Tiếng Anh tốt Anh Ngữ (English /ˈɪŋɡlɪʃ/ ) là 1 ngôn ngữ German Tây, được nói từ thời thời Trung cổ tại Anh, thời nay là lingua franca toàn cầu.Từ English khởi đầu từ Angle, một trong những bộ tộc German sẽ di cư mang đến Anh (chính tự "Angle" lại khởi nguồn từ bán đảo Anglia (Angeln) mặt biển Balt)

Lớp 11 - Năm máy hai ở cấp trung học tập phổ thông, gần mang lại năm cuối cấp yêu cầu học tập là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt nhất. Nghe nhiều đến triết lý sau này rồi học tập đại học. Ôi nhiều khi thật là sợ, sợ hãi nhưng các em hãy từ tin và tìm dần dần điều mà bạn thích là sau này nhé!

*

Tiểu họcLớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12Phương trình hóa họcĐề thi và kiểm traCâu hỏiReview sáchRead manga EnglishRead novel EnglishTổng vừa lòng mã bớt giáGiải Hóa họcBài Tập