tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

người ta thêm vào supephotphat đối chọi và supephotphat kép từ FeS2, quặng apatit gồm thành phần thiết yếu Ca(PO4) cùng axit H3PO4. Viết các phương trình bội phản ứng ♥


*

- phân phối sunfephotphat đơn:

Ca3(PO4)2 + 2H2SO4 → 2CaSO4 + Ca(H2PO4)2

.......................................→......sunfephotphat đơn.......

Bạn đang xem: Quy trình sản xuất supephotphat đơn

- phân phối sunfephotphat kép:

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + H3PO4 (1)

Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 → 3Ca(H2PO4)2 (2)


*

Cho những phản ứng sau:

(1)P+5HNO3(đặc) H3PO4 + 5NO2­ + H2O

(2)Ca3(PO­4)2+3H2SO4(đặc) 2H3PO4 + 3CaSO4¯

Các phản nghịch ứng xảy ra trong quy trình sản xuất supephotphat kép là

A. (1), (3).

B. (2), (4).

C. (2), (3).

D. (1), (4).


(1) phường + 5HNO3(đặc) → t 0 H3PO4 + 5NO2↑ + H2O;

(3) Ca3(PO4)2 + 2H2SO4(đặc) → t 0 Ca(H2PO4)2 + 2CaSO4↓;

Các phản nghịch ứng xẩy ra trong quy trình sản xuất supephotphat kép là

A. (1), (3).

B. (2), (4).

C. (2), (3).

D. (1), (4).


Supephotphat kép gồm thành phần chính là Ca(H2PO4)2, quy trình điều chế supephotphat kép được thực hiện từ nguồn nguyên vật liệu là quặng photphorit Ca3(PO4)2 hoặc apatit 3Ca3(PO4)2.CaF2. Những phản ứng xẩy ra trong quá trình sản xuất supephotphat kép là:

(4) Ca3(PO4)2 + 4H3PO4 →  3Ca(H2PO4)2.


Cho m kg một các loại quặng apatit (chứa 93% cân nặng Ca3(PO4)2, còn sót lại là tạp hóa học trơ không chứa photpho) chức năng vừa đủ với H2SO4 sệt để phân phối supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của supephotphat thu được sau khoản thời gian làm khô các thành phần hỗn hợp sau bội nghịch ứng là

A. 34,20%.

B. 26,83%.

C. 53,62%.

D. 42,60%


Cho m kilogam một một số loại quặng apatit (chứa 93% khối lượng Ca3(PO4)2, còn sót lại là tạp hóa học trơ không cất photpho) tính năng vừa đủ với H2SO4 sệt để chế tạo supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của supephotphat thu được sau khi làm khô tất cả hổn hợp sau phản bội ứng là:

A. 34,20%

B. 26,83%.

C. 53,62%.

D. 42,60%


Cho m kg một loại quặng apatit (chứa 93% cân nặng Ca3(PO4)2, còn sót lại là tạp chất trơ không cất photpho) công dụng vừa đầy đủ với H2SO4 đặc để cung cấp supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của supephotphat thu được sau khi làm khô các thành phần hỗn hợp sau bội nghịch ứng là:

A. 34,20%.

B. 26,83%.

C. 53,62%.


Đáp án B

Ca3(PO4)2 + 2H2PO4 → Ca(HPO4)2 + 2 CaSO4  P2O5

93--------------x----------------------------------------y


Cho m gam kg một một số loại quặng apatit (chứa 93% khối lượng Ca3(PO4)2, còn sót lại là tạp hóa học trơ không chứa photphat) chức năng vừa đầy đủ với H2SO4 đặc để cấp dưỡng supephotphat đơn. Độ ding chăm sóc của supephotphat thu được sau thời điểm làm khô các thành phần hỗn hợp sau bội phản ứng là:

A. 34,20%

B. 42,60%

C. 53,62%

D. 26,83%


Đáp án B

msubCa3(PO4)2/sub=930 gam => nsubCa3(PO4)2/sub= 930/310 = 3mol/span/p p class=">Ca3(PO4)2+2H2SO4 (đặc)→Ca(H2PO4)2+2CaSO4↓

Ca(H2PO4)2→P2O5

=> %mP2O5 = 3.142/1000=42,6%


Cho m kilogam một một số loại quặng apatit (chứa 93% khối lượng Ca3(PO4)2, sót lại là tạp chất trơ không chứa photpho) công dụng vừa đủ với H2SO4 quánh để cung cấp supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của supephotphat thu được sau thời điểm làm khô hỗn hợp sau phản nghịch ứng là:

A. 34,20%

B. 26,83%

C. 53,62%

D. 42,60%


Cho m kilogam một nhiều loại quặng apatit (chứa 93% khối lượng Ca3(PO4)2, còn sót lại là tạp chất trơ không đựng photpho) công dụng vừa đầy đủ với dung dịch H2SO4 quánh để tiếp tế supephotphat đơn. Độ dinh dưỡng của supephotphat thu được sau thời điểm làm khô tất cả hổn hợp sau làm phản ứng là

A. 26,83%

B. 42,60%

C.

Xem thêm: Lý Thuyết Chuyển Động Cơ Học Là Gì? Đứng Yên Là Gì? Lấy Ví Dụ Về Chuyển Động Cơ Học

53,62%

D. 34,20%


Cho m kilogam một loại quặng apatit (chứa 93% trọng lượng Ca3(PO4)2, sót lại là tạp hóa học trơ không chứa photpho) tác dụng vừa đủ với hỗn hợp H2SO4 quánh để phân phối supephotphat đơn. Độ bổ dưỡng của supephotphat thu được sau thời điểm làm khô tất cả hổn hợp sau phản nghịch ứng là