1. Quy tắc bàn tay trái

*
quy tắc bàn tay trái" width="262">

- luật lệ bàn tay trái (còn hotline là phép tắc Fleming) là quy tắc lý thuyết của lực bởi vì một từ trường ảnh hưởng tác động lên một quãng mạch có dòng điện chạy qua cùng đặt trong từ trường.

Bạn đang xem: Quy tắc bàn tay trái lớp 11

- quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các mặt đường sức từ hướng về phía lòng bàn tay, chiều tự cổ tay cho ngón tay giữa hướng theo chiều chiếc điện thì ngón tay mẫu choãi ra 90° chỉ chiều của lực điện từ.

Quy tắc này dựa trên cơ sở lực từ ảnh hưởng tác động lên dây điện theo biểu thức toán học:

F = I dl×B

Ở đây:

* F là lực từ

* I là cường độ dòng điện

* dl là véc tơ bao gồm độ dài bằng độ lâu năm đoạn dây điện với hướng theo chiều mẫu điện

* B là véc tơ chạm màn hình từ trường.

- Phương của lực F là phương của tích véc tơ của dl với B, và do đó hoàn toàn có thể xác định theo nguyên tắc bàn tay trái như trên.

2. Quy tắc gắng bàn tay phải


*
phép tắc bàn tay trái (ảnh 2)" width="436">

Quy tắc bàn tay phải: Nắm bàn tay phải, rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ngón tay dòng choãi ra chỉ chiều của mặt đường sức từ trong thâm tâm ống dây.

Ứng dụng

a. Xác định từ ngôi trường của cái điện vào dây dẫn thẳng dài

- Với loại điện chạy trong dây dẫn thẳng dài, mặt đường sức từ của chính nó là mọi đường tròn gồm tâm nằm trong dây dẫn điện với vuông góc với mẫu điện. Lúc đó, sử dụng quy tắc bàn tay đề xuất để khẳng định chiều của đường sức từ bỏ như sau:

+ cầm bàn tay phải làm sao để cho ngón loại choãi ra nằm dọc theo dây dẫn I, lúc đó, ngón dòng chỉ theo chiều loại điện về điểm Q, những ngón tay còn lại khum theo chiều con đường sức từ trê tuyến phố tròn trung ương O (O nằm ở dây dẫn I).

+ phương pháp tính độ lớn chạm màn hình từ:

B = 2. 10-7. I/r

Trong đó: B: Độ lớn cảm ứng từ trên điểm cần xác minh I: Cường độ chiếc điện của dây dẫn r: khoảng cách từ điểm cần khẳng định đến dây dẫn (m)

b. Xác minh từ trường của chiếc điện trong dây dẫn uốn nắn thành vòng tròn

- Đường sức từ trải qua đường dẫn uốn nắn thành vòng tròn tất cả 2 loại: Đường mức độ từ đi qua tâm O của vòng tròn dây dẫn năng lượng điện là mặt đường thẳng dài vô hạn.

- đầy đủ đường sức từ sót lại là hầu như đường cong đi vào từ phương diện nam với đi ra từ khía cạnh bắc của loại điện tròn đó.

- Công thức tính độ lớn chạm màn hình từ tại trung khu O của vòng dây: 

B = 2. 10-7. π. N. I/r

Trong đó: B: là độ lớn chạm màn hình từ tại vấn đề cần tính N: Số vòng dây dẫn năng lượng điện I: Cường độ loại điện (A) r: nửa đường kính vòng dây (m)

c. Khẳng định từ trường của dòng điện chạy trong ống dây hình trụ.

- Dây dẫn năng lượng điện quấn xung quanh ống dây hình trụ. Vào ống dây, những đường mức độ từ là đa số đường thẳng tuy nhiên song, khi ấy chiều của con đường sức từ bỏ được khẳng định theo luật lệ bàn tay buộc phải như sau:

+ nuốm bàn tay đề xuất rồi đặt thế nào cho chiều khum tứ ngón tay hướng theo chiều loại điện quấn trên ống dây, khi đó, ngón mẫu choãi ra chỉ vị trí hướng của đường sức từ. Đường sức từ đi vào từ phương diện nam và đi ra mắt bắc của ống dây đó.

+ Công thức tính độ lớn cảm ứng từ trong tâm địa ống dây:

B = 4. 10-7. π. N. I/l

Trong đó: B: là độ lớn cảm ứng từ tại vấn đề cần tính N: Số vòng dây dẫn năng lượng điện I: Cường độ mẫu điện (A) r: bán kính vòng dây (m) l: là chiều lâu năm ống dây hình trụ (m)

3. Biện pháp giải bài tập Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng áp dụng quy tắc bàn tay trái

a. Phương pháp 

- Lực từ F→ có đặc điểm:

+ Điểm đặt ở trung điểm đoạn loại điện

+ bao gồm phương vuông góc với I→ và B→, bao gồm chiều tuân theo phép tắc bàn tay trái

+ Độ lớn: F = B.I.l.sin α (với α là góc chế tác bới I→ với B→)

Trong đó: B là cảm ứng từ (đơn vị là Tesla – T); I là cường độ loại điện (A); l là chiều lâu năm của sơi dây (m).

- quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái xòe rộng, thế nào cho lòng bàn tay hứng những đường sức từ, chiều từ cổ tay đến các ngón tay giữa chỉ chiều chiếc điện, lúc đó ngón mẫu choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ.

*
nguyên tắc bàn tay trái (ảnh 3)" width="294">

Lưu ý:

*
phép tắc bàn tay trái (ảnh 4)" width="609">

b. Ví dụ bài bác tập

Ví dụ 1: Hãy áp dụng quy tắc bàn tay trái để xác định chiều (của 1 trong những ba đại lượng F→, B→, I→ còn thiếu trong những hình vẽ sau đây:

*
quy tắc bàn tay trái (ảnh 5)" width="547">

Hướng dẫn:

Trước tiên ta phát biểu quy tắc bàn tay trái:

Quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái xòe rộng, sao cho lòng bàn tay hứng những đường sức từ, chiều tự cổ tay đến các ngón tay thân chỉ chiều loại điện, khi đó ngón chiếc choãi ra 90° chỉ chiều của lực từ.

*
quy tắc bàn tay trái (ảnh 6)" width="575">

Ví dụ 2: Một dây dẫn bao gồm chiều dài 10 m được đặt trong trường đoản cú trường đều phải sở hữu B = 5.10-2 T. Cho dòng điện bao gồm cường độ 10 A chạy qua dây dẫn.

a) khẳng định lực từ tác dụng lên dây dẫn khi dây dẫn để vuông góc với B→

b) ví như lực từ tác dụng có độ lớn bằng 2,5√3 N. Hãy xác minh góc giữa B→ và chiều loại điện ?

Hướng dẫn:

*
luật lệ bàn tay trái (ảnh 7)" width="561">

Ví dụ 3: Cho đoạn dây MN có khối lượng m, mang chiếc điện I gồm chiều như hình, được đặt vào trong từ trường đều phải có vectơ B→ như hình vẽ. Biểu diễn các lực công dụng lên đoạn dây MN (bỏ qua cân nặng dây treo).

*
phép tắc bàn tay trái (ảnh 8)" width="185">

Hướng dẫn:

+ các lực tính năng lên đoạn dây MN gồm: Trọng lực P→ để tại trung tâm (chính thân thanh), có chiều hướng xuống; lực căng dây T→ đặt vào điểm tiếp xúc của gai dây với thanh, khunh hướng lên; Lực từ F→ : vận dụng quy tắc bàn tay trái khẳng định được F→ có phương thẳng đứng, chiều hướng lên như hình.

+ những lực được biểu diễn như hình.

Xem thêm: Truyện Cháu Ngoan Của Bà Bà Nội Bé Lan Đã Già Lắm Rồi, Truyện Cháu Ngoan Của Bà

*
quy tắc bàn tay trái (ảnh 9)" width="180">

Ví dụ 4: Treo đoạn dây dẫn MN có chiều dài l = 25 cm, khối lượng của một đơn vị chức năng chiều lâu năm là 0,04 kg/m bởi hai dây mảnh, nhẹ làm sao để cho dây dẫn nằm ngang. Biết chạm màn hình từ có chiều như hình vẽ, bao gồm độ to B = 0,04 T. Cho g = 10 m/s2.