Làm vắt nào để bạn cũng có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện các mối quan hệ tình dục giữa các phần với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tứ duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tứ duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo ra một sơ đồ tứ duy.

Cuối cùng, những lựa chọn xây dựng mà chúng ta chọn nên dựa vào vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục tiêu của sơ đồ tứ duy của bạn.

Điều đặc trưng nhất là, hãy nghĩ về về khán giả của người sử dụng khi sản xuất sơ đồ bốn duy:

Họ cần thông tin gì nhằm hiểu sơ đồ tứ duy của bạn?Nó yêu cầu phải cụ thể đến mức nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì để sơ đồ tư duy của người sử dụng hấp dẫn hơn?