*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Phần mềm kế toán das 10.0

*

*

*
*

*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Khảo Sát Đồ Thị Hàm Số (Hay, Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số

STT
Nhóm tài liệu
1Kế Toán giá thành – Tài bao gồm xã
2Chứng thư số CA
3Các phần mềm tiện ích khác
4Mã số quan lại hệ chi tiêu - dự án Đầu tư Xây dựng cơ bản
5Cấu hình máy trạm TABMIS 2018
6Gói setup VPN Client
7Phần mềm cung cấp từ xa DAS (tương từ TeamViewer)
8Kế toán Hành chính vì sự nghiệp DAS 10 (theo Thông bốn 107/2017/TT-BTC)
9Kết xuất file XML trường đoản cú DAS 10
10Kế toán Hành chính vì sự nghiệp DAS 87
11Hỗ trợ từ bỏ xa - Rad admin