình vẽ:

Biết, E1 = 20V, r1 = 4(Omega ), E2 = 12V, r2 = 2(Omega ), R1 = 2(Omega ),R2 = 3(Omega ), C = 5μF.

Điện tích của tụ C là:


Một pin tất cả suất điện rượu cồn 1,5V cùng điện trở trong là (0,5Omega ). Mắc một nhẵn đèn tất cả điện trở (2,5Omega ) vào hai cực của pin sạc này thành mạch điện kín. Cường độ loại điện chạy qua đèn là


Cho mạch năng lượng điện như hình bên. Biết (xi _1 = 3 m V; m r_1 = 1 m Omega ; m xi _2 = 6 m V; m r_2 = 1Omega ; m R = 2,5 m Omega ). Bỏ qua điện trở của ampe kế với dây nối. Số chỉ của ampe kế là


Một mạch điện kín đáo gồm cỗ nguồn có hai pin tương tự nhau mắc nối tiếp, mỗi pin gồm suất điện hễ (3 V), năng lượng điện trở trong bằng (1 Ω) và mạch ngoài là 1 điện trở (R = 2 Ω). Hiệu điện gắng giữa hai cực của từng pin là


Một mạch điện bí mật gồm bộ nguồn có hai pin kiểu như nhau mắc nối tiếp, mỗi pin có suất điện cồn 3V, điện trở trong bằng 1Ω cùng mạch ngoài là 1 điện trở R = 2Ω. Hiệu điện nạm giữa hai rất của từng pin là


Một mạch điện bí mật gồm nguồn điện áp (E = 12,,V;,,r = 1,,Omega ). Mạch ngoài bao gồm bóng đèn có ghi (left( 6V - 6W ight)) mắc tiếp nối với một vươn lên là trở. Để đèn sáng bình thường, đổi mới trở có mức giá trị bằng


Nguồn điện với suất điện đụng E, điện trở trong r, mắc với năng lượng điện trở xung quanh R = r, cường độ mẫu điện vào mạch là I. Nếu chũm nguồn điện đó bằng 3 mối cung cấp điện giống hệt nó mắc nối liền thì cường độ mẫu điện vào mạch là


Có n acquy (E,r) như là nhau nối với năng lượng điện trở mạch bên cạnh R. Tìm đk để cường độ loại điện qua R khi n acquy nối liền hoặc tuy nhiên song những như nhau.


Cho mạch điện có sơ trang bị như hình vẽ, trong số ấy : E1= 8V; r1= 1,2Ω; E2= 4 V; r2= 0,4Ω, R = 28,4Ω; hiệu điện nắm giữa hai đầu đoạn mạch đo được là UAB= 6V.

Tính hiệu điện vậy : UACvà UBC


Cho mạch điện gồm sơ thứ như hình vẽ, trong những số đó : E1= 8V; r1= 1,2Ω; E2= 4 V; r2= 0,4Ω, R = 28,4Ω; hiệu điện nuốm giữa hai đầu đoạn mạch đo được là UAB= 6V.

*

Tính cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch và cho biết thêm chiều của nó.


Có 3 năng lượng điện trở R1, R2, R3. Nếu như mắc thông suốt 3 điện trở, rồi mắc vào hiệu điện nạm U = 9 V thì chiếc điện vào mạch là một A; trường hợp mắc tuy nhiên song 3 điện trở, rồi mắc vào hiệu điện thay U = 9 V thì cái điện vào mạch đó là 9 A; nếu mắc (R1//R2) nt R3, rồi mắc vào hiệu điện thế U = 9 V thì loại điện trong mạch chính là


Hai sạc pin được ghép cùng nhau theo các sơ vật dụng ở hình vẽ. Kiếm tìm cường độ cái điện trong mạch cùng hiệu điện cố giữa nhì điểm A, B. Biết hai pin ghép nối liền có cùng suất điện động và năng lượng điện trở vào r1và r2khác nhau.

*


Ghép tuy vậy song n nguồn tích điện giống nhau để chế tạo thành một cỗ nguồn. Gọi E với r là suất điện rượu cồn và năng lượng điện trở vào của từng nguồn điện, thì cỗ nguồn có:


Cho mạch điện như hình vẽ. E =12 V ; r = 4Ω ; R1 =12Ω; R2 =24Ω ; R3= 8Ω. Cường độ cái điện qua R1 với R3là:

*


Có một vài điện trở gồm (r = 3,,Omega ). Số năng lượng điện trở (r) tối thiểu phải dùng làm mắc thành mạch bao gồm điện trở (5,,left( Omega ight)) là:


Có một trong những điện trở loại (12Omega ), buộc phải dùng ít nhất bao nhiêu điện trở đó nhằm mắc thành mạch có điện trở (7,5Omega )


Một điện trở (R_1) được mắc vào hai rất của một nguồn điện có điện trở trong (r = 4Omega ) thì mẫu điện chạy vào mạch gồm cường độ là (I_1 = 1,2A). Nếu như mắc thêm một điện trở (R_2 = 2Omega ) thông liền với điện trở (R_1) thì dòng điện chạy vào mạch gồm cường độ là (I_2 = 1A). Trị số của điện trở (R_1) là:


Xét mạch điện bao gồm điện trở được mắc vào hai đầu một cỗ pin gồm điện trở trong như hình vẽ. Lúc đó, cường độ dòng điện chạy vào mạch là 0,5 A. Suất điện động của bộ pin là:

*


Để xác định suất điện đụng E của một nguồn điện, một học viên mắc mạch điện như hình mặt (H1). Đóng khóa K và điều chỉnh con chạy C, hiệu quả đo được thể hiện bởi đồ gia dụng thị biểu diễn sự phụ thuộc của (dfrac1I) (nghịch hòn đảo số chỉ của ampe kế A) vào quý hiếm R của biến hóa trở như hình bên (H2). Cực hiếm trung bình của E được xác định bởi thí điểm này là

*


Người ta mắc hai cực nguồn năng lượng điện không thay đổi với một trở thành trở. Điều chỉnh trở thành trở, đo hiệu điện vắt (U) giữa hai cực của nguồn và dòng điện (I) chạy qua mạch ta vẽ lược vật thị như hình vẽ. Xác định suất điện đụng và năng lượng điện trở vào của nguồn.

Xem thêm: Đề Thi Lên Lớp 6 Môn Tiếng Việt Lớp 6 Mới Nhất, Đề Thi Vào Lớp 6 Môn Tiếng Việt

*


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.