DẠNG1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN quan liêu ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Bài 1: tất cả 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi gồm 5 bao gạo như thế nặng từng nào kg?

Bài 2: Một siêu thị có 6 thùng nớc mắm nh nhau chứa tổng cộng 54 lít. Siêu thị đã chào bán hết 36 lít. Hỏi siêu thị còn lại từng nào thùng nớc mắm.Bạn đang xem: tín đồ ta đựng 1344 viên kẹo vào 6 thùng kẹo, mỗi thùng tất cả 8 gói kẹo. Từng gói kẹo có viên kẹo

Bài 3: ban sơ có 5 xe cài chở tổng số 210 bao con đường vào kho, tiếp nối có thêm 3 xe pháo nữa chở con đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao mặt đường đợc chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đờng bằng nhau)

Bài 4: Một shop có 6 hộp bút chì nh nhau đựng tổ cộng 144 cây cây bút chì, cửa hàng đã bán hết 4 hộp cây viết chì. Hỏi shop còn lại từng nào cây cây bút chì?

Bài 5: Hùng bao gồm 56 nghìn đồng cài đợc 8 quyển truyện, Dũng có thấp hơn Hùng 21 ngàn đồng. Hỏi Dũng mua đợc từng nào quyển chuyện tranh ?

Bài 6: Lan bao gồm 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn sót lại 4 hộpkẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài 7: Một cửa hàng nhập về 168 bao đường và chia đều vào 3 kho, tiếp đến lại nhập tiếp tế mỗi kho 16 bao đờng và cung cấp hết số bao mặt đường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã cung cấp bao nhiêu bao đường?

Bài 8: An bao gồm 64 viên bi chia phần đa thành 8 hộp, Bình bao gồm 48 viên bi cũng được chia vào các hộp như An. Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu hộp bi?

Bài 9: hiểu được cứ 5 gói kẹo giống hệt thì đếm đợc 40 viên . Hỏi mong muốn chia mang đến 36 em thiếu nhi , mỗi em 6 viên kẹo thì nên mua tất cả bao nhiêu gói kẹo ?

Bài 10: Dũng có 72 viên bi có bi xanh cùng bi đỏ, Dũng chia ra thành các hộp bằng nhau, Dũng chia đợc 5 vỏ hộp bi xanh và 4 vỏ hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên xanh, từng nào viên bi đỏ?

Bài 11: Một siêu thị có một trong những thùng dầu nh nhau chứa tổng số 72 lít , ngời ta sản xuất số dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít . Hỏi ban sơ cửa hàng có bao nhiêu thùng dầu?

Bài 12 : Huệ xếp 9 dòng thuyền mất 36 phút, Hoa xếp 6 mẫu thuyền mất 30 phút. Hỏi Huệ xếp 5 loại thuyền với Hoa xếp 4 chiếc thuyền thì ai xếp kết thúc trớc ? (biết 2 bạn ban đầu xếp thuyền và một lúc.

Bạn đang xem: Người ta đựng 1344 viên kẹo trong 6 thùng kẹo, mỗi thùng có 8 gói kẹo. mỗi gói kẹo có viên kẹo

Bài 13: có hai chở sản phẩm , xe thứ nhất chở nhiều hơn thế nữa xe đồ vật hai 400 kilogam gạo. Xe thứ nhất chở 8 bao, xe thứ hai chở 6 bao gạo. Hỏi mỗi xe chở đợc từng nào kg gạo?

Bài 14: bao gồm một tổ học sinh tham gia trồng rừng , ngời ta giao cứ 5 học viên thì trồng 25 cây, nhng thực tiễn mỗi học sinh lại trồng nhiều hơn nữa nhiệm vụ đợc giao 2 cây bắt buộc tổng số cây cối đợc là 238 cây. Hỏi tổ HS đó tất cả bao nhiêu em?

Bài 15: Cô giáo gồm 192 viên kẹo đựng đều trong các hộp , cô giáo kéo ra mỗi vỏ hộp 8 viên nhằm chia cho những em, sau khoản thời gian chia hoàn thành cô còn sót lại 128 viên kẹo. Hỏi lúc đầu cô giáo bao gồm bao nhiêu hộp kẹo?

Bài 16: An có một số trong những hộp bi nh nhau, An đếm thử 3 hộp thì thấy gồm 24 viên, AN kéo ra mỗi hộp 2 viên để phân tách cho Bình, sau khoản thời gian cho an toàn còn lại 48 viên. Hỏi An có bao nhiêu vỏ hộp bi?

Bài 17: Một ngời tải 126 kilogam đờng dự định chia thành 9 bao nhng kế tiếp mỗi bao lại chứa thấp hơn dự định 8kg. Hỏi 126 kg đờng đợc chia thành mấy bao?

Bài 18: có 7 thùng dầu , từng thùng bao gồm 12 lít. Nếu đem số dầu trên chia đầy đủ vào các thùng 4 lít thì phân chia đợc từng nào thùng?

Bài 18: gồm 9 vỏ hộp kẹo nh nhau chứ tổng cộng 144 viên kẹo, ngời ta chia cho các em thiếu thốn nhi, từng em 4 viên thì hết 8 hộp. Hỏi tất cả bao nhiêu em thiếu nhi đợc phân tách kẹo?

Bài 19: chị em chia kẹo mang lại Hồng và Lan, những lần chia hồng đựơc 6 viên còn Lan được 4 viên. Sau khoản thời gian chia xong xuôi Hồng đợc nhiều hơn Lan 12 viên kẹo. Hỏi Mỗi bạn đợc bao nhiêu viên kẹo?

Bài 20: nhì thùng gồm 58 lít dầu, nếu cấp dưỡng thùng trước tiên 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu kém thùng đồ vật hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.

DẠNG 2: CÁC BÀI TOÁN VỀ Ý NGHĨA PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

Bài 1: tất cả 5 thùng kẹo , từng thùng gồm 6 hộp kẹo, từng hộp bao gồm 32 viên kẹo. Hỏi có toàn bộ bao nhiêu viên kẹo?

Bài 2: gồm 8 bạn nhỏ tuổi đI download bi, mỗi bạn đặt hàng 3 bi xanh với 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn oder tất cả từng nào viên bi?

Bài 3: bao gồm 5 thùng kẹo giống hệt chứa tổng số 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo có 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa từng nào viên kẹo?Bài 4: Hai phòng sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu rước 4 cuốn sách của ngăn trước tiên chuyển sang ngăn thứ hai thì số cuốn sách của nhị ngăn bởi nhau. Hỏi thực sự mỗi ngăn bao gồm bao nhiêu quyển sách?

Bài 5: bao gồm một đơn vị bộ đội, khi tập hòa hợp nếu xếp mỗi sản phẩm 64 người thì xếp được 10 hàng. Hỏi mong muốn xếp thành 8 hàng thì từng hàng bao gồm bao nhiêu người?

Bài 6: Có một vài bi chia thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi ý muốn chia số bi kia thành mỗi túi 4 bi thì phân chia được từng nào túi?

Bài 7: Một đoàn du khách có 26 bạn đón tắc xi, từng xe tắc xi chở được 4 người. Hỏi đoàn du khách phải đón toàn bộ bao nhiêu chiếc tắc xi?

DẠNG 3. CÁC BÀI TOÁN VỀ GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN, GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN

Bài 1: Dũng gồm 16 viên bi, Toàn tất cả số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả đôi bạn có toàn bộ bao nhiêu viên bi.

Bài 2: Một cửa hàng ngày trước tiên bán được 36 kilogam đường, ngày lắp thêm hai bán được số đường sụt giảm 3 lần đối với ngày sản phẩm công nghệ nhất. Hỏi ngày lắp thêm hai bán thấp hơn ngày đầu tiên bao nhiêu ki lô gam đường?

Bài 3: Có cha thùng dầu, thùng trước tiên chứa 16 lít, thùng thiết bị hai đựng gấp 3 lần thùng đồ vật nhất, thùng thứ ba chứa hèn thùng sản phẩm hai 2 lần. Hỏi thùng thứ ba chứa bao nhiêu lít dầu?

Bài 4: tất cả hai bao gạo, bao trước tiên đựng 72 kilogam gạo và đựng vội vàng 3 lần bao vật dụng hai. Hỏi bao trước tiên đựng nhiều hơn nữa bao vật dụng hai từng nào ki lô gam gạo?

Bài 5: Hồng tất cả 18 cuốn sách , số sách của Hồng so với số sách của Lan thì yếu 3 lần. Hỏi đôi bạn có bao nhiêu quyển sách?

Bài 6: An đi thăm một nông trại tất cả nuôi kê và heo, An đếm được 216 chân gà và thấy số con kê gấp 3 lần số heo. Hỏi nông trại tất cả bao nhiêu bé heo?

Bài 7: bao gồm hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 48 lít dầu, thùng trang bị hai nếu tất cả thêm 4 lít dầu thì số dầu nghỉ ngơi thùng thiết bị hai so với thùng thứ nhất sẽ kém hai lần. Hỏi yêu cầu chuyển từ bỏ thùng thứ nhất sang thùng đồ vật hai bao nhiêu lít dầu để hai thùng gồm số dầu bằng nhau?

Bài 8: bởi và Đức có toàn bộ 48 viên bi, biết số bi của Đức vội 3 lần số bi của Bằng. Hỏi Đức có khá nhiều hơn bằng bao nhiêu viên bi?

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN GIẢI TỪ nhì PHÉP TÍNH TRỞ LÊN

Bài 1: Thùng thứ nhất có 78 kilogam gạo, thùng sản phẩm công nghệ hai có rất nhiều hơn thùng trước tiên 25 kg gạo. Hỏi hai thùng có tất cả bao nhiêu kilogam gạo?

Bài 2: vào một hộp có ba loại bi : đỏ , xanh ,vàng. Biết số bi của tất cả túi nhiều hơn tổng số bi đỏ và bi tiến thưởng là 7 bi, bi vàng thấp hơn bi xanh 2 bi cùng số bi đỏ nhiều hơn thế nữa số bi quà 3 bi. Hỏi vào túi có toàn bộ bao nhiêu viên bi?

Bài 3: tất cả hai bao gạo, bao trước tiên có 48 kg, bao thứ nhất ít rộng bao sản phẩm hai 16 kg. Hỏi nhị bao có tất cả bao nhiêu kg gạo?

Bài 4: gồm 3 bạn bé dại đI cài bi, mỗi bạn oder được 5 viên bi xanh với 7 viên bi đỏ. Hỏi ba bạn oder được bao nhiêu viên bi ? hãy giảI việc bằng nhì cách.

Bài 5: bạn ta đựng 1344 viên kẹo vào 6 thùng kẹo, mỗi thùng kẹo bao gồm 8 gói kẹo. Hỏi mỗi gói kẹo tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài 6: nhị kệ sách có tổng số 130 quyển, nếu lấy 7 quyển sách làm việc kệ đầu tiên chuyển lịch sự kệ trang bị hai thì số sách ở hai kệ bởi nhau. Hỏi mỗi kệ tất cả bao nhiêu quyển sách?

Bài 7: Dũng có một trong những viên bi chia rất nhiều thành 9 túi, mồi túi 16 viên bi. Ví như Dũng rước số bi kia chia hầu như thành mỗi túi 6 viên bi thì chia được bao nhiêu túi?

Bài 8: Có một vài lít dầu, nếu phân chia mỗi thùng 9 lít thì được 8 thùng cùng còn dư 6 lít. Hỏi nếu lấy số dầu đó chia phần đa thành những thùng loại 6 lít thì được bao nhiêu thùng

DẠNG 5: TÌM MỘT trong CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ .

Xem thêm: Tivi Có Bao Nhiêu Cổng Audio Xuất Ra Dữ Liệu Dạng Nào Dưới Đây

Bài 1: Một bao gạo tất cả 42 kg, fan ta mang ra 1/6 số gạo vào bao. Hỏi trong bao còn bao nhiêu kg gạo ?

Bài 2: Lớp 3 A tất cả 32 học sinh, 1/4 số học viên của lớp 3 A là nữ. Hỏi lớp 3 A bao gồm bao nhiêu học viên Nam?

Bài 3: Tấm vải xanh dài 18 m, tấm vải đỏ dài bởi 1/3 tấm vải xanh. Hỏi 2 tấm vải dài từng nào m?

Bài 4: tất cả 2 thùng dầu , biết 1/3 số dầu thùng 1 bằng 1/4 số dầu thùng 2, biết thùng đầu tiên có 18 lít dầu. Hỏi thùng thứ hai có từng nào lít dầu?

Bài 5: gồm một bao đường, nếu mang ra 1/4 số đường trong bao 1 thì được 5 kg. Hỏi rước ra 1/5 số mặt đường trong bao thì được từng nào kg?

Bài 6: An bao gồm 6 viên bi, số bi của An bởi 1/3 số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 7: người mẹ có 32 viên kẹo , bà mẹ cho Hồng 1/4 số kẹo, mang đến Huệ 1/3 số kẹo còn lại sau thời điểm cho Hồng. Hỏi sau cùng mẹ còn bao nhiêu viên kẹo?

Bài 8: có 2 thùng dầu, thùng thiết bị nhất thuở đầu có 24 lít kế tiếp người ta chế tạo thùng trước tiên 14 lít dầu cần số dầu của thùng thứ hai bằng một nửa số dầu của thùng thứ

1. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Bài 9: bố bạn Hùng , Dũng , táo tợn chia nhau 48 viên bi, Hùng mang 1/6 số bi , Dũng lấy 1/3 số bi. Hỏi khỏe khoắn có bao nhiêu viên bi?

Bài 10: Một xí nghiệp có 3 tổ công nhân, tổ một bao gồm số người bằng 50% tổ 2 , tổ 2 có số fan bằng 1/3 tổ 3. Tổ 3 gồm 54 người. Hỏi xí nghiệp sản xuất đó tất cả bao nhiêu công nhân?

Bài 11: tất cả 72 lít dầu được chứ vào 3 thùng, thùng thứ nhất chứa 1/4 số dầu và 8 lít, thùng thứ 2 chứa 1/3 số dầu . Hỏi thùng thứ ba coa bao nhiêu lít dầu ?

Bài 12: gồm 2 vỏ hộp bi , hộp thứ hai có 48 viên bi, hộp thứ nhất có số bi bằng một nửa số bi của hộp thứ hai. Hỏi yêu cầu chuyển tự hộp thứ 2 sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên bi nhằm số bi của 2 hộp bằng nhau?

Bài 13: Trên và một quãng đường một người đi dạo đi không còn quãng con đường ttrong 1/3 giờ, bạn đi xe đạp điện đi không còn quãng mặt đường trong 1/6 giờ. Hỏi bạn đi xe đạp đi nhanh gấp mấy lần tín đồ đi bộ?

Bài 14: Một cửa hàng có 42 kg xà phòng, ngày thứ nhất bán được 1/7 số xà phòng, ngày vật dụng hai bán được 1/2số xà phòng còn lại. Hỏi qua 2 ngày của sản phẩm còn lai từng nào kg xà phòng .

Bài 15: An có một số viên bi, An đến Dũng 01/05 số bi, đến Bình một nửa số bi còn lại, sau cùng An còn 6 viên. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu viên bi?