Đối với học sinh khi mày mò về cỗ môn hóa học, một chất hay hợp chất rất nhiều được làm cho từ các nguyên tố nào này mà chính tín đồ học phải biết để xác định đúng mực được phân tử khối của hóa học đó. Cách tính phân tử khối không thể khó, chúng là trọng lượng của một phân tử được phương tiện là đơn vị chức năng cacbon ( đvC ). Hãy dành chút thời gian theo dõi nội dung bài viết dưới phía trên để làm rõ hơn về phong thái tính này. 

Khái niệm phân tử khối 

Phân tử khối được đọc là trọng lượng của một phân tử được xem bằng đơn vị cacbon (đvC). Chúng giúp cho người học hiểu rằng sự nặng nhẹ một cách tương đối của những phân tử bọn họ biết. Phân tử khối bởi tổng nguyên tử khối của những nguyên tử vào phân tử. 

*
*
*
Công thức tính phân tử khối

Các dạng bài xích tập phương pháp tính phân tử khối gồm lời giải

Dạng 1: tìm tên yếu tắc X, KHHH khi biết phân tử khối 

Một phù hợp chất bao gồm 1 nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử Oxi với nặng rộng phân tử hiđro 22 lần.

Bạn đang xem: Phaân tử khối

a/ Tính phân tử khối thích hợp chất.

b/ Tính NTK X , cho biết tên với KHHH

Hướng dẫn

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2

Hợp hóa học nặng rộng phân tử hidro 22 lần => PTK của hòa hợp chất: 2.22 = 44

1 nguyên tử X link 2 nguyên tử O => hợp hóa học (1X; 2O) => PTK = X + 2.16 = X + 32

=> X + 32 = 2 . 22 = 44

=> X = 44 – 32 = 12

Vậy X là yếu tố cacbon, KHHH là C.

Dạng 2: khẳng định tên thành phần hóa học nhờ vào nguyên tự khối 

Biết yếu tắc X gồm nguyên tử khối bởi 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. Xác minh tên cùng KHHH của nhân tố X.

Hướng dẫn:

Diễn đạt X gồm nguyên tử khối bằng 3,5 lần NTK của oxi là: X = 3,5.O

NTK của O đã biết → tìm được NTK của X → dò bảng xác định được tên thành phần X → KHHH

Giải:X = 3,5 . O = 3,5 . 16 = 56=> X là nguyên tố sắt, KHHH Fe.

Một số dạng bài tập phương pháp tính phân tử khối áp dụng khác 

Câu 1: Phân tử khối của Cl2 là:

A. 35,5 đvC.

B. 36,5 đvC.

C. 71 đvC.

D. 73 đvC.

Lời giải

Nguyên tử khối của Cl bởi 35,5

=> Phân tử khối của Cl2 = 35,5 . 2 = 71 (đvC)

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 2: Phân tử khối của H2SO4 là:

A. 9 đvC.

B. 50 đvC.

C. 96 đvC.

D. 98 đvC.

Lời giải

Phân tử khối của H2SO4 là: MH2SO4 = 2×1 + 32 + 4×16 = 98 đvC.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 3: Phân tử H2SO4 có trọng lượng là

A. 49 gam

B. 98 gam

C. 49 đvC

D. 98 đvC

Lời giải

Nguyên tử khối của H là 1, S là 32, O là 16

Phân tử khối của H2SO4 là 2.1 + 32 + 4.16 = 98 đvC

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 4: Phân tử khối của HCl là

A. 35,5 đvC.

B. 36,5 đvC.

C. 71 đvC.

D. 73 đvC.

Lời giải

Nguyên tử khối của H bởi 1; nguyên tử khối của Cl bởi 35,5

=> Phân tử khối của HCl = 1 + 35,5 = 36,5 đvC

Đáp án phải chọn là: B

Câu 5: Phân tử khối của hợp chất Fe(OH)3 bằng

A. 107 đvC.

B. 107 gam.

C. 73 đvC.

D. 73 gam.

Lời giải

Phân tử khối của Fe(OH)3 bằng 56 + (16+1).3 = 107 đvC ( hoặc g/mol)

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 6: Phân tử khối của hợp chất N2O5 là:

A. 30 đvC

B. 44 đvC

C. 108 đvC

D. 94 đvC

Lời giải

PTK của N2O5 bằng 14.2 + 16.5 = 108 đvC

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 7: Phân tử khối của CH4, Mg(OH)2, KCl thứu tự là

A. 16 đvC, 74,5 đvC, 58 đvC

B. 74,5 đvC, 58 đvC, 16 đvC

C. 17 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

D. 16 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

Lời giải

Phân tử khối của CH4 bằng trọng lượng của 1 nguyên tử C + 4 lần cân nặng nguyên tử H = 12 + 4 = 16 (đvC)

Phân tử khối của Mg(OH)2 = 24 + (16 + 1).2 = 58 (đvC)

Phân tử khối của KCl = 39 + 35,5 = 74,5 (đvC)

Đáp án phải chọn là: D

Câu 8: Phân tử khối của CaCO3 là:

A. 100.

B. 166.

C. 1606.

D. 222.

Lời giải

Phân tử khối của CaCO3 = 40 + 12 + 16.3 = 100 (đvC)

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 9: Viết CTHH cùng tính phân tử khối của hợp chất có 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử N cùng 3 nguyên tử oxi trong phân tử

A. NaNO3, phân tử khối là 85

B. NaNO3, phân tử khối là 86

C. NaN3O, phân tử khối là 100

D. Không có hợp hóa học thỏa mãn

Lời giải

Phân tử có một nguyên tử Na, 1 nguyên tử N và 3 nguyên tử O gồm công thức hóa học là: NaNO3

Phân tử khối của NaNO3 = 23 + 14 + 16.3 = 85 (đvC)

Đáp án nên chọn là: A

Câu 10: Chất có PTK bằng nhau là (biết O = 16, N = 14, S = 32, C = 12)

A. O3 và N2

B. CO và N2

C. SO2 và O2

D. NO2 và SO2

Lời giải

PTK của những chất:

O3: 16.3 = 48; N2: 14.2 = 28; CO: 12 + 16 = 28;

SO2: 32 + 16.2 = 64; O2: 16.2 = 32; NO2: 14 + 16.2 = 46

Đáp án cần chọn là: B

Câu 11: Chọn giải đáp sai

A. CTHH của đối kháng chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của một nguyên tố

B. Lưu huỳnh có công thức chất hóa học là S

C. Phân tử khối của CaCO3 là 100 đvC

D. Tất cả đáp án đầy đủ sai

Lời giải

Đáp án không đúng là: CTHH của 1-1 chất chỉ gồm kí hiệu hóa học của 1 nguyên tố. Vì 1-1 chất khí còn tồn tại thêm chỉ số ở chân, như O2, Cl2

Đáp án cần chọn là: A

Câu 12: Từ công thức hóa học của CuSO4 có thể suy ra được đa số gì?

A. CuSO4 vày 3 nguyên tố Cu, O, S tạo thành nên.

B. Có 4 nguyên tử oxi vào phân tử.

C. Phân tử khối là 160 đvC.

Xem thêm: Công Thức Tính Tổng Của Cấp Số Cộng, Cách Để Tìm Tổng Của Cấp Số Cộng

D. Tất cả đáp án.

Lời giải

Từ công thức hóa học tập của CuSO4 có thể suy ra được:

CuSO4 do 3 nguyên tố Cu, O, S tạo cho => A đúng

Có 4 nguyên tử oxi trog phân tử => B đúng

Phân tử khối = 64 + 32 + 16.4 = 160 (đvC) => C đúng

=>Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 13: Khối lượng tính bằng đvC của 4 phân tử đồng (II) clorua CuCl2 là:

A. 540

B. 542

C. 544

D. 548

Lời giải

PTK của CuCl2 là: 64 + 35,5.2 = 135 đvC

=> PTK của 4 phân tử CuCl2 là: 4.135 = 540 đvC

Đáp án phải chọn là: A

Hi vọng với cách tính phân tử khối sau sẽ giúp đỡ bạn nắm bắt kiến thức giỏi hơn. Theo dõi và quan sát Bamboo School nhằm học thêm nhiều kỹ năng mới nhé!