nếu như em thiếu anh bên trên đời,Hẳn là thương ghi nhớ biết bao nhiêu rồi,Nếu vắng vẻ anh một ngày,Thì là một trong những ngày chẳng vuiNếu luôn có anh mặt mình,Hẳn là năm tháng ý xuân không tàn,Nếu thấy anh lo buồn,Thì lòng này còn bi quan hơnKể từ 1 đêm thuộc nhau,Nhịp lòng hòa vào tình yêu,Của thời niên thiếu,Nhìn bầu trời thêu đầy sao,Dù rằng mình phân tách cùng nhau,Bóng tối huyền diệuNếu quen biết nhau một ngày,Để nhưng mà thương nhớ suốt trong cuộc đời,Giữ thời gian ban đầu,Và vị trí tuyệt diệu tình yêu .Nếu anh thiếu hụt em bên trên đời,Hẳn là thương ghi nhớ biết bao nhiêu rồi,Nếu vắng ngắt em một ngày,Thì là một ngày chẳng vuiNếu luôn có em bên mình,Hẳn là năm tháng ý xuân không tàn,Nếu thấy em lo buồn,Thì lòng này còn bi lụy hơn


Bạn đang xem: Nếu vắng anh trên đời


Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.


Xem thêm: Từ Dầu Thực Vật Làm Thế Nào Để Có Được Bơ ? Từ Dầu Thực Vật Làm Thế Nào Để Có Được Bơ

Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.