Ta có (intsin ^2x, extdx=intdfrac1-cos 2x2, extdx) 

Ta áp dụng công thức (intdx=intf(x)dx-intg(x)dx) nên

(=intdfrac1-cos 2x2dx=int(dfrac12-dfraccos 2x2)dx\=intdfrac12dx-intdfraccos 2x2dx)(=dfrac12intdx-dfrac12intcos 2xdx)(=dfracx2-dfracsin 2x4+C.)

Do (int dx=x;intcos 2xdx=dfracsin 2x2)

Vậy (intsin ^2x, extdx=dfracx2-dfracsin 2x4+C)
Bạn đang xem: Nguyên hàm sin bình x

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1sin ^2x$. Giả dụ $Fleft( x ight)$ là một trong những nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight)$ cùng đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ đi qua $Mleft( dfracpi 3;0 ight)$ thì là:


Một cái xe đua (F_1) đạt tới mức vận tốc lớn nhất là (360,,km/h). Đồ thị bên biểu lộ vận tốc (v) của xe trong 5 giây đầu tiên kể từ thời điểm xuất phát. Đồ thị trong 2 giây đầu là một phần của một parabol định tại cội tọa độ (O), giây tiếp sau là đoạn thẳng với sau đúng bố giây thì xe pháo đạt vận tốc lớn nhất.

Xem thêm: Lời Bài Hát (Lyric) Chỉ Khi Em Một Mình Niềm Vui Em Kiếm Nơi Đâu

Biết rằng mỗi đơn vị trục hoành bộc lộ 1 giây, mỗi đơn vị trực tung biểu lộ 10 m/s cùng trong 5 giây đầu xe hoạt động theo con đường thẳng. Hỏi trong 5 giây kia xe đã từng đi được quãng đường là bao nhiêu?