toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Sắp xếp tích điện ion hoá thứ nhất của những nguyên tử Al,Mg, B, C theo hướng tăng dần?Giải thích

mọi fan giúp e với ạ


*

Bài 2. Cho các nguyên tố X(Z = 11) , Y (Z = 13) , R T . Sắp đến xếp những nguyên tố trên theo hướng tăng dần nửa đường kính nguyên tử, theo hướng tăng dần năng lượng ion hoá; theo chiều giảm dần. (Z = 19) (Z = 12) tính kim loại. Sắp xếp những hidroxit của bọn chúng theo chiều tính bazơ bớt dần.

Bạn đang xem: Sắp xếp năng lượng ion hóa


*

Cấu hình tự viết nhé bạn!

X thuộc team IA, chu kì 3. Y thuộc team IIIA, chu kì 3. R thuộc team IA, chu kì 4 với T thuộc đội IIA , chu kì 3.

- Tăng dần bán kính nguyên tử: R>X>T>Y

- Tăng dần tích điện ion hoá: Y>T>X>R

- bớt dần tính kim loại: R>X>T>Z

- các hidroxit của chúng theo chiều bazo bớt dần: ROH > XOH > T(OH)2 > Y(OH)3


Các nguyên tố C, Si, Na, Mg được xếp theo thứ tự năng lượng ion hoá trước tiên giảm dần dần là:

B. Si, C, Na, Mg

C. Si, C, Mg, Na

D. C, Si, Mg, Na


Xét những nguyên tố trực thuộc chu kì 3: Na, Mg, Al a) chuẩn bị xếp những nguyên tố trên theo sản phẩm công nghệ tự bán kính nguyên tử tăng dầnb) sắp xếp những nguyên tố bên trên theo sản phẩm công nghệ tự độ âm điện tăng dầnc) sắp tới xếp những nguyên tố bên trên theo máy tự tính kim loại giảm dần


Cách tính Phi Kim của những nguyên tố: S, CL, Si, F tăng vọt theo máy tự.

Cách tính Kim loại của những nguyên tố: Na, Mg, Al,K giảm dần theo thiết bị tự.

Ta làm sao?( dựa vào đâu mà sắp xếp chúng như vậy).

MN GIÚP E BÀI NÀY VỚI Ạ. E ĐANG CẦN GẤP Ạ.


a) So sánh bán kính: Na; Al; Mg; K; B

b) cho các nguyên tử: Li(Z=3),Cl(Z=17), na (Z=11), F(Z=9). So sánh nửa đường kính nguyên tử và nửa đường kính ion của chúng?

c) Hãy sắp xếp những hạt vi tế bào sau theo sản phẩm công nghệ tự tăng dần bán kính hạt : O2-, Al3+, Al, Na, Mg2+, Mg.

d) bố trí theo chiều tính kim loại tăng dần đều của Mg, Ca, Al, Si.


Sắp xếp những hợp chất cộng hoá trị sau theo chiều tăng nhiều góc liên kết: 1) CH4; 2) NH3; 3) H2O và giải thích theo thuyết VB – lai hoá. Biết các nguyên tử trung tâm của cả 3 phân tử này đều sở hữu lai hoá sp3


Xếp những kim loại kiềm thổ theo chiều tăng vọt điện tích hạt nhân thì:

A. Bán kính nguyên tử sút dần.

B. Tích điện ion hóa sút dần.

C. Tính khử bớt dần.

D. Khả năng chức năng với nước bớt dần.


Bài 1: nguyên tố X tất cả công thức với hidro là H2X, trong các số đó X chỉ chiếm 94,12% về khối lượng. Xác minh nguyên tố X và vị trí vào bảng tuần hoànBài 2: thu xếp các nguyên tố sau theo hướng tính phi kim tăng dần: Al, F, Cl, Mg, phường Giải thích?


Bài 2 :

Chiều tăng dần đều của phi kim :

Mg -> Al -> p -> Cl -> F

Giải ham mê :

Mg tính sắt kẽm kim loại mạnh rộng Al cần tính phi kim yếu hơn Al , Al kim loại nên yếu hơn p , p yếu rộng Cl vị Cl thuộc nhóm Hal ( phi kim tính mạnh mẽ nhất ) , F tất cả cùng nhóm với Cl mà lại có cung cấp kính bé nhỏ , độ âm điện lớn hơn Cl .


Câu 1 :

(\%X=dfracXX+2=94,12\%)

Giải pt trên tìm được X = 32 ( S )

Vị trí :

- Ô vật dụng 16 trong bảng tuần tuần hoàn

- Phi kim , trực thuộc chu kì 3 , team VIA


Câu 1. Các nguyên tố sau O, K, Al, F, Mg, p Hãy đã cho thấy thứ tự sắp xếp đúng theo chiều tính sắt kẽm kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần

A. Mg, Al, K, F, P, O. B. Al, K, Mg, O, F, p C. K, Mg, Al, F, O, phường D. K, Mg, Al, P, O, F.

Xem thêm: Đoạn Đường Mới Người Bước Bên Anh Không Là Em Nữa Anh Đã Cảm Thấy Thoải Mái Chút Nào Chưa


Câu 1. Các yếu tắc sau O, K, Al, F, Mg, phường Hãy chỉ ra thứ tự thu xếp đúng theo chiều tính sắt kẽm kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần

A. Mg, Al, K, F, P, O. B. Al, K, Mg, O, F, p C. K, Mg, Al, F, O, p. D. K, Mg, Al, P, O, F.