Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

*

*

(a,)Nêu nguyên tắc hóa trị? mang ví dụ minh họa

(b,)Đặt hóa trị fe là(x)

(Rightarrow Fe_2^xO_3^IIRightarrow2x=IIcdot3Rightarrow x=3Rightarrow Feleft(III ight))


*

a)

Tích giữa chỉ số cùng với hóa trị của nguyên tố này bởi tích giữa chỉ số cùng hóa trị của yếu tố kia.

Bạn đang xem: Phát biểu quy tắc hóa trị viết biểu thức

CTHH hợp hóa học 2 nhân tố bất kì:(A^a_xB^b_y)

Theo phép tắc hóa trị thì x.a = y.b

b)(Fe^a_2O_3^II)

Theo luật lệ hóa trị 2.a = 3.II=> a = III


Tham khảo

a)Trong công thứchóahọc, tích của chỉ số vàhóa trịcủa yếu tố này bằng tích của chỉ số vàhóa trịcủa nguyên tố kia.

CTHH: Aax" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">AaxAax:Bby" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">BbyBby⇒a.x=b.y

b)

*


a, Nêu phép tắc hóa trị ? Viết biểu thức

b, xác định hóa trị của fe hợp chất Fecl2 ( Biết Cl hóa trị 1)


a. Tính hóa trị của Cu, Fe, N, S, trong những hợp chất sau: Cu2O, Fe2O3, Fe(NO3)3, N2O, SO3.b. áp dụng quy tắc hóa trị hãy lập công thức hóa học của những hợp hóa học sau:* lưu huỳnh oxit (gồm crom tất cả hóa trị VI cùng oxi)* can xi sunfat (gồm Ca và nhóm SO4)


a, Hóa trị của Cu trong hc Cu2O là I

Hóa trị của fe trong hc Fe2O3là III

Hóa trị của fe trong hc Fe(NO3)3là III

Hóa trị của N vào hc N2O là IV

Hóa trị của S vào hc SO3là VI

b, CTHH: SO3

CTHH: CaSO4


Giúp mik với

1.NhắclạiCTHHchungcủađơnchât?

CTHHchungcủahợpchất?

2.Phátbiểuquytắchóatrị? Quytắchóatrịđượcvậndụnglàmloạibàitậpnào?

3. TínhhóatrịcủaCu, P, Si, Fetrongcáchợpchấtsau:Cu(OH)2, PCl5, SiO2,Fe(NO3)2

4.LậpCTHHcủahợpchấttạobởi:

a/Silic(IV)vàOxi

b/PhốtphovàHiđro

c/CanxivànhómSunfat

5.Cho2hợpchấtcóCTHH: YPO4vàX(OH)2

a/TìmhóatrịcủanguyêntốXvàY. B/LậpCTHHtạoratừXvàY?


phần quan niệm thì bạn có thể tham khảo trong SGK nhé!

3. điện thoại tư vấn hóa trị của các nguyên tố buộc phải tìm là(x)

( ightarrow Cu_1^xleft(OH ight)_2^I ightarrow x.1=I.2 ightarrow x=II)

vậy(Cu)hóa trị(II)

( ightarrow P_1^xCl^I_5 ightarrow x.1=I.5 ightarrow x=V)

vậy(P)hóa trị(V)

( ightarrow Si^x_1O_2^II ightarrow x.1=II.2 ightarrow x=IV)

vậy(Si)hóa trị(IV)

( ightarrow Fe_1^xleft(NO_3 ight)_2^I ightarrow x.1=I.2 ightarrow x=II)

vậy(Fe)hóa trị(II)

4.

a.(SiO_2)

b.(PH_3)

c.(CaSO_4)

5. Hotline hóa trị của(X)và(Y)là(x)

( ightarrow Y_1^xleft(PO_4 ight)_1^III ightarrow x.1=III.1 ightarrow x=III)

vậy(Y)hóa trị(III)

( ightarrow X_1^xleft(OH ight)_2^I ightarrow x.1=I.2 ightarrow x=II)

vậy(X)hóa trị(II)

ta bao gồm CTHH:(X^II_xY^III_y)

( ightarrow II.x=III.y ightarrowdfracxy=dfracIIIII=dfrac32 ightarrowleft<eginmatrixx=3\y=2endmatrix ight.)

( ightarrow CTHH:X_3Y_2)


Đúng(0)

Phát biểu phép tắc hóa trị và vận dụng quy tắc để lập các công thức hóa học sau : a) hóa học tạo vì chưng Al với S(II)b) chất tạo bởi vì Fe (II) với (PO4)(III)


#Hóa học lớp 8
0

Câu 1:a/Phân tử là gì? Phân tử của đơn chất tất cả gì không giống so cùng với phân tử của phù hợp chất.b/ Đơn chất là gì? Hợp hóa học là gì?c/ Nêu công việc lập cách làm hóa họcd/ Nêu ý nghĩa của cách làm hóa họcCâu 2: tuyên bố quy tắc hóa trị. Viết biểu thức phép tắc hóa trị.Câu 3: Hãy nêu số đông gì biết được về mỗi hóa học sau:a. Bari clorua BaCl2b. Can xi nitrat Ca(NO3)2c. Nhôm sunfat Al2(SO4)3d. Fe (III) hidroxit Fe(OH)3Câu 4:Lập CTHH với tính phân tử khối của những hợp hóa học sau:a/ Al (III) với Ob/ sắt ( II) và (SO4) (II)c/ Ca (II) với (PO4) (III)d/ mãng cầu (I) với OCâu 5:Viết CTHH của những hợp hóa học sau:a/ Natri cacbonat, biết trong phân tử tất cả 2 Na, 1 C với 3 Ob/ Nhôm sunfat, biết trong phân tử gồm 2 Al, 3 S với 12 Oc/ bạc nitrat , biết vào phân tử tất cả 1Ag, 1N với 3O


#Hóa học tập lớp 8
1
hưng phúc

Câu 5:

a. Na2CO3

b. Al2(SO4)3

c. AgNO3


Đúng(0)

 

a) phát biểu quy tắc hóa trị ? viết biểu thức tổng thể cho quy tắc hóa trị ?

b) vận dụng quy tắc hóa trị hãy lập CTHH các hợp chất có thành phần chế tác lên sau :

+) C (IV) và O

+) Al với S(l l)

+) N (I I I) cùng H

+) Na với SO4

+) Ca với NO3

+) Al với CO3


#Hóa học lớp 8
3
Vy Kiyllie

a) Trong bí quyết hóa học tập của hợp hóa học hai nguyên tố, tích của chỉ số cùng hóa trị của thành phần này bằng tích của chỉ số với hóa ttrị của nguyên tố kia.

b) điện thoại tư vấn (a,b,c.....) là hóa trị của nguyên tố chưa xuất hiện hóa trị

Theo phép tắc => hóa trị của nó

An làm bên dưới rồi đề nghị mình không giải lại nha :))


Đúng(0)
Phương An

IV IICTHH chung: CxOy

=> IV . X = II . Y

=> (fracxy=fracIIIV=frac24=frac12)

=> x = 1 , y = 2

CTHH: CO2

III IICTHH chung: AlxSy

=> III . X = II . Y

=> (fracxy=fracIIIII=frac23)

=> x = 2 , y = 3

CTHH: Al2S3

III ICTHH chung: NxHy

=> III . X = I . Y

=> (fracxy=fracIIII=frac13)

=> x = 1 , y = 3

CTHH: NH3

I IICTHH chung: Nax(SO4)y

=> I . X = II . Y

=> (fracxy=fracIII=frac21)

=> x = 2 , y = 1

CTHH: Na2SO4

II I

CTHH chung: Cax(NO3)y

=> II . X = I . Y

=> (fracxy=fracIII=frac12)

=> x = 1 , y = 2

CTHH: Ca(NO3)2

III II

CTHH chung: Alx(CO3)y

=> III . X = II . Y

=> (fracxy=fracIIIII=frac23)

=> x = 2 , y = 3

CTHH: Al2(CO3)3


Đúng(0)

Trong hợp hóa học AxBy. Hoá trị của A là a, hoá trị của B là b thì biểu thức phép tắc hóa trị là


#Hóa học tập lớp 8
1
hnamyuh

(A^a_xB^b_y). Theo phép tắc hóa trị , ta có : ax= by


Đúng(1)
1. Nêu quan niệm nguyên tử cùng phân tử? kết cấu nguyên tử? Nêu điểm lưu ý của từng hạt?Giúp mik với mik đề nghị gấp cảm ơn mn nhiều2. Yếu tắc hoá học? Phân biệt đơn chất với hợp chất? mang đến VD?3. Phương pháp hóa học tập của 1-1 chất và hợp chất? mang đến VD?4. Hóa trị? Viết biểu thức cùng phát biểu luật lệ hóa trị? Tính hóa trị của 1 nguyên tốvà lập CTHH của hợp chất theo hóa trị.5. Hiện tượng vật lý và hiện tượng kỳ lạ hóa học? dấu hiệu phân biệt hiện tượng lạ vật lý và hiện tượng hóa học?6. Phản bội ứng hóa học. Diễn biến của phản ứng hóa học. Lốt hiệu nhận ra có phản ứng hóa học. Viết PT chữ của phản nghịch ứng hóa học?
#Hóa học lớp 8
1
Kirito Asuna

Câu 1 :

+))Nguyên tử tất cả hạt nhân nguyên tử và những điện tử (electron)quay bao bọc nó ở đoạn khá xa nên nói theo cách khác rằng nguyên tử có kết cấu chỉ toàn là khoảng chừng trống.

Xem thêm: Những Bài Toán Tìm X Lớp 2 7 Bài Tập Toán Tìm X Lớp 2 Nâng Cao

+) Nguyên tố hóa học là các nguyên tử bao gồm cùng năng lượng điện hạt nhân. Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử của yếu tố đó, kí hiệu là Z.

+) viết kí hiệu hóa học của những nguyên tố:

natri na p=e=11

magie: Mg p=e=12

sắt: sắt p=e=26

clo Cl:p=e=17


Đúng(0)
Xếp hạng
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
TuầnThángNăm
inthepasttoys.net
inthepasttoys.net)


Design by
inthepasttoys.net
Các khóa học có thể bạn quan liêu tâm×
Mua khóa học
Tổng thanh toán: 0đ
(Tiết kiệm: 0đ)
Tới giỏ hàngĐóng