Đáp án đưa ra tiết, giải thích dễ phát âm nhất mang lại câu hỏi: “Nguyên hàm 1/cosx?” cùng với loài kiến thức xem thêm do Top lời giải biên soạn là tài liệu cực hay và có lợi giúp các bạn học sinh ôn tập cùng tích luỹ thêm kỹ năng và kiến thức bộ môn Toán lớp 12

Trả lời câu hỏi: Nguyên hàm 1/cosx?

*
Nguyên hàm 1/cosx?" width="495">

Cùng Top giải thuật trang bị thêm những kiến thức có lợi cho mình thông qua bài khám phá về nguyên hàm ở tiếp sau đây nhé!

Kiến thức mở ộng về nguyên hàm


I. Triết lý về nguyên hàm

1. Có mang nguyên hàm

- Trong cỗ môn giải tích, một nguyên hàm của một hàm số thực cho trước f là một hàm F có đạo hàm bằng f, nghĩa là, F′ = f. Quy trình tìm nguyên hàm được hotline là tích phân bất định. Kiếm tìm một biểu thức mang lại nguyên hàm là công việc khó hơn so với việc tìm và đào bới đạo hàm, cùng không phải luôn luôn triển khai được.

Bạn đang xem: Nguyên hàm của 1/cosx

- tuy nhiên, ngẫu nhiên hàm số liên tục trên đoạn hay khoảng từ quý giá a mang lại b, thì đông đảo tồn tại nguyên hàm của hàm số kia trên đoạn/khoảng tự a mang lại b nêu trên. 

- Nguyên hàm được tương tác với tích phân thông qua định lý cơ bạn dạng của giải tích, cung ứng một phương tiện tiện nghi để giám sát và đo lường tích phân của rất nhiều hàm số.

2. Các đặc điểm của nguyên hàm

*
Nguyên hàm 1/cosx? (ảnh 2)" width="632">

3. Bảng tính nguyên hàm thường gặp

*
Nguyên hàm 1/cosx? (ảnh 3)" width="234">
*
Nguyên hàm 1/cosx? (ảnh 4)" width="329">

4. Ý nghĩa của nguyên hàm

* Định lý 1:

- nếu F(x) là 1 trong những nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì với từng hằng số C, hàm số G(x)=F(x)+C cũng là 1 trong những nguyên hàm của hàm số f(x) bên trên K.

* Định lý 2:

- nếu như F(x) là 1 trong nguyên hàm của hàm số f(x) trên K thì phần nhiều nguyên hàm của f(x) bên trên K đều phải sở hữu dạng F(x)+C cùng với C là 1 trong hằng số tùy ý.

- Kí hiệu chúng ta nguyên hàm của hàm số f(x) là ∫f(x)dx. Khi đó:

*
Nguyên hàm 1/cosx? (ảnh 5)" width="201">

II. Những dạng việc về nguyên hàm

Dạng toán 1. Tính nguyên hàm bằng bảng nguyên hàm 

1. Tích của nhiều thức hoặc lũy quá → khai triển.

2. Tích những hàm mũ → khai triển theo bí quyết mũ.

3. Chứa căn → gửi về lũy thừa.

4. Tích lượng giác bậc một của sin với cosin → khai triển theo cách làm tích thành tổng.

5. Bậc chẵn của sin cùng cosin → hạ bậc

Dạng toán 2. Tính nguyên hàm của hàm số hữu tỷ

1. Nếu bậc của tử số P(x) ≥ bậc của mẫu mã số Q(x) → phân chia đa thức.

2. Nếu như bậc của tử số P(x) Bài tập 1: Tìm nguyên hàm của hàm số sau: ∫(1 - x)cosxdx

A. (1 + x)cosx - sinx + C.

B. (1 - x)sinx - cosx + C.

C. (1 - x)cosx + sinx + C.

D. (1 - x)cosx - cosx + C.

Xem thêm: Suy Nghĩ Của Em Về Sự Cần Thiết Phải Biết Sống Cống Hiến (13 Mẫu)

Đáp án đúng: B. (1 - x)sinx - cosx + C.

Giải thích: 

*
Nguyên hàm 1/cosx? (ảnh 6)" width="420">

Bài tập 2: Tìm nguyên hàm của hàm số: y = 2(x - 2).sin2x

*
Nguyên hàm 1/cosx? (ảnh 7)" width="395">

Đáp án đúng:

*
Nguyên hàm 1/cosx? (ảnh 8)" width="395">

Giải thích: Ta có: 2(x - 2).sin2x = (x - 2).(1 - cos2x) vị (cos2x = 1- 2sin2x)

*
Nguyên hàm 1/cosx? (ảnh 9)" width="429">

Bài tập 3: Tìm nguyên hàm của hàm số sau:

*
Nguyên hàm 1/cosx? (ảnh 10)" width="406">

Giải thích: 

*
Nguyên hàm 1/cosx? (ảnh 11)" width="335">

 

Bài tập 4: Tính ∫xsin(2x+1)dx ta được kết quả

*
Nguyên hàm 1/cosx? (ảnh 12)" width="290">

Đáp án đúng:

*
Nguyên hàm 1/cosx? (ảnh 13)" width="296">

Giải thích: 

*
Nguyên hàm 1/cosx? (ảnh 14)" width="478">
*
Nguyên hàm 1/cosx? (ảnh 15)" width="696">

Hỏi có tất cả bao nhiêu xác minh đúng vào các xác minh nêu trên?