Lũy thừa một phép toán hai ngôi của toán học triển khai trên nhì số ab, tác dụng của phép toán lũy vượt là tích số của phép nhân tất cả b thừa số a nhân cùng với nhau. Lũy thừa cam kết hiệu là
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
a^m}}">định nghĩa này có thể mở rộng cho những số thực âm mỗi một khi căn thức là gồm nghĩa.