- hô hấp tế bào là thừa trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào sống.

Bạn đang xem: Quá trình đường phân xảy ra ở

- Phương trình tổng quát:

*
quá trình đường phân xảy ra ở?" width="700">

2. Chỗ diễn ra

- Bào quan ti thể

3. Bạn dạng chất

- là 1 chuỗi các phản ứng oxi hoá khử, mà trong các số đó là phân tử cacbonhidrat bị phân giải cho CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải hòa và đưa thành dạng tích điện dễ sử dụng trong những phân tử ATP.

II. Các giai đoạn bao gồm của quy trình hô hấp tế bào

1. Đường phân

Sơ vật dụng tóm tắt quy trình đường phân:

*
quá trình đường phân xảy ra ở? (ảnh 2)" width="605">

- diễn ra trong bào tương.

- Nguyên liệu: Glucôzơ.

- Diễn biến: Glucôzơ bị biến hóa đổi, các liên kết bị phá vỡ.

- Sản phẩm: 2 phân tử axit piruvic, 2 ATP, 2 NADH2.

2. Quy trình Crep

Sơ đồ quy trình Crep:

*
quá trình đường phân xẩy ra ở? (ảnh 3)" width="592">

- nơi diễn ra: hóa học nền ti thể

- Nguyên liệu: Axit piruvic, 2 axetyl-coenzymeA

- Sản phẩm: 6CO2, 2ATP, 2FADH2, 8NADH

3. Chuỗi chuyền electron

- Diễn ra: Màng ti thể.

- Nguyên liệu: NADP cùng FADH2.

- Diễn biến: Electron đưa từ NADH và tới O2 thông qua một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử tiếp nối nhau. Tích điện được giải hòa từ quy trình ôxi hóa phân tử NADH với FADH2 tổng hợp yêu cầu ATP.

- Sản phẩm: H2O và các ATP.

III. Quang đãng hợp

1. Khái niệm quang hợp

- Quang hợp là quy trình sử dụng tích điện ánh sáng nhằm tổng hợp hóa học hữu cơ từ các nguyên vật liệu vô cơ

- Phương trình tổng quát:

*
quá trình đường phân xẩy ra ở? (ảnh 4)" width="641">

- bao gồm 2 team chính:

+ Clorôphin (chất diệp lục): gồm vai trò hấp thụ quang năng.

+ Carôtenôit cùng phicôbilin (sắc tố): đảm bảo diệp lục khỏi bị phân bỏ khi cường độ tia nắng quá cao.

2. Những pha của quá trình quang hợp

Quang vừa lòng được phân thành 2 pha: trộn sáng và pha tối.

2.1) pha sáng

a. Khái niệm:

- trộn sáng là trộn mà tích điện ánh sáng được dung nạp và đưa thành năng lượng trong những phân tử ATP, NADH.

- trộn sáng còn được gọi là giai đoạn chuyển hóa năng lượng ánh sáng.

b. Diễn biến:

- nơi diễn ra: Màng tilacôit của lục lạp.

- các sắc tố quang thích hợp và những thành phần của chuỗi truyền điện tử được thu xếp thành đều phức hệ có tổ chức trong màng tilacôit, nhờ đó quy trình chuyển hóa năng lượng ánh sáng được xẩy ra có hiệu quả.

- những phân tử nhan sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng sủa à tích điện được đưa vào chuỗi truyền electron à tổng hợp ATP và NADH.

NLAS + H2O + NADP+ + ADP + Pi → NADPH + ATP + O2

- O2 được tạo thành trong trộn sáng có nguồn gốc từ các phân tử nước.

2.2) trộn tối

- Trong pha tối, CO2 sẽ bị khử thành cacbohiđrat. Quy trình này nói một cách khác là quá trình cố định và thắt chặt CO2 vì nhờ quy trình này. Các phân tử CO2 tự do thoải mái được “cố định” lại trong những phân tử cacbohiđrat.

- hiện nay, tín đồ ta đang biết một vài con đường cố định CO2 khác nhau. Mặc dù nhiên, trong những con con đường đó, chu trình C3 là bé đường phổ cập nhất. Chu trình C3 còn tất cả một tên thường gọi khác là quy trình Canvin. Chu trình này gồm nhiều phản ứng hóa học sau đó nhau được xúc tác bởi những enzim khác nhau.

- Chu trình C3 sử dụng ATP và NADPH đến từ pha sáng sủa để đổi mới đổi CO2 của khí quyển thành cacbohiđrat.

- Chất kết hợp với CO2, đầu tiên là một phân tử hữu cơ tất cả 5 cacbon là ribulôzôđiphôtphat (RiDP). Thành phầm ổn định thứ nhất của quy trình là đúng theo chất gồm 3 cacbon. Đây đó là lí vị dẫn đến mẫu tên C3 của chu trình. Hợp hóa học này được đổi khác thành Anđêhit phôtphoglixêric (AlPG). Một trong những phần AlPG sẽ được sử dụng nhằm tái chế tác RiDP. Phần còn lại biến hóa thành tinh bột với saccarôzơ. Trải qua các tuyến đường chuyển hoá vật chất khác nhau, từ bỏ cacbohiđrat tạo ra trong quang phù hợp sẽ hiện ra nhiều nhiều loại hợp hóa học hữu cơ khác.

3. Mối quan hệ giữa pha sáng cùng pha tối

- trộn sáng: chỉ ra mắt khi gồm ánh sáng. Tích điện ánh sáng được chuyển đổi thành năng lượng trong các phân tử ATP.

Xem thêm: Cung Hoàng Đạo Tháng 7 - Người Sinh Tháng 7 Là Cung Gì

- trộn tối: diễn ra cả khi có ánh sáng hoặc bóng tối. Nhờ vào ATP cùng NADPH mà lại CO2 được biến hóa thành cacbohiđrat.