Tính hóa chất của ankan

Phản ứng đặc thù của ankan là được VnDoc soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan mang lại phản ứng đặc thù của ankan. Cũng giống như đưa ra những nội dung lý thuyết, thắc mắc liên quan.

Bạn đang xem: Phản ứng đặc trưng của ankan là phản ứng


Ankan bao gồm loại đồng phân nàoCác Ankan ko tham gia nhiều loại phản ứng nàoCó bao nhiêu đồng phân ứng với phương pháp phân tử C4H10Cho ankan A mang tên gọi: 3-etyl-2,4-đimetylhexan. CTPT của A là:

Phản ứng đặc thù của ankan là

A. Bội phản ứng thế.

B. Làm phản ứng cộng.

C. Bội nghịch ứng oxi hóa.

D. Phản ứng tách

Đáp án khuyên bảo giải đưa ra tiết

Phản ứng đặc thù của ankan là phản ứng thế

Đáp án A

Phản ứng đặc trưng của ankan

Phản ứng đặc thù của ankan là bội nghịch ứng thế bởi vì phân tử ankan chỉ chứa liên kết đơn.

CnH2n+2 + xX2 → CnH2n+2 - xXx + xHX

Khi chiếu sáng hoặc đốt nóng các thành phần hỗn hợp metan và clo sẽ xẩy ra phản ứng vắt lần lượt các nguyên tử hiđro bởi clo:

CH4 + Cl2

*

CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl2 CH2Cl2 + HCl

CH2Cl2 + Cl2 CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 CCl4 + HCl

Các đồng đẳng của metan cũng gia nhập phản ứng thế tương tự như và sinh sản thành các thành phần hỗn hợp chất với tỉ lệ % khác nhau.

Ankan tác dụng với Clo

CH3-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CH2-CH2Cl +HCl (43%) và CH3-CHCl-CH3 + HCl (57%)

Ankan tác dụng với brom

CH3-CH2-CH3 + Br2 → CH3-CH2-CH2Br + HBr (3%) và CH3-CHBr-CH3 + + HBr (97%)

Về nguyên tắc những nguyên tử H trong phân tử ankan có thể bị sửa chữa thay thế lần lượt từ là một đến hết.

Khả năng làm phản ứng sút theo máy tự F2 > Cl2 > Br2 > I2.

Thường thì ta không chạm mặt phản ứng của flo bởi nó phản nghịch ứng quá mạnh khỏe và thường khiến phản ứng hủy:

CnH2n+2 + (n+1)F2 → nC + (2n + 2)HF

còn iot lại phản nghịch ứng thừa yếu nên đa số cũng không gặp. Cùng với clo phản ứng cần đk ánh sáng sủa còn brom thì rất cần phải đun nóng.

Với những nguyên tử H link với những nguyên tử C khác biệt thì năng lực tham gia phản bội ứng không giống nhau: H link với Cbậc 3 > Cbậc 2 > Cbậc 1 cùng sản phẩm đó là sản phẩm ưu tiên cố kỉnh X vào H của C bậc cao (C gồm ít H hơn). Lượng hàng hóa sinh ra phần trăm với tích số n

Câu hỏi vận dụng liên quan

Câu 1. Ankan gồm có loại đồng phân nào

A. Đồng phân địa điểm nhóm chức.


B. Đồng phân team chức

C. Tất cả cả 3 các loại đồng phân trên.

D. Đồng phân cấu tạo

Xem đáp ánĐáp án DAnkan gồm từ 4C trở đi ứng cùng với mỗi cách làm phân tử có những công thức kết cấu mạch cacbon không phân nhánh và mạch cacbon phân nhánh của những đồng phân mạch cacbon.

Câu 2. Khi clo hóa các thành phần hỗn hợp 2 ankan người ta chỉ chiếm được 3 sản phẩm thế monoclo tên gọi của 2 ankan đó là

A. Etan cùng propan.

B. Propan cùng isobutan.

C. Isobutan cùng pentan.

D. Neopentan cùng etan.

Xem đáp ánĐáp án AClo hóa 2 ankan thu đươc 3 sản phẩm thế monclo => 1 ankan tạo một loại sản phẩm và 1 ankan chế tạo 2 sản phẩm

A đúng vì etan chế tạo 1 sản phẩm, propan chế tạo 2 sản phẩm

B sai do propan tạo nên 2 sản phẩm, iso-butan tạo 2 sản phẩm

C sai vị iso-butan chế tác 2 sản phẩm, n-pentan sinh sản 3 sản phẩm

D sai vì neo-pentan tạo 1 sản phẩm và etan tạo ra 1 sản phẩm

Câu 3. Ankan y phản nghịch ứng với Clo tạo thành 2 dẫn xuất monoclo gồm tỉ khối hơi so với H2 bởi 39,25 tên của y là

A. Butan

B. Propan

C. Iso-butan

D. 2-metylbutan

Xem đáp ánĐáp án BĐặt cách làm phân tử của ankan là CnH2n+2

Phản ứng của CnH2n+2 cùng với clo tạo nên dẫn xuất monoclo:

CnH2n+2 + Cl2

*

CnH2n+1Cl + HCl (1)

MCnH2n+1Cl = 39,25 . 2 = 78,5 gam/mol buộc phải ta tất cả : 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3

Mà ankan Y phản bội ứng cùng với Cl2 thu được 2 dẫn xuất monoclo yêu cầu ankan Y là propan.


Câu 4. Các ankan không tham gia nhiều loại phản ứng nào?

A. Làm phản ứng thế.

B. Phản bội ứng cộng.

C. Phản bội ứng tách.

D. Bội phản ứng cháy.

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 5. Khi tiến hành phản ứng chũm giữa ankan X với hơi brom bao gồm chiếu sáng người ta thu được các thành phần hỗn hợp Y chỉ cất hai hóa học sản phẩm. Tỉ khối khá của Y so với không khí bằng 4. Thương hiệu của X là:

A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.

C. Pentan.

D. Etan.

Xem đáp ánĐáp án AĐặt bí quyết phân tử của ankan là CnH2n+2

+) từ bỏ phương trình hóa học=> tất cả hổn hợp Y gồm hai chất là : CnH2n+2-xBrx với HBr

+) từ bỏ tỉ khối hơi của Y => lập PT ẩn x cùng n, kế tiếp biện luận tìm kiếm x cùng n

+) phản ứng chỉ tạo ra 2 thành phầm nên suy ra chỉ gồm một sản phẩm thế tốt nhất => công thức cấu tạo của X

-------------------------

Trên trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Phản ứng đặc thù của ankan là. Để có thể nâng cấp kết trái trong học tập, VnDoc xin trình làng tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài xích tập Toán 11, chăm đề hóa học 11, Giải bài xích tập Hoá học tập 11. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 mà lại VnDoc tổng hợp với đăng tải.

Để nhân tiện trao đổi, share kinh nghiệm đào tạo và tiếp thu kiến thức môn học tập THPT, VnDoc mời các bạn truy cập đội riêng giành riêng cho lớp 11 sau: team Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 để có thể update được đa số tài liệu mới nhất.


team hợp hóa chất ankan là gì? hầu như phản ứng đặc thù của ankan là gì? Những kiến thức và kỹ năng này sẽ được thuvienhoidap.net giải thích chi tiết trong bài viết thuộc chủ thể hóa học hữu cơ này.

Khái niệm ankan là gì?

a – Khái niệm

Ankan là tên thường gọi khác là hiđrocacbon no. Điều này tức là chúng chỉ có các nguyên tử cacbon và hydro trong công thức hóa học của chúng. Và các nguyên tử này chỉ được link bằng những liên kết đơn.

Điều đó tức là tất cả các nguyên tử chỉ chia sẻ một cặp electron hóa trị với nhau. Anken được chia nhỏ thành bố nhóm bao gồm nhóm ankan mạch hở, cycloalkanes cùng ankan phân nhánh.

Công thức tầm thường của ankan là: CnH2n + 2 cùng với n ≥ 1

b – dãy đồng đẳng của ankan

Metan(CH4) và những chất tiếp theo sau có cách làm phân tử theo thứ tự là C2H6, C3H8, C4H10, C5H12…lập thành một hàng đồng đẳng ankan hay còn gọi là parafin gồm công thức thông thường là CnH2n + 2.

Trong phân tử ankan chỉ có các liên kết 1-1 C – C, C – H. Từng nguyên tử cacbon tạo nên 4 liên kết đơn phía từ nguyên tử C ( nằm tại vị trí tâm của hình tứ diện) về 4 đỉnh của một tứ diện với góc link là góc CCC, HCH, CCH khoảng chừng 109,5°.

Do đó, các phân tử cacbon trong phân tử ankan trừ C2H6 không thuộc nằm bên trên một con đường thẳng.

c – Đồng phân của ankan

Từ ankan C4H10 trở đi ứng cùng với mỗi cách làm phân tử có các công thức kết cấu mạch cacbon không phân nhánh và mạch cacbon phân nhánh của các đồng phân mạch cacbon.


Ví dụ: ứng với công thức phân tử C5H12 có những chất đồng phân cấu trúc sau:


*

d – Danh pháp của ankan

Các ankan có mạch nhánh được call tên theo danh pháp thay thế theo các bước như sau:

chọn mạch cacbon lâu năm nhất và có tương đối nhiều nhánh nhất làm cho mạch bao gồm Đánh số vật dụng tự những nguyên tử cacbon mạch chính từ phía ngay sát nhánh hơn. Call tên mạch nhánh theo máy tự vần chữ cái cùng với số chỉ địa điểm của nó, tiếp sau là tên ankan tương xứng với mạch chính. Bậc của nguyên tử C trong phân tử hiđrocacbon no được xem bằng số links của nó với những nguyên tử cacbon khác.

e – Danh sách một vài ankan phổ biến

Thường thì trong số bài tập hóa học liên quan đến ankan họ chỉ gặp gỡ một vài công thức thông dụng là:

Metan: CH4 Ethan: C2H6 Propan: C3H8 Butan C4H10 Pentan: C5H12 Hexan: C6H14 Heptan : C7H16 Octan : C8H18

Tính hóa học vật lý của ankan

Ở đk bình thường, 4 ankan đầu tiên trong hàng đồng đẳng ankan từ bỏ CH4 mang đến C4H10 là hóa học khí. Những ankan tiếp theo sau là chất lỏng Từ khoảng tầm ankan C18H38 trở đi là các chất rắn. ánh nắng mặt trời nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng của những ankan tăng theo hướng tăng của phân tử khối. Tất cả các ankan hồ hết có cân nặng nhẹ rộng nước và phần nhiều không tung trong nước tuy thế tan mạnh trong số dung môi hữu cơ. a – Tính rã của ankan bởi vì sự khác biệt rất nhỏ tuổi về độ âm điện giữa cacbon và hydro và bản chất cộng hóa trị của links CC hoặc links CH, ankan là những phân tử ko phân cực. Ankan có thực chất là kỵ nước, tức là ankan ko tan trong nước. b – Điểm sôi của ankan ánh nắng mặt trời sôi của ankan tăng khi trọng lượng phân tử tăng. Các ankan mạch trực tiếp được quan giáp là có ánh sáng sôi cao hơn nữa so với những đồng phân cấu trúc của chúng. c – Điểm rét chảy của ankan ánh nắng mặt trời nóng rã của ankan có cùng xu hướng với nhiệt độ sôi của chúng, tức là nó tăng khi cân nặng phân tử tăng lên. Nhìn chung, những ankan số chẵn có xu thế nhiệt nhiệt độ chảy cao hơn so với những ankan số lẻ vì các ankan số chẵn tạo thành một kết cấu có tổ chức tốt và cực nhọc bị phá vỡ.

Những phản nghịch ứng đặc thù của ankan

Ankan có những phản ứng đặc trưng là phản nghịch ứng thế vày nhóm halogen, phản bội ứng bóc hiđro và phản ứng cháy, cụ thể là:

a – phản ứng thế vì chưng nhóm halogen của ankan

Phản ứng trong số ấy các nguyên tử hydro vào ankan được thay thế sửa chữa bằng các nguyên tử halogen được gọi là phản ứng halogen hóa, các sản phẩm thế được gọi là dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.

Nguyên tử hidro liên kết với nguyên tử cacbon bậc cao hơn dễ bị sửa chữa hơn nguyên tử hidro links với nguyên tử cacbon bậc thấp hơn

Hai bội phản ứng halogen hóa quan trọng nhất là l clo hóa cùng brom hóa.

Ví dụ bội nghịch ứng cụ của CH4 với khí clo

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl CH3Cl + Cl2 → CH2Cl2 + HCl CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

Ví dụ bội nghịch ứng vắt của C3H8 cùng với khí Clo

CH3CH2CH3 + Cl2 → CH3CH2CH2Cl + HCl CH3CH2CH3 + Cl2 → CH3CHCl2CH3 + HCl

Tương tự, các ankan khác cũng thực hiện phản ứng cụ với Br2, Flo có thể thực hiện tại phản ứng chế tạo ra flo của ankan đằng sau sự pha loãng của khí trơ, cơ mà iot thì không thể tiến hành phản ứng ráng với ankan.

Ví dụ C2H6 phản nghịch ứng cầm với Br2

C2H6 + 2Br → C2H5Br + HBr

b – phản bội ứng bóc tách ankan

Dưới chức năng của sức nóng và chất xúc tác mê thích hợp, những ankan gồm phân tử khối bé dại bị bóc hydro thành hiđrocacbon ko no tương xứng ( tách bóc ankan thành anken)

Ví dụ phản ứng tách bóc ankan C2H6 (Etan) thành C2H4 ( etylen )

CH3 – CH3 → CH2=CH2 + H2 C3H8 → C3H6 + H2

Nếu ở ánh sáng cao và có mặt chất xúc tác phù hợp, ngoài câu hỏi bị bóc hiđro, những ankan còn rất có thể bị phân cắt mạch cacbon tạo ra thành các phân tử nhỏ tuổi hơn.

Ví dụ làm phản ứng bóc tách ankan C4H10 thành ankan cùng ankin

CH3-CH2-CH2-CH3 → CH4 + C3H6 CH3-CH2-CH2-CH3 → C2H4 + C2H6 CH3-CH2-CH2-CH3 → C4H8 + H2

c – bội phản ứng lão hóa của ankan

Tất cả những ankan đều hoàn toàn có thể đốt cháy, khi đốt cháy trọn vẹn các chất phản ứng gần như bị phá hủy, sinh ra khí cacbonic với nước, mặt khác tỏa nhiều nhiệt.

Hiện tượng xảy ra: lúc đốt, ngọn lửa có greed color nhạt cùng không sáng

Phương trình bao quát phản ứng đốt cháy của ankan

CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2 → nCO2 + (n + 1)H2O

Nếu thiếu oxi, phản ứng đốt cháy của ankan xẩy ra không hoàn toàn và sản phẩm ngoài CO2, H2O còn có các chất khác ví như C, CO…

Ví dụ phản nghịch ứng đốt cháy của CH4, C2H6, C3H8, C4H10

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O 2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O

d – những phản ứng khác của ankan

Nếu ở điều kiện nhiệt chiều cao và chất xúc tác tương xứng các ankan tất cả thể tính năng với hỗn hợp axit, dung dịch kiềm hay những chất oxi hóa như KMnO4, cụ thể là

Ví dụ khí CH4 chức năng với axit H2SO4, HNO3

CH4 + H2SO4 → 2H2O + CO2 + H2S CH4 + HNO3 → CH3NO2 + H2O

Ví dụ CH4 tính năng với thuốc tím

6CH4 + 4KMnO4 + 2H2O → 3C2H6(OH)2 + 4MnO2 + 4KOH

Ví dụ CH4 tính năng với bazơ NaOH

Ví dụ C2H6 ( etan) chức năng với axit HNO3, H2SO4

CH3CH3 + HNO3 → CH3CH2NO2 + H2O CH3CH3 + H2SO4 → CH3CH2SO3H + H2O

Cách pha trộn ankan

Cách pha trộn ankan trong công nghiệp

các ankan là thành phần chính của dầu mỏ, khí vạn vật thiên nhiên và khí mỏ dầu. Từ dầu mỏ, bằng phương thức chưng chứa phân đoạn, ta thu được ankan ở các phân đoạn không giống nhau. Hoặc tự khí thiên nhiên và khí mỏ dầu cũng thu được những ankan như CH4, C2H6, C3H8, C4H10…

Cách pha trộn ankan trong chống thí nghiệm

Tùy từng loại ankan mà tất cả nhiều cách thức điều chế khác nhau, ví dụ như

Để pha trộn khí metan vào phòng thí điểm ta đun cho nóng natri axetat khan với hỗn hợp vôi tôi xút đang thu được CH4.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 135, Giải Vbt Toán 5 Tập 2 Bài 135: Luyện Tập

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Hoặc rất có thể điều chế khí metan từ bỏ cacbon dioxit cùng hidro dưới tính năng của hóa học xúc tác.

Ứng dụng của ankan

các ankan là nguyên liệu đặc biệt quan trọng của ngành công nghiệp chất hóa học và là thành phần chủ yếu của xăng với dầu bôi trơn. Khí tự nhiên chủ yếu cất metan và etan với được sử dụng cho các mục đích sưởi ấm và nấu nạp năng lượng và cho những tiện ích điện (tuabin khí). Propan và butan rất có thể được hóa lỏng ở áp suất khá thấp và được sử dụng với khá nhiều mục đích không giống nhau. Butan được thực hiện trong nhảy lửa thuốc lá. Những ankan từ pentan cho octan là hóa học lỏng dễ bay hơi cùng là dung môi giỏi cho các chất không phân cực. Bọn chúng được thực hiện làm xăng trong bộ động cơ đốt trong. Các ankan từ bỏ nonane mang đến hexadecane là chất lỏng tất cả độ nhớt cao hơn, được thực hiện trong bộ động cơ diesel cùng nhiên liệu sản phẩm không (dầu hỏa). Những ankan có từ 17 đến 35 nguyên tử cacbon chế tác thành những thành phần chính của dầu thoa trơn. Chúng cũng vận động như hóa học chống nạp năng lượng mòn, vì thực chất kỵ nước của chúng bảo đảm an toàn bề mặt sắt kẽm kim loại khỏi xúc tiếp với nước.