Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Thực hiện các thí nghiệm sau :

(1) hỗn hợp Al(NO3)3+ dung dịch NaOH dư.

Bạn đang xem: Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) nung nh4no3 nóng

(2) dung dịch HCl dư + hỗn hợp Na2CO3.

(3) dung dịch NH4Cl + dung dịch NaOH đun cho nóng nhẹ.

(4) hỗn hợp NaHCO3+ dung dịch HCl.

Số thí nghiệm bao gồm tạo thành hóa học khí là


A. 3.


B.4.


C. 2.


D.1.


Câu 2:


Cho những phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (2) CuSO4 + Ba(NO3)2 →

(3) Na2SO4 + BaCl2 → (4) H2SO4 + BaSO3 →

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2 →

Các bội phản ứng đều có cùng một phương trình ion thu gọn gàng là


A. (1), (2), (3), (6).


B.(3), (4), (5), (6).


C.(2), (3), (4), (6).


D.(1), (2), (3), (5), (6).


Câu 3:


Phương trình hóa học nào sau đâysai?


A. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2.


B.Fe + ZnSO4→ FeSO4 + Zn.


C.H2 + CuO→Cu + H2O.


D.Cu + 2FeCl3(dung dịch)→ CuCl2+ 2FeCl2.


Câu 4:


Phương trình chất hóa học nào sau đây là sai?


A. NH4Cl→NH3+ HCl.


B.NH4HCO3→NH3+ CO2+ H2O.


C.2AgNO3→Ag + 2NO2+ O2.


D.NH4NO3→NH3+ HNO3


Câu 5:


Cho dãy những ion kim loại: K+, Ag+, Fe2+, Cu2+. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là


A. Cu2+.


B.Ag+.


C.K+.


D.Fe2+.


Câu 6:


Phản ứng thân cặp chất nào dưới đây có sinh ra chất kết tủa?


A. Fe(OH)3+ dung dịch HNO3 loãng.


B.Na + dung dịch CuSO4.


C.Dung dịch KHCO3 + dung dịch KOH.


D.Fe3O4+ dung dịch HCl.


Bình luận


phản hồi
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo và huấn luyện tại inthepasttoys.net


*

link
thông tin inthepasttoys.net
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN coi

Hãy chọn đúng đắn nhé!


Đăng ký


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập


inthepasttoys.net

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và cơ chế Bảo mật của bọn chúng tôi.


Đăng nhập


với Google cùng với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


inthepasttoys.net

Bằng cách đăng ký, bạn chấp nhận với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của bọn chúng tôi.

Xem thêm: Chòm Sao Xử Nữ - Cung Xử Nữ (22/8


Quên mật khẩu


Nhập add email bạn đăng ký để mang lại password
rước lại mật khẩu đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký


inthepasttoys.net

Bằng giải pháp đăng ký, bạn gật đầu với Điều khoản áp dụng và chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Bạn sung sướng để lại thông tin để được TƯ VẤN THÊM
chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
inthepasttoys.net