Hóa học, một nhánh của công nghệ tự nhiên, là ngành phân tích về thành phần, cấu trúc, tính chất, và sự biến đổi của đồ dùng chất.Hóa học nói tới các nguyên tố, thích hợp chất, nguyên tử, phân tử, và những phản ứng hóa học xảy ra một trong những thành phần đó.Hóa học nhiều khi được gọi là "khoa học tập trung tâm" vị nó là cầu nối các ngành khoa học tự nhiên và thoải mái khác như vật dụng lý học, địa hóa học học với sinh học.

Lớp 10 - Năm thứ nhất ở cấp trung học phổ thông, năm trước tiên nên bao gồm nhiều bằng hữu mới tới từ những vị trí xa hơn do ngôi trường mới lại mỗi khi lại xa đơn vị mình hơn. Được biết phía bên ngoài kia là một thế giới mới to lớn và nhiều điều thú vị, một trang new đang chò hóng chúng ta.

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi & kiểm traAppReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng đúng theo mã bớt giáGiải Hóa học