1 cách làm nguyên hàm cơ bản thường chạm chán nhất2 Định nghĩa, cách làm Nguyên hàm3 Một số phương thức tìm nguyên hàm3.1 phương pháp đổi biến3.3 trả lời Giải bài xích Tập Toán Đại 12: Chương Nguyên Hàm chọn Lọc3.6 kiến thức bổ sung:3.9 Giải bài xích tập toán đại 12 nâng cao

Công thức nguyên hàm cơ phiên bản thường chạm chán nhất

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đăng bởi: thpt Sóc Trăng