CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nghiệm của phương trình lượng giác2sin2x-3sinx+1=0 thỏa mãn nhu cầu điều kiện0≤x

Số nghiệm của phương trìnhsinx+π4=1 vớiπ≤x≤5π là

Nghiệm của phương trìnhtan3x.cot2x=1 là

Nghiệm của phương trình 2cos2x + 1 = 0là:

Số nghiệm của phương trình tanx=tan3π11 trên khoảng tầm π4;2π

Số nghiệm của phương trình 2cosx+π3=1với 0≤x≤2πlà

Phương trìnhsinx=12 tất cả nghiệm thỏa mãn-π2≤x≤π2 là

Nghiệm của phương trìnhtan(2x-15°)=1, với -90°


Phương trình lượng giác3cotx-3=0 gồm nghiệm là

Số nghiệm của phương trìnhcosx2+π4=0 trong khoảng(π,8π) là

Nghiệm của phương trìnhsin2x-sinx=0 vừa lòng điều kiện:0

Phương trìnhtanx=tanx2 gồm họ nghiệm là

Nghiệm của phương trìnhcotx+3=0 là

Phương trìnhsin2x+3sinx-4=0 có nghiệm là:

search tổng các nghiệm của phương trình:2cosx-π3=1 trên-π,π


Tính tổng S c̠ủa̠ các nghiệm c̠ủa̠ phương trình sinx = 1/2 trên đoạn < -pi/2,pi/2>

Hỏi:

Tính tổng S c̠ủa̠ các nghiệm c̠ủa̠ phương trình sinx = một nửa trên đoạn < -pi/2,pi/2>

Tính tổng S c̠ủa̠ những nghiệm c̠ủa̠ phương trình sinx = 50% trên đoạn < -pi/2,pi/2>

Đáp:

dantam:

Đáp án:

Tổng c̠ủa̠ những nghiệm Ɩà $dfracpi6$

Giải thích công việc giải:

$sin x=dfrac12$

$Leftrightarrow left<eginarrayIx=dfracpi6+k2pi\x=pi-dfracpi6+k2pi=dfrac5pi6+k2piendarray ight.$ $(kinmathbb Z)$

Xét $-dfracpi2ledfracpi6+k2piledfracpi2Leftrightarrow-0,33le kle0,16$

$kinmathbb ZRightarrow k=0Rightarrow x=dfracpi6$

Xét $-dfracpi2ledfrac5pi6+k2piledfracpi2Leftrightarrow-0,66le kle-0,16$


$kinmathbb ZRightarrow$ không tồn tại giá trị c̠ủa̠ k thỏa mãn.

Bạn đang xem: Nghiệm của phương trình sinx 1

Vậy nghiệm c̠ủa̠ phương trình $sin x=dfrac12$ trên đoạn $left<-dfracpi2;dfracpi2 ight>$ Ɩà

$dfracpi6$.

Vậy tổng $S$ c̠ủa̠ các nghiệm phương trình Ɩà $dfracpi6$.

dantam:

Đáp án:

Tổng c̠ủa̠ những nghiệm Ɩà $dfracpi6$

Giải thích quá trình giải:

$sin x=dfrac12$

$Leftrightarrow left<eginarrayIx=dfracpi6+k2pi\x=pi-dfracpi6+k2pi=dfrac5pi6+k2piendarray ight.$ $(kinmathbb Z)$

Xét $-dfracpi2ledfracpi6+k2piledfracpi2Leftrightarrow-0,33le kle0,16$

$kinmathbb ZRightarrow k=0Rightarrow x=dfracpi6$

Xét $-dfracpi2ledfrac5pi6+k2piledfracpi2Leftrightarrow-0,66le kle-0,16$

$kinmathbb ZRightarrow$ không có giá trị c̠ủa̠ k thỏa mãn.

Vậy nghiệm c̠ủa̠ phương trình $sin x=dfrac12$ trên đoạn $left<-dfracpi2;dfracpi2 ight>$ Ɩà

$dfracpi6$.

Vậy tổng $S$ c̠ủa̠ những nghiệm phương trình Ɩà $dfracpi6$.

dantam:

Đáp án:

Tổng c̠ủa̠ các nghiệm Ɩà $dfracpi6$

Giải thích công việc giải:

$sin x=dfrac12$

$Leftrightarrow left<eginarrayIx=dfracpi6+k2pi\x=pi-dfracpi6+k2pi=dfrac5pi6+k2piendarray ight.$ $(kinmathbb Z)$

Xét $-dfracpi2ledfracpi6+k2piledfracpi2Leftrightarrow-0,33le kle0,16$

$kinmathbb ZRightarrow k=0Rightarrow x=dfracpi6$

Xét $-dfracpi2ledfrac5pi6+k2piledfracpi2Leftrightarrow-0,66le kle-0,16$

$kinmathbb ZRightarrow$ không tồn tại giá trị c̠ủa̠ k thỏa mãn.

Vậy nghiệm c̠ủa̠ phương trình $sin x=dfrac12$ bên trên đoạn $left<-dfracpi2;dfracpi2 ight>$ Ɩà

$dfracpi6$.

Vậy tổng $S$ c̠ủa̠ những nghiệm phương trình Ɩà $dfracpi6$.

Xem thêm: Các Công Thức Tính Độ Dài Cạnh Hình Vuông Khi Biết Chu Vi Hình Vuông Là 96 Cm

Tính tổng S c̠ủa̠ các nghiệm c̠ủa̠ phương trình sinx = 50% trên đoạn < -pi/2,pi/2>

Vừa rồi, bún-đậu.vn vẫn gửi tới chúng ta chi máu về chủ thể Tính tổng S của những nghiệm của phương trình sinx = 50% trên đoạn < -pi/2,pi/2> phái nam 2022 ❤️️, hi vọng với tin tức hữu ích mà nội dung bài viết "Tính tổng S của những nghiệm của phương trình sinx = 1/2 trên đoạn < -pi/2,pi/2> phái nam 2022" đem đến sẽ giúp các bạn trẻ đon đả hơn về tính tổng S của các nghiệm của phương trình sinx = 50% trên đoạn < -pi/2,pi/2> nam giới 2022 < ❤️️❤️️ > hiện nay. Hãy thuộc bún-đậu.vn trở nên tân tiến thêm nhiều nội dung bài viết hay về Tính tổng S của các nghiệm của phương trình sinx = 50% trên đoạn < -pi/2,pi/2> phái mạnh 2022 chúng ta nhé.