Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Cho các phát biểu sau:

* Anđehit vừa bao gồm tính thoái hóa vừa có tính khử.

* Phenol không thâm nhập phản ứng thế.Bạn đã xem: Phenol tham gia phản ứng chũm brom cực nhọc hơn benzen

* Nitro benzen phản ứng cùng với HNO3 bốc khói (xúc tác H2SO4 đặc) chế tạo ra thành m-đinitrobenzen.

Bạn đang xem: Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen

* dung dịch lòng trắng trứng chức năng được cùng với Cu(OH)2 mang lại dung dịch phức có blue color tím.

* trong công nghiệp, axeton và phenol được phân phối từ cumen.

* Metylamin, đimetylamin, trimetylamin, etylamin gần như là những chất khí ở điều kiện thường.

* Trùng dừng vinyl clorua thu được poli(vinylclorua).

Số tuyên bố đúng là

A. 3.

B.6.

C. 5.

D. 4.

Lớp 0 hóa học 1 0
*

Chọn đáp án C

* Đúng, theo SGK lớp 11.

* Sai, Phenol không gia nhập phản ứng thế. → gồm phản ứng thế.

* Đúng, theo SGK lớp 11.

* Đúng, theo SGK lớp 12, đấy là phản ứng đặc thù (biure)

* Đúng, theo SGK lớp 11.

* Đúng, theo SGK lớp 12.

* Sai, Trùng dừng vinyl clorua thu được poli(vinylclorua) → Trùng hợp.

Đúng 0
comment (0) Các câu hỏi tương trường đoản cú

Cho những phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa bao gồm tính thoái hóa vừa bao gồm tính khử.

(b) Phenol không tham gia phản ứng thế.

(c) Nitro benzen bội phản ứng với HNO3 sệt (xúc tác H2SO4 đặc) tạo nên thành m-đinitrobenzen.

(d) hỗn hợp lòng white trứng chức năng được cùng với Cu(OH)2 cho dung dịch phức có blue color tím.

(e) nguyên liệu để điều chế CH3CHO bằng cách thức hiện đại nhằm là C2H2.

Có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(1). Anđehit vừa có tính lão hóa vừa có tính khử

(2). Phenol thâm nhập phản ứng vậy brom khó hơn benzen

(3). Anđehit tính năng với H2 (dư) bao gồm xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một ;

(4). Hỗn hợp axit axetic chức năng được cùng với Cu(OH)2

(5). Dung dịch phenol trong nước làm cho quỳ tím hóa đỏ

(6). Vào công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen

(7). Etylamin chức năng với axit nitro ở nhiệt độ thường tạo nên etanol.

(8). Metylamin tung trong nước chế tạo ra dung dịch có môi trường bazơ.

Số phát biểu đúng là

A.5

B.4

C.7

D.6

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(1). Anđehit vừa tất cả tính oxi hóa vừa gồm tính khử

(2). Phenol thâm nhập phản ứng cụ brom cực nhọc hơn benzen

(3). Anđehit công dụng với H2 (dư) tất cả xúc tác Ni đun nóng, thu được ancol bậc một

(4). Hỗn hợp axit axetic tính năng được với Cu(OH)2

(5). Dung dịch phenol trong nước làm cho quỳ tím hóa đỏ

(6). Trong công nghiệp, axeton được chế tạo từ cumen

(7). Etylamin chức năng với axit nitro ở ánh nắng mặt trời thường tạo ra etanol.

(8). Metylamin chảy trong nước chế tạo dung dịch có môi trường bazo.

Số tuyên bố đúng là

A. 5

B. 4

C. 7

D. 6

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa gồm tính oxi hóa vừa gồm tính khử

(b) Phenol thâm nhập phản ứng gắng brom khó khăn hơn benzen

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, nhận được ancol bậc một

(d) hỗn hợp axit axetic tác dụng được cùng với Cu(OH)2

(e) dung dịch phenol vào nước làm cho quỳ tím hóa đỏ

(f) trong công nghiệp, axeton được sản xuất từ cumen

(g) Etylamin tác dụng với axit nitro ở nhiệt độ thường tạo thành etanol.

(h) Metylamin chảy trong nước tạo ra dung dịch có môi trường xung quanh bazo.

Số phát biểu đúng là

A.5

B.4

C.7

D.6

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

a, Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa tất cả tính khử

b, Phenol thâm nhập phản ứng cụ brom cạnh tranh hơn benzen

c, Anđehit chức năng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, chiếm được ancol bậc một d, dung dịch axit axetic công dụng được cùng với Cu(OH)2

e, dung dịch phenol vào nước có tác dụng quỳ tím hóa đỏ

g, trong công nghiệp, axeton được thêm vào từ cumen Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa bao gồm tính thoái hóa vừa có tính khử.

(c) Anđehit tính năng với H2 (dư) bao gồm xúc tác Ni đun nóng, chiếm được ancol bậc một.

(d) dung dịch axit axetic tính năng được cùng với Cu(OH)2.

(e) dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

(f) trong công nghiệp, axeton được cung cấp từ cumen.

Số phát biểu đúng là

A. 4.

B.2.

C.5.

D.3.

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

a, Anđehit vừa tất cả tính thoái hóa vừa bao gồm tính khử

b, Phenol thâm nhập phản ứng nỗ lực brom cạnh tranh hơn benzen

c, Anđehit công dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni đun nóng, nhận được ancol bậc một

d, dung dịch axit axetic tính năng được cùng với Cu(OH)2

e, hỗn hợp phenol vào nước có tác dụng quỳ tím hóa đỏ

g, vào công nghiệp, axeton được cấp dưỡng từ cumen

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Lớp 0 chất hóa học 1 0

Cho những phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa bao gồm tính oxi hoá vừa bao gồm tính khử.

(b) Phenol tham gia phản ứng cố kỉnh brom khó hơn benzen.

(c) Anđehit tác dụng với H2 (dư) bao gồm xúc tác Ni đun nóng, chiếm được ancol bậc một.

(d) hỗn hợp axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2

(e) dung dịch phenol vào nước làm cho quỳ tím hoá đỏ.

(g) vào công nghiệp, axeton được chế tạo từ cumen.

Số phát biểu đúng là .

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Lớp 0 hóa học 1 0

Cho các phát biểu sau:

(a) Anđehit vừa tất cả tính oxi hóa vừa có tính khử.

(b) Phenol tham gia phản ứng gắng brom nặng nề hơn bezen.

(c) Anđehit tính năng với H2 (dư) tất cả xúc tác Ni đun nóng, chiếm được ancol bậc một.

(d) hỗn hợp axit axetic tác dụng được với Cu(OH)2.

(e) hỗn hợp phenol trong nước làm quỳ tím hóa đỏ.

(g) trong công nghiệp, axeton được cung ứng từ cumen.

Số tuyên bố đúng là

A.

Xem thêm: Các Bài Tập Hình Ôn Thi Vào Lớp 10 Năm 2022, Các Dạng Toán Hình Học Ôn Thi Vào Lớp 10 Năm 2022

4

B. 2

C. 5

D. 3

Lớp 0 hóa học 1 0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)