Trong lịch trình toán trung học phổ thông thì việc nguyên hàm là giữa những dạng bài thường mở ra trong các đề thi đại học.

Tất cả các bài toán nguyên hàm với tích phân mặc dù có phức tạp tới đâu thì sau khi biến hóa cũng đã trở về bảng cách làm nguyên hàm đầy đủ.

Vì thế, cửa hàng chúng tôi sẽ tổng hợp những kiến thức kim chỉ nan và bảng công thức nguyên hàm từ cơ bạn dạng tới nâng cấp đầy đủ nhất giúp các em làm bài tập tốt hơn với tiết kiệm thời gian hơn.


Nội dung bài viết