toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Phát biểu nào sau đây đúng khái niệm áp lực?

A.Áp lực là lực xay lên khía cạnh bị ép.

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây đúng khái niệm áp lực

B.Áp lực là trọng lượng của vật dụng ép lên khía cạnh sàn.

C.Áp lực là lực ép tất cả phương vuông góc với khía cạnh bị ép.

D.Áp lực là trọng lượng của vật ép vuông góc lên mặt sàn.


*

điều nào tiếp sau đây nói đúng tuyệt nhất về áp lựcA.áp lực là lực ép của vật dụng lên mặt giá chỉ đỡB.áp lực là vì mặt giá chỉ đỡ tác dụng lên vậtC.áp lực là lực ép bao gồm phương vuông góc với mặt bị épD.áp lực luôn bằng trọng lượng của vật


*

Câu 21. Áp lực là

A. Lực tác dụng lên phương diện bị ép.

B. Lực ép tất cả phương vuông góc với phương diện bị ép.

C. Trọng lực của vật công dụng lên khía cạnh nghiêng.

D. Lực công dụng lên vật gửi động.


Câu 21. Áp lực là

A. Lực chức năng lên khía cạnh bị ép.

B. Lực ép tất cả phương vuông góc với khía cạnh bị ép.

C. Trọng tải của vật chức năng lên phương diện nghiêng.

 

D. Lực công dụng lên vật gửi động.


Chọn câu nói đúng về điểm lưu ý của áp lực?

A là lực ép bao gồm phương vuông góc với khía cạnh bị ép.

B là trọng lượng của thứ bị xay lên phương diện sàn.

C là phản lực có phương vuông góc với mặt bị ép.

D là lực nâng tất cả phương vuông góc với phương diện bị ép


Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đấy là đúng?

A. Áp suất và áp lực đè nén có cùng đơn vị đo.

B. Áp lực là lực ép vuông góc với khía cạnh bị ép, áp suất là lực nghiền không vuông góc với mặt bị ép.

C. Áp suất có số đo bởi độ to của áp lực nặng nề trên một đơn vị diện tích.

D. Thân áp suất cùng áp lực không có mối tình dục nào.


20. Áp lực là

A. Lực tác dụng lên khía cạnh bị ép.

B. Lực ép tất cả phương vuông góc với mặt bị ép.

C. Trọng lực của vật công dụng lên phương diện nghiêng.

D. Lực chức năng lên vật.

21. Tác dụng của áp lực dựa vào vào:

A. Phương của lực

B. Chiều của lực

C. Điểm để của lực

D. Độ to của áp lực và mặc tích mặt bị ép.

22. Khi nói vế áp suất hóa học lỏng, tóm lại nào tiếp sau đây không đúng?

A. Trong chất lỏng, càng xuống sâu, áp suất càng tăng.

B. Trong hóa học lỏng, càng xuống sâu, áp suất càng giảm.

C. Vào một chất lỏng đứng yên, áp suất tại hầu hết điểm trên và một mặt phẳng nằm ngang đều bởi nhau.

D. áp suất hóa học lỏng phụ thuộc vào trọng lượng riêng rẽ của chất lỏng.

23. Điều nào dưới đây đúng khi nói tới áp suất chất lỏng?

A. Hóa học lỏng gây áp suất theo đa số phương.

B. Áp suất công dụng lên thành bình không nhờ vào diện tích bị ép.

C. Áp suất tạo ra do trọng lượng của hóa học lỏng tính năng lên một điểm tỉ lệ nghịch cùng với độ sâu.

D. Nếu thuộc độ sâu thì áp suất như nhau trong số đông chất lỏng không giống nhau.

24. Khi đóng góp đinh vào tường ta thường đóng góp mũi đinh vào tường mà lại không đóng mũ (tai) đinh vào. Tại sao vậy?

A. Đóng mũi đinh vào tường nhằm tăng áp lực tính năng nên đinh dễ vào hơn.

Xem thêm: Toán 11 Chương 2 - Giải Toán Lớp 11 Chương 2: Tổ Hợp

B. Mũi đinh gồm diện tích nhỏ dại nên với cùng áp lực thì có thể gây ra áp suất lớn buộc phải đinh dễ dàng vào hơn.