*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Phản ứng không xảy ra là

*

*

Cho các chất :

(1) C6H5CH3

(2) p-CH3C6H4C2H5

(3) C6H5C2H3

(4) o-CH3C6H4CH3

Dãy gồm các chất là đồng đẳng của benzen là :


*

Khi bên trên vòng benzen gồm sẵn nhóm ráng X, thì nhóm sản phẩm hai đang ưu tiên chũm vào địa chỉ m - . Vậy X là những nhóm núm nào ?


Cho sơ đồ: $Axetilen,,,xrightarrowC,,600^0C,,X,,,xrightarrowHNO_3,đặc/,H_2SO_4,đặc,,,Y,,xrightarrowCl_2,,Fe,,t^o,,Z$

CTCT cân xứng của Z là:


Lượng clobenzen chiếm được khi mang lại 15,6 gam C6H6 tính năng hết cùng với Cl2 (xúc tác bột Fe) với công suất phản ứng đạt 80% là :


Hỗn hợp gồm một mol C6H6 và 1,5 mol Cl2. Trong đk có xúc tác bột Fe, to, năng suất 100%. Sau bội phản ứng thu được hóa học gì ? bao nhiêu mol ?


Một hợp hóa học hữu cơ X bao gồm vòng benzen gồm CTĐGN là C3H2Br và M = 236. Hotline tên hợp chất này hiểu được hợp chất này là thành phầm chính trong phản bội ứng giữa C6H6 với Br2 (xúc tác Fe).


TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với láo lếu hợp có HNO3 đặc với H2SO4 đặc, trong điều kiện đun nóng. Biết công suất của tổng thể quá trình tổng hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) chế tạo ra thành trường đoản cú 230 gam toluen là


Để oxi hoá không còn 10,6 gam o-xilen (1,2-đimetylbenzen) cần bao nhiêu lít hỗn hợp KMnO4 0,5M trong môi trường H2SO4 loãng. Giả sử cần sử dụng dư 20% đối với lượng phản ứng.


Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khá hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng đk nhiệt độ và áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với tỉ lệ trọng lượng là 44 : 9. Biết MA

Xem thêm: Đề Thi Học Kì 1 Toán 8 Có Đáp Án Lớp 8 Năm Học 2021, Đề Thi Hk1 Toán 8


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát