Lời giải:

Phân tích: giải pháp 1: Ta bao gồm

*
*
*
. Để Bình chiến thắng ta có cha trường hợp. Trường phù hợp 1. Bình quay một lần ra điểm số lớn hơn 75, ta có 5 kĩ năng thuộc tập thích hợp
*
. Bởi đó tỷ lệ là
*
Trường hợp 2. Bình con quay lần đầu ra điểm số là
*
, ta có 15 khả năng. Vị đó phần trăm là
*
lúc đó để win Bình rất cần phải có tổng hai lần quay to hơn 75, ta bao gồm 5 khả năng thuộc tập hợp
*
. Vị đó xác suất là
*
Vậy xác suất để Bình chiến thắng ngay trong đợt là
*
*
*
biện pháp 2: TH1: Bình quay một lượt và thắng luôn. Do An quay tại phần
*
đề xuất Bình chỉ hoàn toàn có thể quay vào
*
trong những
*
vị trí để có thể thắng. Vì vậy
*
. TH2: Bình quay nhị lần new thắng. Tức thị lần một Bình xoay được kết quả nhỏ dại hơn hoặc bằng
*
với quay tiếp nhằm tổng nhị lần quay to hơn
*
đồng thời bé dại hơn hoặc bởi
*
. Mang sử lần
*
Bình cù được
*
điểm, lần
*
xoay được
*
điểm. đề nghị có:
*
. Khi đó: lựa chọn
*
bao gồm
*
cách, chọn
*
*
cách. Suy ra chọn cặp
*
gồm
*
cách. Không khí mẫu đến TH2 tất cả
*
cách. Vì thế
*
.


Bạn đang xem: Quay bánh xe số hãy chọn giá đúng


Xem thêm: Các Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Theo Từng Unit Có Đáp Án, Bài Tập Tiếng Anh 9 Có Đáp Án (Bản Đẹp)

Kết luận:
*
.