Chúng ta đã nghe biết nhiều các loại muối. Vậy tính hóa chất của muối hạt là gì? nạm nào là làm phản ứng trảo đổi và đk để xẩy ra phản ứng đàm phán là gì? họ cùng khám phá trong nội dung bài viết hôm nay.

Bạn đang xem: Muối kim loại


Tính hóa chất của muối

Muối có những tính chất hóa học tập nào, hiện giờ chúng ta cùng khám phá nhé!

Tính hóa chất của muối


*

tinh-chat-hoa-hoc-cua-muoi


1. Muối tác dụng với kim loại

Dung dịch muối công dụng với kim loại tạo thành muối bắt đầu và sắt kẽm kim loại mới.

DD muối bột + kim loại → muối mới + Kim một số loại mới

Mg + FeSO4 → MgSO4 + Fe

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

2. Muối chức năng với axit

Muối công dụng với axit chế tạo thành muối new và axit mới

Muối + Axit → muối bột mới + Axit mới

Ba(NO3)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2HNO3

Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O (do H2CO3 phân hủy)

3. Muối chức năng với bazơ

Dung dịch muối chức năng với hỗn hợp bazơ chế tạo thành muối bắt đầu và bazơ mới.

DD muối + Bazơ → muối mới + Bazơ mới

K2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + 2KOH

CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2 ↓

4. Muối tác dụng với muối

Hai dung dịch muối công dụng với nhau chế tạo thành 2 muối bột mới.

DD muối hạt + DD muối → 2 muối mới

AgNO3 + NaCl → AgCl ↓ + NaNO3

Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaCO3 ↓

5. Phản bội ứng phân diệt muối

Một số muối bột bị phân diệt ở ánh sáng cao như: KMnO4, KClO3, CaCO3…

2KMnO4 (t°) → K2MnO4 + MnO2 + O2

2KClO3 (t°) → 2KCl + 3O2

CaCO3 (t°) → CaO + CO2

Phản ứng trao đổi trong dung dịch

1. Phản nghịch ứng bàn bạc là gì?

Phản ứng hội đàm là phản ứng hóa học, trong số đó 2 hợp hóa học tham gia bội nghịch ứng thảo luận với nhau hồ hết thành phần cấu trúc của bọn chúng để tạo ra những hợp chất mới.


*

phan-ung-trao-doi-la-gi


Ví dụ:

BaCl2 + CuSO4 → BaSO4 ↓ + CuCl2

Fe(NO3)2 + 2KOH → Fe(OH)2 ↓ + 2KNO3

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑ + H2O

2. Điều khiếu nại của phản bội ứng trao đổi

Phản ứng thương lượng trong dung dịch của các chất chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành có chất không tan hoặc chất khí.

Phản ứng trung hòa cũng là bội nghịch ứng hiệp thương và nó luôn luôn xảy ra.

VD: NaOH + HCl → NaCl + H2O

Giải bài tập đặc điểm hóa học của muối với phản ứng trao đổi

Câu 1. Hãy dẫn ra một dd muối khi tác dụng với một dd hóa học khác thì sinh sản ra:

a) hóa học khí

b) hóa học kết tủa

Viết những PTHH xảy ra.

Bài làm:

a) tạo thành chất khí:

Na2CO3 + HCl → NaCl + CO2 ↑ + H2O

K2S + HNO3 → KNO3 + H2S ↑

b) tạo ra chất kết tủa:

KCl + AgNO3 → AgCl ↓ + KNO3

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

Câu 2. Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dd muối: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng phần lớn dd bao gồm sẵn trong PTN để nhận ra chất đựng trong mỗi lọ. Viết các PTHH.

Bài làm:

Cho dd NaOH lần lượt vào từng lọ đựng các dd muối bột trên cùng quan gần kề hiện tượng:

– trường hợp thấy tất cả kết tủa màu xanh da trời lam xuất hiện thì lọ kia đựng muối CuSO4.

CuSO4 + 2NaOH ⟶ Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4

– trường hợp thấy gồm kết tủa white xuất hiện, sau đưa thành black là lọ đựng AgNO3.

AgNO3 + NaOH ⟶ AgOH ↓ + NaNO3

2AgOH ⟶ Ag2O + H2O

– Nếu không tồn tại hiện tượng gì thì lọ kia đựng muối hạt NaCl.

Câu 3. gồm có dd muối sau: Mg(NO3)2, CuCl2. Hãy cho thấy thêm muối nào có thể tính năng với:

a) hỗn hợp NaOH

b) dung dịch HCl

c) hỗn hợp AgNO3

Nếu tất cả phản ứng, hãy viết những PTHH.

Bài làm:

a) hỗn hợp NaOH

Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaNO3

CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + NaCl

b) dung dịch HCl: không tồn tại muối nào làm phản ứng

c) dung dịch AgNO3:

CuCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Cu(NO3)2

Câu 4. Cho phần đông dd muối tiếp sau đây phản ứng cùng nhau từng song một, hãy có ấn tượng (x) nếu có phản ứng và dấu (o) ví như không.

Na2CO3KClNa2SO4NaNO3
Pb(NO3)2
BaCl2

Viết PTHH làm việc ô gồm dấu (x).

Bài làm:

Na2CO3KClNa2SO4NaNO3
Pb(NO3)2xxxo
BaCl2xoxo

Phương trình hóa học của những phản ứng:

Pb(NO3)2 + Na2CO3 → PbCO3 ↓ + 2NaNO3

Pb(NO3)2 + 2KCl → PbCl2 ↓ + 2KCl

Pb(NO3)2 + Na2SO4 → PbSO4 ↓ + 2NaNO3

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 ↓ + 2NaCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 ↓ + 2NaCl

Câu 5. dìm một đinh sắt sạch sẽ trong dd đồng (II) sunfat. Câu trả lời nào sau đây là đúng độc nhất cho hiện tượng kỳ lạ quan giáp được?

a) không có hiện tượng nào xảy ra.

b) sắt kẽm kim loại đồng red color bám ngoài đinh sắt, đinh sắt không tồn tại sự thế đổi.

c) một phần đinh fe bị hòa tan, sắt kẽm kim loại đồng dính ngoài đinh sắt và màu xanh lá cây lam của dd thuở đầu nhạt dần.

d) không tồn tại chất mới nào được sinh ra, chỉ có một trong những phần đinh fe bị hòa tan.

Giải thích cho việc lựa chọn và viết PTHH trường hợp có.

Bài làm:

Đáp án đúng: C

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Khi đến đinh fe vào hỗn hợp CuSO4, đinh fe bị hòa tan từ từ, sắt kẽm kim loại đồng màu đỏ sinh ra bám ngoài đinh sắt. Dung dịch CuSO4 tham gia bội nghịch ứng cần nồng độ bớt dần. Vì vậy màu xanh da trời của dung dịch CuSO4 ban sơ bị nhạt dần.

Câu 6. Trộn 30 ml dd tất cả chứa 2,22 g CaCl2 với 70 ml dd gồm chứa 1,7 g AgNO3.

a) Hãy cho thấy hiện tượng quan tiếp giáp được và viết PTHH.

b) Tính cân nặng chất rắn sinh ra.

c) Tính mật độ mol của chất còn sót lại trong dd sau phản ứng. Cho rằng thể tích của dd chuyển đổi không đáng kể.

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Xét Tuyển Học Bạ, Những Lưu Ý Khi Xét Tuyển Đại Học Bằng Học Bạ

Bài làm:

a) hiện tại tượng: gồm kết tủa màu trắng AgCl xuất hiện thêm lắng dần dần xuống đáy.

CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Ca(NO3)2 (1)

b) Ta có:

nCaCl2 = 2,22 / 111 = 0,02 (mol)nAgNO3 = 1,7 / 170 = 0,01 (mol)

Theo PTHH (1), ta có: nCaCl2 = ½ nAgNO3 = 0,005 (mol)