tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

- hiện tượng lạ dính ướt: bởi thủy tinh bị nước bám ướt, đề xuất giọt nước nhỏ trên mặt bạn dạng thủy tinh mở rộng thành một hình bao gồm dạng bất kì.

Bạn đang xem: Nêu ví dụ về hiện tượng dính ướt và không dính ướt

- hiện tượng lạ không dính ướt: thủy tinh không trở nên thủy ngân dính ướt, buộc phải giọt thủy ngân bé dại trên mặt bản thủy tinh vo tròn lại và bị dẹt xuống do tính năng của trọng lực.Câu nào dưới đấy là không đúng khi nói về hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt của hóa học lỏng?

A. Vì thủy tinh bị nước bám ướt, đề xuất giọt nước nhỏ dại trên mặt bản thủy tinh lan rộng ra thành một hình có dạng bất kì.

B. Vì chưng thủy tinh bị nước dính ướt, nên bề mặt của nước ở ngay cạnh thành bình thủy tinh tất cả dạng mặt khum lõm.

C. Do thủy tinh không bị thủy ngân bám ướt, đề xuất giọt thủy ngân nhỏ trên mặt bản thủy tinh vo tròn lại và bị dẹt xuống do tính năng của trọng lực.

D. Bởi vì thủy tinh không bị thủy ngân dính ướt, nên mặt phẳng của thủy ngân ở liền kề thành bình thủy tinh tất cả dạng khía cạnh khum lõm.


Lớp 10 vật dụng lý
1
0
Gửi diệt

Đáp án: D

+ Khi chất lỏng tiếp xúc với hóa học rắn thì tùy theo thực chất của chất lỏng và hóa học rắn mà hoàn toàn có thể xảy ra hiện tượng dính ướt hoặc không dính ướt.

- lúc lực hút giữa những phân tử đồ dùng rắn và các phân tử chất lỏng táo tợn hơn lực hút giữa các phân tử chất lỏng cùng với nhau, thì có hiện tượng lạ dính ướt.

- khi lực hút giữa những phân tử thiết bị rắn và những phân tử chất lỏng yếu rộng lực hút giữa những phân tử hóa học lỏng với nhau, thì có hiện tượng không dính ướt.

+ tiếp giáp mép hóa học lỏng với thành bình, khía cạnh thoáng hóa học lỏng khá bị cong hotline là phương diện khum.

+ Nếu hóa học lỏng làm dính ướt thành bình thì mặt khum đó là mặt lõm, còn nếu chất lỏng không làm cho dính ướt thành bình thì phương diện khum là lồi.


Đúng 0

phản hồi (0)

Câu như thế nào dưới đấy là không đúng khi nói đến hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt của chất lỏng?

A.Vì thủy tinh bị nước dính ướt, đề nghị giọt nước bé dại trên mặt bản thủy tinh mở rộng thành một hình tất cả dạng bất kì.

B.Vì chất liệu thủy tinh bị nước bám ướt, nên bề mặt của nước ở gần cạnh thành bình thủy tinh có dạng khía cạnh khum lõm.

C.Vìthủy tinh khôngbịthủy ngân bám ướt, đề nghị giọt thủy ngân nhỏ dại trên mặt bản thủy tinh vo tròn lại với bị dẹt xuống do chức năng của trọng lực.

D. bởi thủy tinh không bị thủy ngân bám ướt, nên mặt phẳng của thủy ngân ở tiếp giáp thành bình thủy tinh bao gồm dạng khía cạnh khum lõm.


Lớp 0 thứ lý
1
0
Gửi diệt

Vì thủy tinh không xẩy ra thủy ngân bám ướt, nên mặt phẳng của thủy ngân ở giáp thành bình thủy tinh gồm dạng khía cạnh khum lồi => D sai => chọn D


Đúng 0

bình luận (0)
SGK trang 202

Mô tả hiện tượng lạ dính ướt và hiện tượng kỳ lạ không dính ướt hóa học lỏng. Bề mặt của hóa học lỏng ở giáp thành bình có dạng ra sao khi thành bình dính lại ướt?


Lớp 10 vật lý bài xích 37. Các hiện tượng mặt phẳng của chất lỏng
1
0
Gửi hủy

Mô tả hiện tượng kỳ lạ dính ướt và hiện tượng kỳ lạ không dính ướt hóa học lỏng. Bề mặt của chất lỏng ở gần kề thành bình đựng nó tất cả hình dạng thế nào khi thành bình bị dán ướt?

Nhỏ giọt nước lên tấm chất thủy tinh ta thấy nước bị lan rộng ra ra có tác dụng ướt bề mặt tấm thủy tinh. Ta nói nước làm dính ướt thủy tinh, bé dại giọt nước lên lá khoai môn, giọt nước teo tròn, dẹt xuống bởi vì sức nặng. Ta nói nước không làm dính ướt lá khoai môn.

Bề phương diện của chất lỏng ở gần kề thành bình đựng nó gồm dạng phương diện khum lõm khi thành bình dính lại ướt.


Đúng 0

comment (0)

Mô tả hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt hóa học lỏng. Mặt phẳng của hóa học lỏng ở tiếp giáp thành bình đựng nó bao gồm hình dạng thế nào khi thành bình dính kèm ướt?


Lớp 10 thiết bị lý
1
0
Gửi hủy

Nhỏ giọt nước lên tấm thủy tinh ta thấy nước bị mở rộng ra làm cho ướt mặt phẳng tấm thủy tinh. Ta nói nước làm cho dính ướt thủy tinh, nhỏ giọt nước lên lá khoai môn, giọt nước teo tròn, dẹt xuống bởi sức nặng trĩu . Ta nói nước không có tác dụng dính ướt lá khoai môn.

+ mặt phẳng của hóa học lỏng ở giáp thành bình cất nó tất cả dạng phương diện khum lõm lúc thành bình bị dính ướt.


Đúng 0

comment (0)

Nguyên nhân của hiện tượng dính ướt cùng không dính ướt giữa chất lỏng và hóa học rắn là:

A. Lực ảnh hưởng giữa những phân tử hóa học lỏng và chất rắn.

B. Bề mặt tiếp xúc

C. Mặt phẳng khum lồi của chất lỏng

D. Bề mặt khum lõm của hóa học lỏng.


Lớp 10 đồ vật lý
1
0
Gửi bỏ

Đáp án A.

+ Khi chất lỏng tiếp xúc với chất rắn thì tùy theo bản chất của hóa học lỏng và chất rắn mà có thể xảy ra hiện tượng lạ dính ướt hoặc không dính ướt.

- khi lực hút giữa các phân tử thứ rắn và các phân tử chất lỏng bạo phổi hơn lực hút giữa những phân tử hóa học lỏng cùng với nhau, thì có hiện tượng kỳ lạ dính ướt.

- lúc lực hút giữa những phân tử vật rắn và những phân tử chất lỏng yếu rộng lực hút giữa các phân tử chất lỏng cùng với nhau, thì có hiện tượng không bám ướt.


Đúng 0

comment (0)

Nguyên nhân của hiện tượng lạ dính ướt cùng không dính ướt giữa chất lỏng và hóa học rắn là:

A. Lực liên can giữa các phân tử hóa học lỏng và hóa học rắn.

B.Bề khía cạnh tiếp xúc.

C.Bề khía cạnh khum lồi của chất lỏng.

D.Bề mặt khum lõm của chất lỏng.


Lớp 10 đồ lý
1
0
Gửi diệt

Đáp án: A

+ Khi hóa học lỏng tiếp xúc với chất rắn thì tùy theo thực chất của hóa học lỏng và hóa học rắn mà rất có thể xảy ra hiện tượng lạ dính ướt hoặc không dính ướt.

Khi lực hút giữa các phân tử trang bị rắn và những phân tử hóa học lỏng mạnh dạn hơn lực hút giữa những phân tử hóa học lỏng cùng với nhau, thì có hiện tượng lạ dính ướt.

Khi lực hút giữa những phân tử vật dụng rắn và các phân tử hóa học lỏng yếu rộng lực hút giữa các phân tử chất lỏng cùng với nhau, thì có hiện tượng kỳ lạ không dính ướt.


Đúng 0

phản hồi (0)

Câu nào dưới đó là không đúng khi nói về hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt của hóa học lỏng?

A. Vì thủy tinh bị nước bám ướt, bắt buộc giọt nước bé dại trên mặt bạn dạng thủy tinh mở rộng thành một hình có dạng bất kì.

B. Vì chưng thủy tinh bị nước dính ướt, nên bề mặt của nước ở sát thành bình thủy tinh có dạng mặt khum lõm.

C. Bởi vì thủy tinh không bị thủy ngân bám ướt, cần giọt thủy ngân bé dại trên mặt phiên bản thủy tinh vo tròn lại và bị dẹt xuống do tính năng của trọng lực.

D. Vày thủy tinh không bị thủy ngân dính ướt, nên mặt phẳng của thủy ngân ở ngay cạnh thành bình thủy tinh tất cả dạng khía cạnh khum lõm.


Lớp 10 đồ dùng lý
1
0
Gửi hủy

Chọn D.

+ Khi chất lỏng xúc tiếp với hóa học rắn thì tùy theo bản chất của hóa học lỏng và hóa học rắn mà rất có thể xảy ra hiện tượng lạ dính ướt hoặc không bám ướt.

- khi lực hút giữa những phân tử đồ gia dụng rắn và các phân tử chất lỏng mạnh dạn hơn lực hút giữa những phân tử chất lỏng cùng với nhau, thì có hiện tượng lạ dính ướt.

- lúc lực hút giữa các phân tử đồ vật rắn và những phân tử chất lỏng yếu hơn lực hút giữa các phân tử hóa học lỏng cùng với nhau, thì có hiện tượng lạ không dính ướt.

+ giáp mép chất lỏng với thành bình, mặt thoáng chất lỏng hơi bị cong hotline là mặt khum.

+ Nếu hóa học lỏng làm cho dính ướt thành bình thì mặt khum sẽ là mặt lõm, còn nếu hóa học lỏng không có tác dụng dính ướt thành bình thì khía cạnh khum là lồi.


Đúng 0

comment (0)
SGK trang 203

Câu nào tiếp sau đây không đúng khi nói tới hiện tượng dính ướt và hiện tượng không dính ướt của chất lỏng?

A. Do thủy tinh bị dán ướt, cần giọt nước nhỏ dại trên mặt bàn thủy tinh mở rộng thành một hình tất cả dạng bất kì.

B.Vì thủy tinh dính lại ướt, nên bề mặt của nước ở gần kề thành bình thủy tinh tất cả dạng mặt khum lõm.

C. Bởi vì thủy tinh không biến thành thủy ngân bám ướt, bắt buộc giọt thủy ngân nhỏ tuổi trên mặt bản thủy tinh vo tròn lại và bị dẹt xuống do tính năng của trọng lực.

D.Vì thủy tinh không trở nên thủy ngân bám ướt,nên bề mặt của thủy ngân ở gần cạnh thành bình thủy tinh bao gồm dạng mặt khum lõm.


Lớp 10 thứ lý bài xích 37. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
2
0
Gửi diệt

Câu nào sau đây không đúng khi nói về hiện tượng bám ướt và hiện tượng không bám ướt của hóa học lỏng?

A. Bởi vì thủy tinh dính kèm ướt, buộc phải giọt nước nhỏ tuổi trên khía cạnh bàn thủy tinh lan rộng thành một hình có dạng bất kì.

B. Vì chưng thủy tinh dính lại ướt, nên bề mặt của nước ở ngay cạnh thành bình thủy tinh gồm dạng khía cạnh khum lõm.

C. Bởi thủy tinh không biến thành thủy ngân dính ướt, phải giọt thủy ngân bé dại trên mặt bản thủy tinh vo tròn lại và bị dẹt xuống do chức năng của trọng lực.

D. Bởi vì thủy tinh không trở nên thủy ngân bám ướt,nên bề mặt của thủy ngân ở ngay cạnh thành bình thủy tinh gồm dạng mặt khum lõm.


Đúng 0
comment (0)

D. Vị thủy tinh không biến thành thủy ngân dính ướt,nên mặt phẳng của thủy ngân ở gần kề thành bình thủy tinh bao gồm dạng phương diện khum lõm.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Distinction Là Gì, Distinction


Đúng 1
comment (0)

Hiện tượng dính ướt của hóa học lỏng được ứng dụng để:

A. Làm cho giàu quặng (loại dơ quặng) theo phương pháp tuyển quặng

B. Dẫn nước từ nhà máy đến các mái ấm gia đình bằng ống nhựa

C. Thấm vết mực loang cùng bề mặt giấy bởi giấy thấm

D. Chuyển hóa học lỏng từ bỏ bình nọ lịch sự bình kia bằng ống xi phông


Lớp 10 vật lý
1
0
Gửi diệt

Hiện tượng bám ướt có không ít ứng dụng trong các số đó nổi bất độc nhất vô nhị là áp dụng vào việc tuyển quặng.

*

Đáp án: A


Đúng 0

phản hồi (0)
olm.vn hoặc hdtho
inthepasttoys.net