toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Pt tổng quátCho △ABC có A(1;1), B(0;-2), C(4;2).

1. Viết PT bao quát của trung tuyến AM

2.Viết PT tổng quát của trung đường BM


*

Gọi M là trung điểm BC (Rightarrow Mleft(2;0 ight)RightarrowoverrightarrowAM=left(1;-1 ight))

Đường trực tiếp AM nhấn (left(1;1 ight)) là 1 trong vtpt

Phương trình AM:

(1left(x-1 ight)+1left(y-1 ight)=0Leftrightarrow x+y-2=0)

b/ gọi N là trung điểm AC (Rightarrow Nleft(frac52;frac32 ight)RightarrowoverrightarrowBN=left(frac52;frac72 ight)=frac12left(5;7 ight))

(Rightarrow) Đường thẳng BN dấn (left(7;-5 ight)) là một trong những vtpt

Phương trình BNL

(7left(x-0 ight)-5left(y+2 ight)=0Leftrightarrow7x-5y-10=0)


Đúng 0
bình luận (0)

Cho tg.ABC.có.A(1;1) , B( 0;-2) , C(4;2) . Viết pt tổng quát của trung tuyến đường AM.


Lớp 10 Toán bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
2
0
Gửi diệt

(overrightarrowBM=overrightarrowMC) (Rightarrowleft(x_M;y_M+2 ight)=left(4-x_M;2-y_M ight))

(Rightarrow Mleft(2;0 ight))

Bài toán quy về viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm A và M

(overrightarrowAM=left(1;-1 ight)Rightarrowoverrightarrown_AM=left(1;1 ight))

(Rightarrow AM:x-1+y-1=0)

(AM:x+y-2=0)


Đúng 1

phản hồi (0)

AM là đường trung đường => M là trung điểm của BC

=> M(2 ; 0)

gọi pt tổng quát của AM tất cả dạng ax + by + c= 0

Ta gồm (overrightarrowAM=overrightarrowu) = ( 2 -1 ; 0 - 1) = (1 ; -1)

=> (overrightarrown=left(1;1 ight))

=> pt bao quát của AM là x + y + c = 0

Mà A (1 ; 1) (varepsilon) (AM) => -1 - 1 + c = 0 => c = 2

=> pt tổng quát của AM là x + y + 2 =0


Đúng 0
comment (0)

Cho tam giác ABC với A(1;1), B(0;-2), C(4;2). Phương trình tổng thể của con đường trung tuyến đi qua điểm B của tam giác ABC là

A. 7 x + 7 y + 14 = 0

B. 5 x - 3 y + 1 = 0

C. 3 x + y - 2 = 0

D. - 7 x + 5 y + 10 = 0


Lớp 12 Toán
1
0
Gửi hủy

Đáp án : D

*

*


Đúng 0

bình luận (0)

Cho tam giác ABC với A(1;1), B(0;-2), C(4;2). Phương trình bao quát của con đường trung tuyến trải qua điểm B của tam giác ABC là

A. 7 x + 7 y + 14 = 0 .

B. 5 x - 3 y + 1 = 0 .

C. 3 x + y - 2 = 0 .

D. - 7 x + 5 y + 10 = 0 .


Lớp 0 Toán
1
0
Gửi hủy
Đúng 0

bình luận (0)

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(1;1);B(0;-2);C(4;2). Phương trình tổng thể của mặt đường trung tuyến trải qua điểm A của tam giác ABC là

A. 2x+y-3=0

B. X+2y-3=0

C. X+y-2=0

D. X-y=0


Lớp 0 Toán
1
0
Gửi hủy

Chọn C


Đúng 0

bình luận (0)

Cho tam giác ABC bao gồm trung tuyến AM, đường cao AH với M(0;(dfrac12)) ; H(1;1)

a) Viết phương trình bao quát của mặt đường thẳng MH

b) Biết AC: 3x+4x-17=0 . Tra cứu tọa độ các điểm A ,B


Lớp 10 Toán
0
0
Gửi diệt

30. Viết pt tham số của đg thẳng đi qua 2 điểm A( 3;-7) và B(1;-7)

31. Trong phương diện phẳng toạ độ Oxy , viết pt bao quát của đg trung trực của đoạn trực tiếp AB với A (2;3) và B(-4;-1)

32. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , viết pt tổng quát của đg thẳng trải qua giao điểm của d1 : 3x - 5y +3=0 với d2 5x -2y +4 =0 đồng thời song song cùng với d3 2x - y +4=0

33. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho trọng điểm tâm s ABC vs A( -1;2) , B(1;1) , C(2;-1). Viết pt bao quát đg cao AH của tam giác ABC.

34. Cho tg ABC tất cả toạ độ các đỉnh là A(-1;1) , B(4;7) cùng C(3;-2) , M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB. Viết pt tham số của đg thẳng cm là?


Lớp 10 Toán bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG
0
0
gửi Hủy

Cho tam giác ABC biết A( 4; 2 ), B( -1;0 ), C(2;-5) 

a) Viết phương trình tham số cạnh AC, BC

b) Viết phương trình bao quát đường cao hạ từ bỏ A và trung tuyến đường AM. 


Lớp 10 Toán
0
0
giữ hộ Hủy

Cho tam giác ABC biết A( 4; 2 ), B( -1;0 ), C(2;-5) 

a) Viết phương trình thông số cạnh AC, BC

b) Viết phương trình bao quát đường cao hạ từ bỏ A và trung đường AM. 


Lớp 10 Toán
0
0
nhờ cất hộ Hủy

Trong một mặt phẳng tọa độ xOy đến tam giác ABC biết A(1; - 2) B(-2;3) với C (0;5) A) viết phương trình thông số cạnh AB AC B )viết phương trình tổng quát của đường cao AH và mặt đường trung tuyến AM C)Tính diện tích s tam giác ABC


Lớp 10 Toán
1
0
gửi Hủy
Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)
Xem thêm: Đề Thi Toán Thpt Quốc Gia 2017 Mã Đề 101 Có Đáp Án Năm 2017, Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán Năm 2017

olm.vn hoặc hdtho
inthepasttoys.net