Định lí 2: Trong hai tuyến đường xiên kẻ xuất phát từ một điểm nằm ngoại trừ một con đường thẳng đến đường trực tiếp đó:

+ Đường xiên nào gồm hình chiếu lớn hơn thế thì lớn hơn

(AH ot a,HD > HC Rightarrow AD > AC)

+ Đường xiên nào lớn hơn thì có hình chiếu lớn hơn

(AH ot a,AD > AC Rightarrow HD > HC)

+ Nếu hai tuyến đường xiên đều nhau thì nhị hình chiếu bởi nhau; ví như hai hình chiếu bằng nhau thì hai tuyến phố xiên bằng nhau.

(AB = AC Leftrightarrow HB = HC)

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Chỉ ra hai tuyến phố xiên cân nhau hoặc nhì hình chiếu bằng nhau

Phương pháp:
Bạn đang xem: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên

Ta sử dụng: “Trong hai tuyến phố xiên kẻ xuất phát điểm từ 1 điểm nằm bên cạnh một con đường thẳng mang đến đường thẳng đó: nếu hai tuyến đường xiên đều bằng nhau thì hai hình chiếu bởi nhau; ví như hai hình chiếu đều nhau thì hai đường xiên bằng nhau.”

Dạng 2: đối chiếu hai mặt đường xiên hoặc hai hình chiếu

Phương pháp:

Ta thực hiện định lý:

Trong hai tuyến phố xiên kẻ xuất phát từ 1 điểm nằm kế bên một con đường thẳng cho đường trực tiếp đó:

+ Đường xiên nào gồm hình chiếu lớn hơn thì lớn hơn

+ Đường xiên làm sao lớn hơn nữa thì có hình chiếu to hơn

+ Nếu hai tuyến đường xiên đều nhau thì nhị hình chiếu bởi nhau; ví như hai hình chiếu đều bằng nhau thì hai đường xiên bởi nhau.

Dạng 3: quan hệ tình dục giữa con đường vuông góc và mặt đường xiên

Phương pháp:

Ta sử dụng định lý:

Trong những đường vuông góc và đường xiên kẻ từ 1 điểm nằm xung quanh một con đường thẳng mang đến đường thẳng đó, đường vuông góc ngắn lại hơn nữa mọi con đường xiên.


Mục lục - Toán 7
CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC
bài xích 1: Tập thích hợp Q các số hữu tỉ
bài bác 2: Cộng, trừ những số hữu tỉ
bài 3: Nhân, chia các số hữu tỉ
bài 4: giá bán trị hoàn hảo nhất của một trong những hữu tỉ. Cộng-trừ-nhân-chia số thập phân
bài 5: Lũy quá của một trong những hữu tỉ
bài 6: tỉ trọng thức
bài bác 7: đặc điểm cơ phiên bản của dãy tỉ số cân nhau
bài 8: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần trả
bài xích 9: làm tròn số
bài bác 10: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc nhị
bài bác 11: Số thực
bài xích 12: Số hữu tỉ. Số thực
CHƯƠNG 2: HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
bài 1: Đại lượng tỉ trọng thuận
bài bác 2: Đại lượng tỉ lệ thành phần nghịch
bài bác 3: Hàm số. Mặt phẳng tọa độ
bài xích 4: Đồ thị hàm số y=ax (a khác 0)
bài xích 5: Ôn tập chương 2: Hàm số với đồ thị
CHƯƠNG 3: THỐNG KÊ
bài xích 1: tích lũy số liệu, thống kê, tần số
bài 2: Bảng tần số của tín hiệu
bài bác 3: Biểu đồ. Số trung bình cộng và kiểu mẫu của tín hiệu
bài bác 4: Ôn tập chương 3: thống kê lại
CHƯƠNG 4: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
bài bác 1: tư tưởng về biểu thức đại số
bài xích 2: quý hiếm của một biểu thức đại số
bài xích 3: Đơn thức
bài xích 4: Đơn thức đồng dạng
bài 5: Đa thức
bài 6: cùng trừ đa thức
bài xích 7: Đa thức một biến đổi
bài bác 8: cùng trừ nhiều thức một vươn lên là
bài xích 9: Nghiệm của đa thức một đổi mới
bài xích 10: Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số
CHƯƠNG 5: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC, ĐƯỜNG THẲNG song SONG
bài xích 1: hai góc đối đỉnh
bài xích 2: hai tuyến phố thẳng vuông góc
bài 3: những góc tạo vì chưng một con đường thẳng cắt hai đường thẳng
bài xích 4: hai đường thẳng song song.Tiên đề Ơ-clit về hai tuyến đường thẳng song song
bài xích 5: tự vuông góc đến song song
bài bác 6: Định lý
CHƯƠNG 6: TAM GIÁC
bài bác 1: Tổng cha góc của một tam giác
bài xích 2: hai tam giác đều nhau
bài 3: ngôi trường hợp bởi nhau đầu tiên của tam giác cạnh-cạnh-cạnh
bài 4: ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ nhị của tam giác cạnh-góc-cạnh
bài 5: ngôi trường hợp đều bằng nhau thứ tía của tam giác góc-cạnh-góc
bài bác 6: Tam giác cân
bài xích 7: Định lý Pytago
bài bác 8: những trường hợp đều nhau của tam giác vuông
bài bác 9: Ôn tập chương 6: TAM GIÁC
CHƯƠNG 7: quan HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ trong TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY vào TAM GIÁC
bài bác 1: tình dục giữa góc và cạnh đối lập trong một tam giác
bài bác 2: quan hệ giữa con đường vuông góc và mặt đường xiên, đường xiên và hình chiếu
bài 3: tình dục giữa cha cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác
bài bác 4: đặc thù ba con đường trung tuyến của tam giác
bài bác 5: đặc thù ba đường phân giác
bài xích 6: đặc điểm đường trung trực của đoạn thẳng, của tam giác
bài xích 7: tính chất ba mặt đường cao của tam giác
bài bác 8: Ôn tập chương 7


Xem thêm: Trường Trung Cấp Cảnh Sát Nhân Dân 1, Học Trung Cấp Công An Ra Làm Gì

*

*

học tập toán trực tuyến, search kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.