Trung tâm gia sư - dạy dỗ kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng trình làng CẤU TẠO, TÍNH CHẤT HÓA HỌC, ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG CỦA SILIC nhằm cung ứng cho các bạn có thêm tư liệu học tập. Chúc các bạn học tốt môn học tập này.

Bạn đang xem: Si có tính oxi hóa


*

I. Trạng thái tự nhiên và thoải mái và đặc điểm vật lí

1. Tâm trạng tự nhiên

- Theo khối lượng, silic chỉ chiếm 29,5% vỏ Trái Đất, là nguyên tố thông dụng thứ nhì sau oxi. Silic đối chọi chất không tìm kiếm thấy vào tự nhiên. Nó tồn tại ở dạng hợp chất thường xuất hiện trong những ôxít với silicat.

2. đặc điểm vật lí

Silic gồm 2 dạng thù hình là silic vô đánh giá và silic tinh thể.

- Silic vô định hình: là hóa học bột màu nâu, không tan vào nước nhưng tan trong sắt kẽm kim loại nóng chảy.

*

silic vô định hình

- Silic tinh thể: gồm màu xám, có ánh kim, có cấu trúc giống kim cưng cửng nên có tính phân phối dẫn.

*

silic tinh thể

II. Tính chất hóa học

* thừa nhận xét:

- Silic vô định hình có chức năng phản ứng cao hơn silic tinh thể do bề mặt tiếp xúc to hơn.

- các mức oxi hóa có thể có của Si: -4; 0; +2; +4 (trong đó, số oxi hóa +2 ít đặc trưng)

→Si có cả tính khử cùng tính oxi hoá.

1. Tính khử

a. Chức năng với phi kim:

Si + 2F2→ SiF4(phản ứng xẩy ra ở ánh nắng mặt trời thường)

Si + 2O2→SiO2(400 - 6000C)

b. Công dụng với đúng theo chất:

- đắm say tan dễ dãi trong hỗn hợp kiềm→H2

Si + 2NaOH + H2O→Na2SiO3+ 2H2­

- Si tính năng với axit

4HNO3+ 18HF + 3Si→3H2SiF6+ 4NO + 8H2O

2. Tính oxi hóa

- Si tác dụng được với nhiều kim các loại ở ánh sáng cao→silixua kim loại.

Xem thêm: Tìm Các Đường Tiệm Cận Ngang Tiệm Cận Đứng Hay Nhất, Tiệm Cận Ngang Của Đồ Thị Hàm Số

2Mg + Si→Mg2Si

III. Điều chế với ứng dụng

1. Điều chế

SiO2+ CThan cốc→2CO + mê say (18000C)

SiO2+ 2Mg→2MgO + ham (có thể cố Mg bằng Al)

SiCl4+ 2Zn→Si + 2ZnCl2

SiH4→Si + 2H2(t0)

2. Ứng dụng

- Silic được dùng làm chất cung cấp dẫn trong chuyên môn vô tuyến điện, chế tạo pin khía cạnh trời: biến tích điện ánh sáng thành điện năng cung ứng cho tàu vũ trụ.