Nhằm giúp các bạn học sinh tất cả thêm những tài liệu ôn tập nhằm chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối học tập kì II. inthepasttoys.net mời các bạn cùng tìm hiểu thêm bộ tài liệu ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3. Hi vọng bộ đề thi đã giúp chúng ta học sinh lớp 3 sáng sủa hơn vào kỳ thi sắp tới đây và thầy cô giáo tất cả thêm tư liệu tham khảo ship hàng việc ra đề thi.

Bạn đang xem: Ôn tập toán lớp 3 kì 2

Ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3

I/ Nhân, chia số bao gồm 3 chữ số với số có 1 chữ số

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức:


214 x 3 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

763 : 7 + 1595

.....................................

.....................................

.....................................

128 x 2 x 3

.....................................

.....................................

.....................................


505 x 7 – 169

.....................................

.....................................

.....................................

237 x 4 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

72 x 9 : 3

.....................................

.....................................

.....................................


311 x 6 – 623

.....................................

.....................................

.....................................

157 x 4 – 2000

.....................................

.....................................

.....................................

6000: 2 – 635

.....................................

.....................................

.....................................


X x 7 = 427

.....................................

.....................................

.....................................


284 : x = 4

.....................................

.....................................

.....................................


495 : X = 3

.....................................

.....................................

.....................................


123 x (42 – 40)

.....................................

.....................................

.....................................

375 x 2 - 148

.....................................

.....................................

.....................................

45 + 135 x 4

.....................................

.....................................

.....................................

(186 + 38) : 7

.....................................

.....................................

.....................................


(100 + 11) x 9

.....................................

.....................................

.....................................

150 : 5 x 3

.....................................

.....................................

.....................................

84 : 4 x 6

.....................................

.....................................

.....................................

8 x (234 – 69)

.....................................

.....................................

.....................................


9 x (6 + 26)

.....................................

.....................................

.....................................

45 x 4 + 120

.....................................

.....................................

.....................................

(954 – 554) : 8

.....................................

.....................................

.....................................

111 x (6 – 6)

.....................................

.....................................

.....................................


4162 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

5478 : 6

.....................................

.....................................

.....................................


6954: 3

.....................................

.....................................

.....................................

4642 : 4

.....................................

.....................................

.....................................


4315 : 5

.....................................

.....................................

.....................................

1386 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

Xem thêm: Luyện Tập Toán Lớp 4 Tìm Số Trung Bình Cộng Lớp 4, Tìm Số Trung Bình Cộng Lớp 4


............................................................

Mời các bạn tải về để thấy trọn cỗ tài liệu


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
*