So sánh độc nhất vô nhị trong giờ Anh (superlative) là dạng cấu trúc ngữ pháp so sánh được áp dụng khá phổ cập trong tiếp xúc thường ngày và những kì thi tiếng Anh. Vì vậy, bây giờ inthepasttoys.net tổng hợp cho bạn cấu trúc, bí quyết dùng và bài tập đối chiếu nhất.

Bạn đang xem: So sánh nhất của good


1. Có mang và kết cấu so sánh nhất2. đa số quy tắc của so sánh nhất3. Cách dùng4. Bài xích tập ứng dụng

1. Khái niệm và kết cấu so sánh nhất

1.1. Khái niệm

Thường được thực hiện để đối chiếu một sự vật, hiện tượng kỳ lạ với tất cả các sự vật,hiện tượng không giống trong tiếng Anh. Trong kết cấu này, trước từng tính từ được áp dụng trong câu sẽ sở hữu thêm từ bỏ “the”

Số lượng đối tượng người dùng dùng để so sánh thường trường đoản cú 3 đối tượng người tiêu dùng trở lên nhằm mô tả một fan hoặc vật với một điểm sáng nào đó vượt trội hơn nhiều so với toàn bộ những đối tượng người dùng còn lại được đề cập đến.

1.2. Cấu trúc

Tính từ bỏ ngắn:

S + V + the + adj + EST ….

Ex:

This shirt isthe cheapestin the shop.Nam isthe tallestin the class.She learns the best in her class.Tính từ dài:

S + V + the MOST + adj ….

Ex:

This shirt isthe most expensivein the shop.She isthe most beautifulgirl in the class.He is the most intelligent in his class.Trung isthe most handsomeboy in the neighborhood.So sánh nhát nhất

S + V + the least + Tính từ bỏ + Noun/ Pronoun/ Clause

Ví dụ:Her ideas werethe least practicalsuggestions.

Note:Một số tính trường đoản cú bất quy tắc:

Tính từSo sánh nhất
GoodThe best
BadThe worst
Much / manyThe most
LittleThe least
FarFurther
HappyThe happiest
SimpleThe simplest
NarrowThe narrowest
CleverThe cleverest

Ex:

York isthe farthest/ furthesttown of the three.York là thị xã xa nhất trong các ba thị trấn)Let me know if you have anyfurtherinformation.(Hãy đến tôi biết nếu khách hàng có thêm ngẫu nhiên thông tin gì)

2. Phần nhiều quy tắc của so sánh nhất

*
Những nguyên tắc của so sánh nhất

2.1. Quy tắc đổi đuôi tính từ

Tính từ có hai âm máu tận cùng bởi –y được xem như là tính tự ngắn: happy, busy, lazy, easy …. Lúc so sánh hơn vậy thì đổi –y thành –i rồi thêm –er; khi so sánh nhất đổi –y thành –i rồi thêm –est

Ex:

She isbusierthan me.This isthe easiestexercise in the test.

Những tính trường đoản cú ngắn ngừng bằng một phụ âm cơ mà ngay trước nó là nguyên âm nhất thì bọn họ nhân song phụ âm lên rồi thêm “er” trong đối chiếu hơn và “est” trong so sánh nhất.(ex:hot–>hotter/hottest)

Những tính từ tất cả hai vần, hoàn thành bằng chữ “y” thì thay đổi “y” thành “i” rồi thêm “er” trong so sánh hơn với “est” trong đối chiếu nhất(ex:happy–>happier/happiest)

Những tính từ/trạng từ gọi từ hai âm trở lên call là tính trường đoản cú dài, một âm gọi là tính tự ngắn.Tuy nhiên, một vài tính từ có hai vần nhưng xong bằng “le”,”et”,”ow”,”er”vẫn xem như là tính từ bỏ ngắn (ví dụ: slow–> slower)

2.2. Quy tắc nhấn mạnh vấn đề bằng ngã ngữ

So sánh nhấtcó thể được ngã nghĩa bởi “much” hoặc áp dụng cụm tự “by far

So sánh nhất hoàn toàn có thể được thừa nhận mạnh bằng cách thêmalmost(hầu như);much(nhiều);quite(tương đối);by far/ far(rất nhiều) vào trước vẻ ngoài so sánh

Mostkhi được dùng với nghĩavery(rất) thì không cótheđứng trước và không có ngụ ý so sánh

Ví dụ: He is the smartestby far.

2.3. Các dạng so sánh cao nhất của một vài tính từ sệt biệt

Chú ý:sự khác biệt về chân thành và ý nghĩa giữa các dạng thức so sánh của tính từfar

Để biểu đạt so sánh vềkhoảng cách xa hơn, ta có thể sử dụngfurtherhoặcfarther.

Ví dụ:

She moved further down the road.She moved farther down the road.

Để diễn tả so sánh vềkhoảng biện pháp xa nhất, ta có thể sử dụngthe furthesthoặcthe farthest.

Ví dụ:

Let’s see who can run the furthest.Let’s see who can run the farthest.

Khi muốn diễn đạt ý“thêm”hoặc “nâng cao”, ta dùngfurther.

Ví dụ:

My box is thelargestone in our neighborhood.This is thesmallestbox I’ve ever seen.Your mèo ran thefastestof any cát in the race.We all threw our rocks at the same time. My rock flew thehighest. (“of all the rocks” is understood)

3. Bí quyết dùng

Dùng để đối chiếu chỉ ra cái xuất sắc nhất, đẹp nhất, xuất xắc nhất

Ví dụ:

Did you go khổng lồ the buổi tiệc ngọt last night?Yes, I did. But I didn’t see you there, where were you?Oh I didn’t come because my parents didn’t let me go.Poor you. That wasthe bestparty I’ve ever come to.Really? Why?The music was amusing, the food wasthe most deliciousand we played many interesting games.Oh, I wish I could come.Don’t be sad. There will be other parties, I’m sure.

Xem thêm: Sách Giáo Khoa Giải Bài Tập Đại 12 Nâng Cao Đại Số Và Giải Tích Bài 1

*
Cách dùng so sánh nhất

Dùng để chỉ ra người tốt nhất, tốt nhất, rất đẹp nhất

Ví dụ:

Hey, how was school? It was great! I have made so many new friends, mom.That sounds good. Tell me about them.Well, Peter wasthe tallestboy in the class, he seems very nice và intelligent. He sits next to lớn me & helps me a lot.Oh, good boy. Is there anybody else? Yeah, Jenny sits in front of me, but she is not nice at all. She may bethe prettiestgirl in the class but she behaves really badly.

4. Bài tập ứng dụng

Hãy cùng làm bài tập sau đây để hiểu rõ hơn kết cấu ngữ pháp này nhé!

*
Bài tập ứng dụng đối chiếu nhất

Bài tập 1: Điền vào khu vực trống

Where are the ………… (nice) beaches in da Nang?What’s the………. (dangerous) animal in the world?July is the…….. (hot) month of the year in VietnamWho is the …….. (tall) girl in your class?Who is the ………… (famous) singer you know?Ethan is the ……… (happy) baby that I know.My father is the ……… (good) cook in the worldMy mother bought the ………. (big) cake in the market

Bài tập 2: mang lại dạng đúng của từ

She is by far the(rich)woman in VietnamThat was the(funny)thing to bởi in this weatherThank you for the(delicious)I have ever eatenSusie isthe(prettiest)girl in our teamI think that he is one of the(boring)people in the worldI have had the(happy)days in my lifeWhat is the(popular)makeup look of young girls?This is a really good place. It’s one of the(best)destination in this city

Đáp án

Bài tập 1nicestmost dangeroushottesttallestMost famoushappiestbestbiggestBài tập 2richestFunniestmost deliciousprettiestmost boringhappiestmost popularbest

Hy vọng cùng với những kiến thức và kỹ năng mà inthepasttoys.net đã phân tách sẽ giúp chúng ta có thể dễ dàng đoạt được dạng đề so sánh nhất của tính từ bỏ và áp dụng thành thành thục trong giao tiếp. Chúc bàn sinh hoạt tập thật xuất sắc nhé!