Khi truyền mua điện năng đi xa phương án làm bớt hao phí hữu ích nhất là tăng hiệu điện cố đặt vào nhị đầu dây dẫn bằng những máy trở nên thế
Bạn đang xem: Phương án làm giảm hao phí hữu hiệu nhất là:

*
*
*
*
*
*
*
*

Một công suất p. được thiết lập đi trên cùng một dây dẫn. Hiệu suất hao phí khi dùng hiệu điện cầm (500000V) với khi sử dụng hiệu điện cố (100000V) hơn yếu nhau bao nhiêu lần?


Để truyền rằng một công suất điện, nếu đường dây sở hữu điện dài gấp đôi thì năng suất hao chi phí tỏa sức nóng sẽ:


Trên cùng một con đường dây dẫn thiết lập đi cùng một hiệu suất điện, nếu sử dụng dây dẫn tất cả tiết diện tăng lên gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa sức nóng sẽ:


Khi truyền đi thuộc một năng suất điện, ước ao giảm công suất hao phí do tỏa nhiệt, thì dùng cách nào sau đây có lợi hơn


Trên thuộc một đường dây dẫn tải đi một hiệu suất điện khẳng định dưới một hiệu điện vắt xác định, nếu cần sử dụng dây dẫn có đường kính tiết diện giảm xuống một nửa thì công suất hao phí vày tỏa nhiệt độ sẽ chuyển đổi như nắm nào?


Trên thuộc một mặt đường dây dẫn sở hữu đi một năng suất điện khẳng định dưới một hiệu điện ráng (100000V). đề xuất dùng hiệu điện nỗ lực ở nhì đầu dây này là bao nhiêu để năng suất hao phí vị tỏa nhiệt giảm xuống hai lần?


Một xí nghiệp sản xuất điện sinh ra một năng suất (100000kW) và cần truyền sở hữu tới vị trí tiêu thụ. Biết công suất truyền download là (90\% ). Công suất hao phí trên tuyến đường truyền là:


Người ta truyền download một hiệu suất điện (1000kW) bằng một mặt đường dây có điện trở (10Omega ). Hiệu điện cố gắng giữa nhị đầu dây cài điện là (110kV). Hiệu suất hao phí trên phố dây là:


Người ta yêu cầu truyền một công suất điện (200kW) từ mối cung cấp điện bao gồm hiệu điện gắng (5000V) trên phố dây tất cả điện trở tổng cộng là (20Omega ). Độ bớt thế trên phố dây truyền tải là:


Có hai đường dây sở hữu điện đi thuộc một hiệu suất điện cùng với dây dẫn thuộc tiết diện, làm cho cùng một chất. Đường dây đầu tiên có chiều nhiều năm (100km) và hiệu điện rứa ở nhị đầu dây là (100000kV), con đường dây máy hai tất cả chiều nhiều năm (200km) cùng hiệu điện nuốm ở nhị đầu dây là (200000kV). đối chiếu công suất hao phí vì chưng tỏa nhiệt độ (P_1) cùng (P_2) của hai tuyến đường dây.


Người ta nên truyền một công suất điện 2000kW từ mối cung cấp điện bao gồm hiệu điện nỗ lực 50000V trên tuyến đường dây bao gồm điện trở tổng số là 20Ω. Hiệu điện ráng cuối đường dây truyền cài đặt là


Trên một mặt đường dây truyền cài đặt điện có công suất truyền mua không đổi, ví như tăng huyết diện dây dẫn lên cấp đôi, đôi khi cũng tăng hiệu điện cụ truyền tải điện năng lên gấp hai thì năng suất hao phí trên phố dây thiết lập điện sẽ
Xem thêm: Bảng Điện Hóa Của Kim Loại, Lý Thuyết Về Dãy Điện Hóa Của Kim Loại

Công suất điện phường được thiết lập đi từ bỏ trạm A mang lại xã B với hiệu điện rứa U ko đổi. Nếu hóa học làm dây dẫn không chũm đổi, chiều dài dây dẫn không đổi thì khi tiết diện của dây dẫn tăng lên gấp hai thì hiệu suất hao chi phí điện năng vì chưng tỏa nhiệt sẽ


Người ta ý muốn tải đi một năng suất điện 45000W bằng dây dẫn có điện trở 104Ω. Hiệu điện nắm giữa nhị đầu dây sở hữu điện là 25000V.

a) Tính công suất hao phí trên đường dây cài đặt điện.

b) Muốn năng suất hao phí trên tuyến đường dây cài điện giảm đi 100 lần thì hiệu điện thế phải kê vào nhì đầu dây dẫn từ bây giờ là bao nhiêu vôn?