Ở phân tử ankan chỉ có liên kết C-C cùng C-H. Đó là các liên kết xích ma bền vững, chính vì thế ankan tương đối trơ về mặt hóa học. Ở nhiệt độ thường chúng không phản ứng cùng với axit, bazơ và chất oxi hóa bạo gan như KMnO4.

Dưới chức năng của ánh sáng, xúc tác với nhiệt độ, ankan tham gia các phản ứng thay với halogen, phản ứng tách và làm phản ứng oxi hóa. Mặc dù nhiên, phản nghịch ứng đặc trưng của ankan là nắm với halogen:

CnH2n+2+ Cl2→ASCnH2n+1Cl + HCl

Halogen có thể thay cầm lần lượt từng nguyên tử H vào phân tử ankan.
Bạn đang xem: Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng nào

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Công thức kết cấu của nơi bắt đầu isopropyl là


Câu 2:


Phản úng tách butan nghỉ ngơi 500oC tất cả xúc tác mang đến những sản phẩm nào sau đây?


Câu 3:


Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X, dẫn sản phẩm cháy theo lần lượt qua bình đựng P2O5và Ca(OH)2thì trọng lượng các bình này tăng lên lần lượt là 0,9 gam với 1,1 gam. Phương pháp phân tử của X là:


Câu 4:


Trong phương thức điều chế etan dưới đây, phương thức nàosai?


Câu 5:


Trong công nghiệp ankan có vận dụng là:


Câu 6:


Ankan (CH3)2CHCH2C(CH3)3có tên thường gọi là


Câu 7:


Trong các khẳng định sau đây, xác định nào đúng?


Câu 8:


Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam ankan X, thu được 4,48 lít CO2(đktc). Công thức phân tử của X là


Câu 9:


Khi brom hóa một ankan chỉ nhận được một dẫn xuất monobrom duy nhất gồm tỉ khối hơi so với hiđro là 75,5. Tên của ankan là


Câu 10:


Hỗn hòa hợp khí A có etan với propan. Đốt cháy các thành phần hỗn hợp A thu được khí CO2và khá nước theo phần trăm thể tích 11:15. Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của hai chất lần lượt là:


Câu 11:


Ankan có những loại đồng phân nào?


Câu 12:


Sản phẩm của bội nghịch ứng rứa clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là:

(1) CH3C(CH3)2CH2Cl

(2) CH3C(CH2Cl)2CH3

(3) CH3ClC(CH3)3


Câu 13:


Công thức tổng quát của ankan là


Câu 14:


Ankan X tất cả chứa 14 nguyên tử hiđro trong phân tử. Số nguyên tử cacbon trong một phân tử X là


Câu 15:


Clo hóa ankan X theo tỉ lệ thành phần mol 1:1 tạo thành phầm dẫn xuất monoclo gồm thành phần khối lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là


Hỏi bài bác
*

trình làng
links
chế độ
liên kết
Thi demo online
Thi demo THPT non sông
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
Thư viện thắc mắc
Thi demo THPT quốc gia
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2


Xem thêm: Cách Khai Báo Hàng Foc Là Gì ? Foc Được Dùng Trong Những Trường Hợp Nào?

Lớp 1