Tính hóa chất của natri hidroxit

Chất bội nghịch ứng được với hỗn hợp NaOH tạo nên kết tủa làTính hóa chất NaOH1. Làm cho đổi màu hóa học chỉ thị2. Công dụng với axit (Tạo thành muối và nước)3. Tác dụng với oxit axit (tạo thành muối và nước)4. Bội phản ứng cùng với muối tạo thành thành bazơ bắt đầu và muối hạt mới5. Tiếp tế NaOHCâu hỏi áp dụng liên quan


Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo nên kết tủa là được VnDoc biên soạn hướng dẫn độc giả trả lời thắc mắc liên quan tiền đến đặc điểm hóa học của NaOH. Tương tự như nhắc lại văn bản kiến thức, bài bác tập liên quan.

Bạn đang xem: Naoh có kết tủa không

Có thể dùng NaOH ở thể rắn để gia công khô các chất khíPhương pháp pha trộn NaOH vào công nghiệp làCho dãy những chất FeCl2, CuSO4, BaCl2, KNO3 số hóa học trong hàng phản ứng được với dung dịch NaOH là

Chất bội nghịch ứng được với hỗn hợp NaOH tạo thành kết tủa là

A. KNO3.

B. FeCl3.

C. BaCl2.

D. K2SO4.

Đáp án gợi ý giải chi tiết

KNO3, BaCl2, K2SO4 ko phản ứng được cùng với NaOH

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ + 3NaCl

Đáp án B

Tính chất hóa học NaOH

NaOH tất cả những tính chất hóa học tập của một bazơ tan

1. Làm cho đổi màu chất chỉ thị

Đổi màu sắc quỳ tím thành xanh.Dung dịch phenolphthalein không màu thành màu sắc hồng.

2. Chức năng với axit (Tạo thành muối và nước)

NaOH + HCl → NaCl + H2O

3. Công dụng với oxit axit (tạo thành muối cùng nước)

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

4. Phản nghịch ứng cùng với muối sản xuất thành bazơ bắt đầu và muối mới

2NaOH + CuCl2 → 2NaCl + Cu(OH)2

5. Tiếp tế NaOH

Phương pháp: điện phân dung dịch NaCl bão hòa

Thùng năng lượng điện phân tất cả màng ngăn giữa 2 cực

2NaCl + 2H2O

*
2NaOH + H2 + Cl2 (có màng ngăn)

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1: Phương pháp pha trộn NaOH vào công nghiệp là

A. Điện phân hỗn hợp NaCl bởi dòng điện 1 chiều có màng ngăn

B. đến Na cùng H2O

C. Cho Na2O với H2O

D. đến dung dịch Na2CO3 công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2

Xem đáp ánĐáp án A


Câu 2: Dãy oxit tác dụng với hỗn hợp NaOH

A. CuO, Fe2O3, SO2, CO2

B. BaO, CuO, CO, N2O5.

C. CO2, SO2, P2O5, SO3.

D. SO3, ZnO, CuO, Ag2O.

Xem đáp ánĐáp án C

Câu 3: Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì hoàn toàn có thể phân biệt được 2 hỗn hợp muối trong những cặp chất sau

A. Na2SO4 cùng Fe2(SO4)3

B. Na2SO4 và K2SO4

C. Na2SO4 với BaCl2

D. Na2CO3 với K3PO4

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 4: hỗn hợp NaOH chế tạo ra kết tủa với dung dịch hóa học nào sau đây ở điều kiện thường?

A. Ca(HCO3​)2​.

B. NaOH.

C. Ca(OH)2​.

D. CaCl2​.

Xem đáp ánĐáp án A

------------------------------------------

Trên phía trên VnDoc đã reviews tới chúng ta Chất làm phản ứng được với hỗn hợp NaOH tạo nên kết tủa là. Để có công dụng cao rộng trong học tập, VnDoc xin ra mắt tới chúng ta học sinh tư liệu Giải bài xích tập Toán lớp 12, Giải bài tập hóa học lớp 12, Giải bài tập vật dụng Lí 12, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 12 mà VnDoc tổng hợp cùng đăng tải.


trang chủ Đề thi và kiểm tra Lớp 12 Hoá học Đề thi thử trung học phổ thông QG năm 2021 môn chất hóa học Trường trung học phổ thông Phùng Hưng


Dung dịch chất nào tiếp sau đây không tạo kết tủa cùng với d...

Câu hỏi: Dung dịch chất nào sau đây không tạo ra kết tủa với dung dịch NaOH?

A.BaCl2.

B.CuSO4.

C.FeCl2.

Xem thêm: Đặt Tên Con Trai Họ Trần Năm 2021, Tân Sửu Cực Hay Và Ý Nghĩa

D.FeCl3.

Đáp án

A

- gợi ý giải

B.Cu2++ 2OH-→ Cu(OH)2

C.Fe2++ 2OH-→ Fe(OH)2

D. Fe3++ 3OH-→Fe(OH)3

câu hỏi trên ở trong đề trắc nghiệm


Đề thi thử trung học phổ thông QG năm 2021 môn chất hóa học Trường trung học phổ thông Phùng Hưng

Lớp 12 Hoá học tập Lớp 12 - Hoá học


*

cho những chất cơ học mạch hở: X là axit no, nhì chức, Y và Z là hai ancol ko no, 1-1 chức (MY > MZ); T là este của X, Y, Z (chỉ đựng chức este). Đốt cháy trọn vẹn a gam tất cả hổn hợp E gồm Y cùng T chiếm được 9,072 lít CO2 (đktc) và 5,13 gam H2O. Phương diện khác, đến 0,09 mol E chức năng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được muối khan F và các thành phần hỗn hợp ancol G. Đốt cháy hoàn toàn F chiếm được CO2; H2O và 0,06 mol Na2CO3. Đốt cháy hoàn toàn G nhận được 10,08 lít CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Y có trong E có mức giá trị sát nhất với giá trị như thế nào sau đây?

Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả bốn este mạch hở, trong những số ấy có một este 1-1 chức và ba este nhị chức là đồng phân của nhau. Đốt cháy 11,88 gam X đề nghị 14,784 lít O2 (đktc), thu được 25,08 gam CO2. Đun lạnh 11,88 gam X cùng với 300 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng thu được hóa học rắn Y cùng phần tương đối chỉ chứa một ancol 1-1 chức Z. Mang lại Z vào bình Na dư, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thấy khối lượng bình mãng cầu tăng 5,85 gam. Trộn Y cùng với CaO rồi nung vào điều kiện không tồn tại không khí, nhận được 2,016 lít (đktc) một hiđrocacbon duy nhất. Cách làm phân tử của các este là