Tổng đúng theo về Đồng phân C3H6O2 - công thức phân tử và giải pháp gọi tên. Những Đồng phân C3H6O2 - công thức phân tử và cách gọi tên không thiếu nhất

1. Cách tính số đồng phân

- Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: thu được khi biến đổi trật trường đoản cú liên kết của những nguyên tử C cùng nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Bạn đang xem: Số đồng phân đơn chức của c3h6o2

Ví dụ: với một công thức C4H10 ta có những đồng phân:

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân nhiều loại nhóm chức:

Nhóm chức

Loại chất

- OHAncol
- O -Ete
- CHOAnđehit
- COXeton
- COOHAxit

Ví dụ: Cùng bí quyết C2H6O ta có thể viết 2 đồng phân với 2 các loại nhóm chức không giống nhau (ancol cùng ete):

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân địa chỉ nhóm chức hoặc link bội: vị trí của tập thể nhóm chức, nhóm cầm hoặc links bội bên trên mạch C cố đổi.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, trong phân th gồm một nối đôi:

- Đồng phân cis – trans:

Ví dụ cùng với buten – 2 – en

Nhận thấy, khi 2 nhóm cố của nguyên tử C sở hữu nối đôi khác biệt thì sẽ mở ra đồng phân hình học. Nếu những nhóm nắm ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) bao gồm phân tử khối lớn hơn nằm về cùng một bên với nối đôi vẫn là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

2. Công việc viết đồng phân:

- Tính số liên kết π và vòng: π + v 

- nhờ vào công thức phân tử, số liên kết π+v nhằm lựa chọn một số loại chất phù hợp. Thường xuyên đề sẽ đến viết đồng phân của thích hợp chất rứa thể.

- Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: không phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,...

+ Mạch vòng: vòng không nhánh, vòng vó nhánh,....

- gắn nhóm chức hoặc links bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó dịch chuyển để đổi khác vị trí. Cần xét tính đối xứng để tránh trùng lặp.

- Điền H để đảm bảo hoá trị của những nguyên tố. Đối với bài xích trắc nghiệm thì ko cần.

Xem thêm: Tài Liệu Dạy Mĩ Thuật Theo Phương Pháp Đan Mạch Đạt Hiệu Quả”

3. Công thức cấu tạo của C3H6O2 và hotline tên | Đồng phân của C3H6O2 và call tên

Ứng với cách làm phân tử C3H6O2 thì chất hoàn toàn có thể là axit cacboxylic hoặc este

3.1. Axit cacboxylic C3H6O2

Số đồng phân axit cacboxylict đối chọi chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n 3H6O2 có 1 đồng phân cấu tạo, cố gắng thể:

*

3.2. Este C3H6O2

Số đồng phân este 1-1 chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n 3H6O2 có 2 đồng phân cấu tạo, ráng thể

*

Vậy ứng với cách làm phân tử C3H6O2 thì chất tất cả 3 đồng phân, hoàn toàn có thể là axit cacboxylic hoặc este.