- giả dụ hàm số

*
có chứa
*
g(x)" />thì đặt
*
g(x)Leftrightarrow t^n=g(x)Rightarrow n.t^n-1dt=g"(x)dx" />

- giả dụ hàm số

*
có chứa
*
thì đặt
*

- hàm vị giác:

nếu gặp

*
thì đặt
*
.

Bạn đang xem: Phương pháp đổi biến

ví như gặp

*
thì đặt
*
.

giả dụ gặp

*
thì đặt
*
.

trường hợp gặp

*
thì đặt
*
.

- Biểu thức bao gồm chứa logarit:

Thường gặp gỡ biểu thức có chứa

*
*
. Lúc đó đặt
*
hoặc
*
biểu thức bao gồm chứa
*
.

Ví dụ 1.1:Tìm nguyên hàm của những hàm số sau:

a)

*
.

b)

*
.

c)

*
.

Lời giải:

a)Đặt

*
.

*
*
.

b)

*

Đặt

*
.

*

c)

*

Đặt

*
.

*
*
.

Xem thêm: Giá Trị Tài Sản Ròng Là Gì ? Ý Nghĩa Và Cách Tính Giá Trị Tài Sản Ròng

Ví dụ 1.2 (THPT chuyên Quang Trung 2017 Lần 3)Cho

*
, biết
*
là một nguyên hàm của hàm số
*
thỏa mãn
*
. Tính
*
.