Cho m gam glucozơ lên men thành rượu (ancol) etylic với công suất 60%. Hấp thụ trọn vẹn khí CO2 ra đời vào dung dịch Ba(OH)2 dư chiếm được 39,4 gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Cho 16,2 gam sắt kẽm kim loại M (có hoá trị n ko đổi) công dụng với 3,36 lít O2 (đktc). Hoà tan chất rắn sau phản nghịch ứng bằng dung dịch HCl dư thấy bay ra 13,44 lít H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại M là


Hòa tan trọn vẹn 7,6 gam chất rắn X tất cả Cu, Cu2S cùng S bằng HNO3 dư thấy thoát ra 5,04 lít khí NO tốt nhất (đktc) cùng dung dịch Y. Thêm dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung địch Y được m gam kết tủa. Giá trị m là


Cho những phát biểu sau:

(1) Ở điều kiện thường, anilin là chất rắn, tan ít trong nước.

Bạn đang xem: Nhôm oxit không phản ứng được với dung dịch

(2) bé dại nước brom vào dung dịch anilin, thấy lộ diện kết tủa trắng.

(3) dung dịch anilin làm phenolphtalein thay đổi màu.

(4) Ứng với cách làm phân tử C2H7N, có 01 đồng phân là amin bậc 2.

(5) những peptit hầu như cho phân ứng color biure.

Xem thêm: Chuyện Khó Nói Giữa Mẹ Và Con Trai, Tình Cấm Mẹ Và Con Trai

Tổng số phát biểu đúng là


Cho axit cacboxylic tính năng với propan-2-ol có xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng tạo nên este X có công thức phân tử C5H10O2. Tên gọi của X là.


Cho 5,5 gam láo lếu hợp bao gồm hai sắt kẽm kim loại Al và Fe vào đung dịch HCl (dư), thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Cân nặng của Al cùng Fe trong hỗn hợp lần lượt là


Polivinyl clorua được pha trộn từ khí thiên nhiên (metan chỉ chiếm 95%) theo sơ đồ chuyển hóa và hiệu suất mỗi giai đọan như sau:

CH4→H=15%C2H2→H=95%C2H3Cl→H=90%PVC

Muốn tổng đúng theo 1 tấn PVC thì nên bao nhiêu m3 khí vạn vật thiên nhiên (đktc) ?


Cho X, Y là nhị axit cơ học mạch hở (MX Y); Z là ancol no; T là este hai chức mạch hở ko phân nhánh tạo vày X, T, Z. Đun rét 38,86 gam tất cả hổn hợp E chứa X, Y Z, T cùng với 400ml hỗn hợp NaOH 1M đầy đủ thu được ancol Z và tất cả hổn hợp F đựng hai muối gồm số mol bằng nhau. đến Z vào trong bình chứa mãng cầu dư thấy bình tăng 19,24 gam và thu được 5,824 lít H2 nghỉ ngơi đktc. Đốt hoàn toàn hỗn thích hợp F bắt buộc 15,68 lít O2 (đktc) nhận được khí CO2, Na2CO3 cùng 7,2 gam H2O. Yếu tố phần trăm trọng lượng của T vào E ngay gần nhất với cái giá trị


Cho l,68g bột sắt cùng 0,36g bột Mg chức năng với 375ml dung dịch CuSO4 khuấy nhẹ cho tới khi hỗn hợp mất màu sắc xanh, thấy cân nặng kim một số loại thu được sau phản nghịch ứng là 2,82g. Mật độ mol/1 của CuSO4 trong hỗn hợp trước bội nghịch ứng là


Polime vạn vật thiên nhiên X được hình thành trong quá trình quang hợp của cây xanh. Triển khai thí nghiệm: nhỏ vài giọt nước clo vào dung dịch cất Natri iotua, tiếp nối cho polime X tác dụng với dung dịch thu được thấy tạo màu xanh tím. Polime X là


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam