nguoi ta dung 1344 vien keo trong 6 thung keo moi thung co 8 goi keo moi goi keo co vien keo

Bạn đang xem: nguoi ta dung 1344 vien keo trong 6 thung keo moi thung co 8 goi keo moi goi keo co vien keo

Người tớ đựng 1344 viên kẹo nhập 6 thùng kẹo, từng thùng kẹo sở hữu 8 gói kẹo.Hỏi từng gói kẹo sở hữu từng nào viên kẹo?

4 câu trả lời 3677

Mỗi thùng sở hữu số kẹo là:

1344:6=224(viên kẹo)

Mỗi gói kẹo sở hữu số viên kẹo là:

Xem thêm: cong thuc c

224:8=28(viên kẹo)

Đáp số:28 viên kẹo

Số kẹo của từng thùng sở hữu là:
1344:6=224 ( Viên kẹo )
Số kẹo của từng gói là :
244:8=28 (Viên kẹo )
Đáp số: 28 viên kẹo

Giải

Mỗi thùng sở hữu số kẹo là:

1344:6=224(viên kẹo)

Mỗi gói kẹo sở hữu số viên kẹo là:

224:8=28(viên kẹo)

Đáp số:28 viên kẹo

Chúc em hok tốt!

                                             Bài giải

Mỗi thùng kẹo sở hữu số viên kẹo là:

          1344 : 6 = 224 (viên)

Mỗi gói kẹo sở hữu số viên kẹo là:

Xem thêm: bai tap viet phuong trinh tiep tuyen co loi giai

         224 : 8 = 28 (viên)

           Đáp số: 28 viên kẹo

Câu chất vấn hot nằm trong ngôi nhà đề