Giải bài bác tập trang 23 bài xích 5 số ngay gần đúng. Không nên số Sách giáo khoa (SGK) Toán 10. Câu 1: Viết sấp xỉ theo hình thức làm tròn với hai, ba, tư chữ số thập phân và cầu lượng không nên số tuyệt đối...

Bạn đang xem: Sgk toán đại 10


Bài 1 trang 23 sgk đại số 10

Viết gần đúng (sqrt<3>5) theo cơ chế làm tròn với hai, ba, tư chữ số thập phân và mong lượng sai số xuất xắc đối.

Giải:

(sqrt<3>5≈ 1,71) với sai số phạm phải (0,01);

(sqrt<3>5 ≈ 1,710) với sai số mắc phải (0,001);

(sqrt<3>5≈ 1,7100) với không đúng số mắc phải (0,0001).

 

Bài 2 trang 23 sgk đại số 10

Chiều dài một chiếc cầu là (l= 1745,25 m ± 0,01 m).Hãy viết số quy tròn của số gần đúng (1745,25).

Giải:

Độ chính xác của số đo là (frac1100m). Chữ số (5) ngơi nghỉ hàng xác suất nên không xứng đáng tin ta phải bỏ cùng theo quy tắc làm tròn. Cộng thêm (1) đơn vị chức năng vào hàng tiếp đến ((2+1=3)).

Tóm lại những chữ số đáng tin là (1; 7; 4; 5; 2) cùng chiều dài mong viết dưới dạng chuẩn chỉnh là (d= 1745,30).

 

Bài 3 trang 23 sgk đại số 10

a) đến giá trị gần đúng của (π) là (a = 3,141592653589) cùng với độ đúng là (10^-10). Hãy viết số quy tròn của (a);

b) mang đến (b = 3,14) cùng (c = 3,1416) là hồ hết giá trị giao động của (π). Hãy mong lượng sai số tuyệt vời nhất của (b) cùng (c).

Giải:

a) Dạng chuẩn chỉnh của số (π) với 10 chữ số chắc là (3,141592654) với không đúng số hoàn hảo và tuyệt vời nhất (∆_pi≤ 10^-9).

b) Viết (π ≈ 3,14) ta mắc phải sai số tuyệt vời không vượt (0,002). Trong phương pháp viết này còn có (3) chữ số đáng tin.

Viết (π ≈ 3,1416) ta mắc phải sai số hoàn hảo nhất không quá (10^-4). Viết bởi vậy thì số (π) này có (5) chữ số đáng tin.

 

Bài 4 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện các phép tính sau trên máy tính xách tay bỏ túi (trong kết quả lấy (4) chữ số ở vị trí thập phân).

a) (3^7.sqrt14);

b) ( oot 3 of 15 .12^4)

Giải:

a). Nếu dùng máy tính xách tay CASIO fx-500 MS ta làm cho như sau

Ấn 

*

Ấn liên tiếp phím 

*
 cho mang lại khi screen hiện ra 

*

Ấn liên tiếp 

*
 để đem (4) chữ số phần thập phân. Kết quả hiện ra trên màn hình hiển thị là (8183.0047).

Xem thêm: Oxi Có Những Tính Chất Vật Lý Của Oxygen Là Gì, Tính Chất Vật Lý Và Tính Chất Hóa Học Của Oxi

b) 

*

Kết quả (51139.3736).

 

Bài 5 trang 23 sgk đại số 10

Thực hiện những phép tính sau trên máy vi tính bỏ túi 

a) ( oot 3 of 217 :13^5) với kết quả có (6) chữ số thập phân;

b) (left( oot 3 of 42 + oot 5 of 37 ight):14^5) với công dụng có (7) chữ số thập phân;